Ý nào dưới đây không phải là biểu hiện của nền sản xuất mới, – tư bản chủ nghĩa hình thành ở Tây Âu trong các thế kỉ XV –, XVII?, A. Nhiều công trường thủ công ra đời có thuê mướn nhân công., B. Thàn

Lời giải 1:

Họ tên người giải: harryisthebest8

→ Đáp án : 

`-` Giải thích : `D` 

`-` Biểu hiện của nền sản xuất mới – tư bản chủ nghĩa hình thành ở Tây Âu trong các thế kỉ XV – XVII bao gồm đáp án `A` , `B` , `C` là đúng , tuy nhiên `D` sai thời điểm , nó có từ khoảng thế kỉ `X-XIII` 

`@Harryisthebest`

Lời giải 2:

Họ tên người giải: HoaiAnhMC3

Ý nào dưới đây không phải là biểu hiện của nền sản xuất mới
– tư bản chủ nghĩa hình thành ở Tây Âu trong các thế kỉ XV –
XVII?
A. Nhiều công trường thủ công ra đời có thuê mướn nhân công.
B. Thành thị trở thành trung tâm sản xuất và buôn bán.
C. Ngân hàng được thành lập và ngày càng có vai trò to lớn.
D. Các phường hội xuất hiện.

Các phường hội này đều có từ thời phong kiến từ khoảng thế kỉ X-XIII,chứ không phải là khi tư bản chủ nghĩa XV-XVII mới xuất hiện

H.AnhMC

Chúc bạn học tốt và cho mình xin ctlhn nha

Đọc thêm  18 Cách Làm Mô Hình Nhà Bằng Xốp tốt nhất 04/2023 - Vik News

Viết một bình luận