Werkstatt B1 Training Zur PrüFung Zertifikat B1, Lehrbuch (Book, 2013)

Author:

Publisher:

Edition/Format:

Rating:

Subjects

More like this

Spiros Koukidis
Athen : Praxis, cop. 2013.

Đang xem: Werkstatt b1 training zur

*

Print book : GermanView all editions and formats

(not yet rated) 0 with reviews – Be the first.

*

Please choose whether or not you want other users to be able to see on your profile that this library is a favorite of yours.

Xem thêm: Tổng Hợp 320 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12, 1100 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 12 Có Đáp Án

*

Finding libraries that hold this item…

Xem thêm: Đáp Án Sách Access Grade 7, Access Grade 7 : Sách Giáo Viên

You may have already requested this item. Please select Ok if you would like to proceed with this request anyway.

jQuery(document).ready( function () { findLibs(“”,””,””,””,”pgload=”,””,””); }); function findLibsWhenExpanded(){ if(jQuery(“#donelocator”).html().length ==0){ findLibs(“”,””,””,””,”pgload=”,””,””); } } function findLibs(loc, start_holding, ht, format, pgload, group, ll) { var ajaxLocatorServiceUrl = “/wcpa/servlet/org.oclc.lac.ui.ajax.ServiceServlet?”; var inp = document.getElementById(“inplocator”); if(inp) inp.style.display= “inline”; ajaxLocatorServiceUrl += “wcoclcnum=”+871068249; if(loc != null && loc.length>0){ ajaxLocatorServiceUrl += “&loc=”+encodeURIComponent(loc); } if(ll != null && ll.length>0){ ajaxLocatorServiceUrl += “&ll=”+encodeURIComponent(ll); } if(start_holding != null){ ajaxLocatorServiceUrl += “&start_holding=”+start_holding; } if(ht != null && ht.length>0){ ajaxLocatorServiceUrl += “&ht=”+ht; } if(format != null && format.length>0){ ajaxLocatorServiceUrl += “&format=”+format; } if(group != null && group.length>0){ ajaxLocatorServiceUrl += “&segroup=”+group; } if(false){ ajaxLocatorServiceUrl += “&ip=”; } if(pgload != null){ ajaxLocatorServiceUrl += “&”+pgload; } OWC.UTIL.ajax(ajaxLocatorServiceUrl, {serviceCommand: “holdingsdata”}, function(data) { jQuery(“#donelocator”).html(data); setPopupDivs(); inp.style.display= “none”; }); } function setPopupDivs(){ //call the javascript now // dropdowncontent.init(“libsdisplay-num”, “right-bottom”, 100, “click”)// var edit = document.getElementById(“libsdisplay-edit”);// if(edit) {dropdowncontent.init(“libsdisplay-edit”, “left-bottom”, 100, “click”);} var form = document.getElementById(“libsdisplay-form”); if(form) {dropdowncontent.init(“libsdisplay-form”, “left-bottom”, 100, “click”);} var format = document.getElementById(“lib-formats-pop01”); if(format) dropdowncontent.init(“lib-formats-pop01”, “left-bottom”, 100, “click”); format = document.getElementById(“lib-formats-pop02”); if(format) dropdowncontent.init(“lib-formats-pop02”, “left-bottom”, 100, “click”); format = document.getElementById(“lib-formats-pop03”); if(format) dropdowncontent.init(“lib-formats-pop03”, “left-bottom”, 100, “click”); format = document.getElementById(“lib-formats-pop04”); if(format) dropdowncontent.init(“lib-formats-pop04”, “left-bottom”, 100, “click”); format = document.getElementById(“lib-formats-pop05”); if(format) dropdowncontent.init(“lib-formats-pop05”, “left-bottom”, 100, “click”); format = document.getElementById(“lib-formats-pop06”); if(format) dropdowncontent.init(“lib-formats-pop06”, “left-bottom”, 100, “click”); format = document.getElementById(“lib-formats-pop07”); if(format) dropdowncontent.init(“lib-formats-pop07”, “left-bottom”, 100, “click”); format = document.getElementById(“lib-formats-pop08”); if(format) dropdowncontent.init(“lib-formats-pop08”, “left-bottom”, 100, “click”); format = document.getElementById(“lib-formats-pop09”); if(format) dropdowncontent.init(“lib-formats-pop09”, “left-bottom”, 100, “click”); format = document.getElementById(“lib-formats-pop10”); if(format) dropdowncontent.init(“lib-formats-pop10”, “left-bottom”, 100, “click”); } function loadtags(tagid) { var value = document.getElementById(“tags_”+tagid).innerHTML; var ctrl = document.getElementById(“TagEntry”); var text = ctrl.value; value = value.replace(“&”,”&”); //value = value.replace(“&amp”,”&”); if(text == “”){ text = text + trimAll(value); } else{ text = text + “,” + trimAll(value); } document.getElementById(“TagEntry”).value = text; var pos = ctrl.value.length; if(ctrl.setSelectionRange){ ctrl.focus(); ctrl.setSelectionRange(pos,pos); }else if (ctrl.createTextRange) { var range = ctrl.createTextRange(); range.collapse(true); range.moveEnd(“character”, pos); range.moveStart(“character”, pos); range.select(); } document.getElementById(“TagEntry”).focus(); } var inp;

Languages: Česky | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | ภาษาไทย | 한국어 | 日本語 | 中文(繁體) | 中文(简体)

You: Sign In | Register | My bocdau.com | My Lists | My Watchlist | My Reviews | My Tags | My Saved Searches
bocdau.com: Home | About | Help | Search

bocdau.com is the world”s largest library catalog, helping you find library materials online. Learn more ››

Đọc thêm  “Ngày thứ ba đen tối” (29/10/1929) trong lịch sử nước Mĩ gắn với sự kiện nào dưới đây?, A. Cuộc khủng hoảng kinh tế bùng nổ., B. Chính phủ Mĩ thẳng tay đàn áp các cuộc biểu tình của nhân dân lao độn

Viết một bình luận