Các Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Quản Lý, Tra Cứu Điểm, Lịch Học, Lịch Thi Sinh Viên

ĐH Cơ khí 11A HN ĐH Dệt 11A HN ĐH Điện tử truyền thông 11A HN ĐH Điện, điện tử 11A HN ĐH Điều khiển TĐH 11A HN ĐH KDTM 11A HN ĐH Kế toán 11A HN ĐH May 11A HN ĐH QTKD 11A HN ĐH TCNH 11A HN ĐH Thực phẩm 11A HN ĐH Tin 11A HN

Đang xem: Các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý

ĐH Dệt sợi 11A ND ĐH Điện, điện tử 11A ND ĐH Điều khiển TĐH 11A ND ĐH Kế toán 11A ND ĐH May 11A ND ĐH Tin 11A ND
ĐH Cơ điện tử 12A HN ĐH Cơ khí 12A HN ĐH Dệt 12A HN ĐH Điện tử truyền thông 12A HN ĐH Điện, điện tử 12A HN ĐH Điều khiển TĐH 12A HN ĐH KDTM 12A HN ĐH Kế toán 12A HN ĐH May 12A HN ĐH MMT 12A HN ĐH QTKD 12A HN ĐH TCNH 12A HN ĐH Thực phẩm 12A HN ĐH Tin 12A HN
ĐH Cơ khí 12A NĐ ĐH Điện tử truyền thông 12A NĐ ĐH Điện, điện tử 12A NĐ ĐH Điều khiển TĐH 12A NĐ ĐH Kế toán 12A NĐ ĐH May 12A NĐ ĐH QTKD 12A NĐ ĐH Tin 12A NĐ
ĐH Cơ điện tử 13A HN ĐH Cơ khí 13A HN ĐH Dệt 13A HN ĐH Điện tử viễn thông 13A HN ĐH Điện, điện tử 13A HN ĐH Điều khiển TĐH 13A HN ĐH KDTM 13A HN ĐH Kế toán 13A HN ĐH Mạng máy tính 13A HN ĐH May 13A HN ĐH Ngôn ngữ Anh 13A HN ĐH QTKD 13A HN ĐH TCNH 13A HN ĐH Thực phẩm 13A HN ĐH Tin 13A HN

Xem thêm: Mẫu Powerpoint Cơ Quan Đảng Theme, Mẫu Powerpoint Cơ Quan Đảng

ĐH Cơ khí 13A NĐ ĐH Điện, điện tử 13A NĐ ĐH Điều khiển TĐH 13A NĐ ĐH Kế toán 13A NĐ ĐH May 13A NĐ ĐH QTKD 13A NĐ ĐH Tin 13A NĐ
Đại học Cơ điện tử 14A HN Đại học Cơ khí 14A HN Đại học Dệt 14A HN Đại học Điện 14A HN Đại học Điện tử 14A HN Đại học KDTM 14A HN Đại học Kế toán 14A HN Đại học Kỹ thuật máy tính 14A HN Đại học Mạng máy tính 14A HN Đại học May 14A HN Đại học Ngôn ngữ Anh 14A HN Đại học QTKD 14A HN Đại học Quản trị du lịch 14A HN Đại học TCNH 14A HN Đại học TĐH 14A HN Đại học Thực phẩm 14A HN Đại học Tin 14A HN
Đại học Cơ điện tử 14A ND Đại học Điện 14A ND Đại học Kế toán 14A ND Đại học May 14A ND Đại học QTKD 14A ND Đại học TĐH 14A ND Đại học Tin 14A ND
Đại học Cơ điện tử CLC 14A HN Đại học Cơ khí CLC 14A HN Đại học Điện CLC 14A HN Đại học Điện tử CLC 14A HN Đại học KDTM CLC 14A HN Đại học Kế toán CLC 14A HN Đại học May CLC 14A HN Đại học QTKD CLC 14A HN Đại học TCNH CLC 14A HN Đại học TĐH CLC 14A HN Đại học Tin CLC 14A HN

Xem thêm: #1 Bộ Sách Giáo Khoa Đạo Đức Lớp 1 Bộ Sách Giáo Khoa Cánh Diều Tiêu Chuẩn

BẢNG XẾP HẠNG SINH VIÊN bocdau.com – TRA CỨU ĐIỂM, LỊCH HỌC, LỊCH THI SINH VIÊN

BẢNG XẾP HẠNG SINH VIÊN bocdau.com

TRA CỨU ĐIỂM, LỊCH HỌC, LỊCH THI SINH VIÊN

Mọi trang web đều cần kinh phí để duy trì hoạt động. bocdau.com Student Rankings còn hơn cả thế, không chỉ chi phí cho việc duy trì tên miền và máy chủ ~8 triệu/năm. USR. còn cần chạy analyst mỗi ngày hai lần để thông tin trên trang web luôn cập nhật. Đặc biệt, mỗi lượt tra cứu điểm sinh viên, chi phí còn lớn hơn.

Hãy đóng góp, dù chỉ một cốc cafe!

Viết một bình luận