vương quốc chăm pa gồm mấy châu

Lời giải 1:

Họ tên người giải: cayyyyyyyy4

vương quốc chăm pa gồm mấy châu
`=>` Gồm `3` châu đó là :

`+`Châu Hoan

`+`Châu Trong

`+` Châu Ái

Lời giải 2:

Họ tên người giải: soaimuoi392089

hai châu Thuận và châu Hóa nay  vùng từ nam Quảng Trị cho đến Đà Nẵng, Điện Bàn

Đọc thêm  [PDF] Bài tập tiếng Anh 12 - Mai Lan Hương (có đáp án) - JES.edu.vn

Viết một bình luận