Ý nghĩa của phong trào giải phóng dân tộc của á phi mĩ la tinh sau chiến tranh thế giới thứ 2 ( giúp em với ạ )

Lời giải 1:

Họ tên người giải: trangnguyen3403

Ý nghĩa của phong trào giải phóng dân tộc của á phi mĩ la tinh sau chiến tranh thế giới thứ 2 ?

– Phong trào GPDT sau CTTG thứ hai (1945 – 1999) diễn ra sôi nổi và mạnh mẽ đã làm cho hệ thống thuộc địa của CNTD cũ và CNTD mới sụp đổ hoàn toàn; chế độ phân biệt chủng tộc Apacthai cũng sụp đổ hoàn toàn, thắng lợi có ý nghĩa đó đã đưa tới sự ra đời của hơn 100 quốc gia độc lập trẻ tuổi

 Bản đồ chính trị TG có những biến đổi to lớn và sâu sắc

Lời giải 2:

Họ tên người giải: meomeo97k97

#Xin hay nhất ạ#

$\text{- Hệ thống thuộc địa và chế độ phân biệt chủng tộc kéo dài đã bị sụp đổ hoàn toàn.}$

$\text{- Đưa tới sự ra đời của hơn 100 quốc gia độc lập trẻ tuổi.}$

$\text{- Bản đồ chính trị thế giới thay đổi to lớn và sâu sắc.}$

$\text{- Ngày càng tích cực tham gia và có vai trò quan trọng trong chính trị và ý chí chống chủ nghịa thực dân.}$

$\text{- Bước vào công cuộc đổi mới đất nước}$

Đọc thêm  Top 10 bài tiểu luận về ô nhiễm môi trường hay nhất - 123doc

Viết một bình luận