vương quốc chăm pa gồm mấy châu

Lời giải 1:

Họ tên người giải: cayyyyyyyy4

vương quốc chăm pa gồm mấy châu
`=>` Gồm `3` châu đó là :

`+`Châu Hoan

`+`Châu Trong

`+` Châu Ái

Lời giải 2:

Họ tên người giải: soaimuoi392089

hai châu Thuận và châu Hóa nay  vùng từ nam Quảng Trị cho đến Đà Nẵng, Điện Bàn

Đọc thêm  Hotspot shield là gì? Cách fake Ip bằng hostpot shield

Viết một bình luận