Ý nào dưới đây không phản ánh đúng nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện hai con đường giải quyết khủng, hoảng khác nhau giữa các nước tư bản chủ nghĩa trong cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933?, Do sự khá

Lời giải 1:

Họ tên người giải: daipham079

Ý nào dưới đây không phản ánh đúng nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện hai con đường giải quyết khủng
hoảng khác nhau giữa các nước tư bản chủ nghĩa trong cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933?
Do sự khác biệt về yếu tố lịch sử.
Do sự khác biệt về tiềm lực kinh tế.
Do sự khác biệt về thái độ của các nước với trật tự Véc-xgi – Oa-sinh-tơn.
Do mức độ phát triển khác nhau của phong trào hòa bình dân chủ.

GT:

Để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng đã xuất hiện 2 giải pháp, con đường khác nhau:

– Mĩ, Anh, Pháp tiến hành những cải cách kinh tế- xã hội, đổi mới quá trình quản lý sản xuất

– Đức, Italia, Nhật Bản thiết lập một nền cai trị cứng rắn- chế độ độc tài phát xít- nền chuyên chính, khủng bố công khai của những phần tử phản động nhất, sô vanh nhất, đế quốc chủ nghĩa nhất của tư bản tài chính

*Nguyên nhân:

– Tiềm lực kinh tế: nhóm các nước tư bản dân chủ có một nền kinh tế vững chắc, hệ thống thuộc địa rộng lớn nên có thể san sẻ gánh nặng cho thuộc địA. Còn các nước phát xít không có hệ thống thuộc địa nền tiềm lực kinh tế sẽ bị hạn chế

– Thái độ với trật tự Vécxai – Oasinhtơn: các nước tư bản dân chủ là những nước được hưởng lợi nhiều nhất từ trật tự Vécxai – Oasinhtơn nên muốn duy trì trật tự này. Còn các nước phát xít không được hưởng lợi nhiều, thậm chí còn bị bắt đền nặng nền từ hiệp ước Véc-xai nên muốn phá bỏ trật tự này

Đọc thêm  violetdethi

 Ảnh hưởng của truyền thống lịch sử: Anh là quê hương của chế độ đại nghị tư sản. Mĩ là quốc gia dân chủ nhất trong số các quốc gia dân chủ trên thế giới; Pháp là nơi diễn ra cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất thời cận đại. Trong khi đó, cả Đức và Nhật Bản đều bị ảnh hưởng của chủ nghĩa quân phiệt hiếu chiến; Italia đã phát xít hóa bộ máy chính quyền từ đầu những năm 20 của thế kỉ XX.

=> Đáp án D: Mức độ phát triển khác nhau của phong trào hòa bình dân chủ không phải là nguyên nhân dẫn đến xuất hiện hai con đường giải quyết khủng hoảng khác nhau giữa các nước tư bản trong cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933.

Đáp án cần chọn là: D

Lời giải 2:

Họ tên người giải: trangnguyen3401

Ý nào dưới đây không phản ánh đúng nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện hai con đường giải quyết khủng hoảng khác nhau giữa các nước tư bản chủ nghĩa trong cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933?
⇒ Do mức độ phát triển khác nhau của phong trào hòa bình dân chủ.

Viết một bình luận