Ý nghĩa sự lớn lên và sinh sản(phân chia) của tế bào? Vận dụng tính số tế bào con.

Lời giải 1:

Họ tên người giải: phamkanto12343

→ Sự lớn lên và phân chia của tế bào giúp cơ thể lớn lên và thay thế các tế bào bị tổn thương hay chết  

→ Số tế bào con được tạo ra sau lần phân chia thứ ba là : 

N = 2³ = 8 ( tế bào con ) 

                                     Xin câu trả lời hay nhất ạ !!!

Lời giải 2:

Họ tên người giải: KING7772

$→$ Sự lớn lên và phân chia của tế bào giúp cơ thể lớn lên và thay thế các tế bào bị tổn thương hay chết  

$→$ Số tế bào con được tạo ra sau lần phân chia thứ ba là : 

$N$ = $2³$ = $8$ ( tế bào con ) 

CHÚC HỌC TỐT

Đọc thêm  Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Tiếng Anh Là Gì ? Các Ví Dụ Liên Quan Đến Bổ Nhiệm

Viết một bình luận