Xô viết đại biểu công nhân và binh lính Pê tơ rô grat thực chất là hính quyền của giai cấp, Tư sản, Tri thức, Công nông, Địa chủ

Lời giải 1:

Họ tên người giải: trangnguyen3406

Xô viết đại biểu công nhân và binh lính Pê tơ rô grat thực chất là chính quyền của giai cấp
⇒ Công nông

Lời giải 2:

Họ tên người giải: Hamburger5

Xô viết đại biểu công nhân và binh lính Pê tơ rô grat thực chất là chính quyền của giai cấp

Tư sản

Tri thức

Công nông

Địa chủ

#hc tốt ^^

Đọc thêm  Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển viên chức 2023 mới nhất - Hoatieu.vn

Viết một bình luận