ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa của nông dân nô tì chống lại nhà Trần vào nửa sau thế kỉ XIV

Lời giải 1:

Họ tên người giải: thienanvstanjiro3

Vì bị đàn áp nên các nôn dân và nô tì đã đứng lên khởi nghĩa=> Nhà Trần suy yếu => Quan lại hoành hành => Nên nông dân và  nô tì khởi nghĩa

Lời giải 2:

Họ tên người giải: diepcongdanh959

– Các cuộc khởi nghĩa đều nổ ra vào nửa cuối thế kỉ XIV chứng tỏ:

+ Xã hội thời Trần đang lâm vào tình trạng mất ổn định.

+ Vai trò tích cực của Vương triều Trần không còn. Nhà Trần không còn khả năng đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng, cần phải thay thế bằng một vương triều mới.

Đọc thêm  Top Mẫu Bìa Dự Án, Bìa Tiểu Luận, Download Mẫu Bìa Word

Viết một bình luận