Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 1 Tập 2 Hay Nhất, Chi Tiết, Giải Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 1 Tập 2

Giải vở bài tập Tiếng Việt Lớp 1 Tập 2

Bài 84: op ap

Bài 85: ăp âp

*
*
*

Bài 86: ôp ơp

*

Bài 87: ep êp

*

Bài 88: ip up

*

Bài 89: iêp ươp

*

Bài 90: Ôn tập

*

Bài 91: oa oe

*
*

Bài 92: oai oay

*

Bài 93: oan oăn

*

Bài 94: oang oăng

*
*

Bài 95: oanh oach

*

Bài 96: oat oăt

*

Bài 97: Ôn tập

*
*

Bài 98: uê uy

*

Bài 99: uơ uya

*

Bài 100: uân uyên

*
*

Bài 101: uât uyêt

*

Bài 102: uynh uych

*

Bài 103: Ôn tập

*
*

LUYỆN TẬP TỔNG HỢP

Tập đọc: Trường em

*

Chính tả

*

Tập đọc: Tặng cháu

*
*

Chính tả

*

Tập đọc: Cái nhãn vở

*
*

Tập đọc: Bàn tay mẹ

*

Chính tả

*

Tập đọc: Cái Bống

*
*

Tập đọc: Vẽ ngựa

*

Tập đọc; Hoa ngọc lan

*
*
*

Tập đọc: Ai dậy sớm

*
*

Tập đọc: Mưu chú sẻ

*

Tập đọc: Mẹ và cô

*
*

Tập đọc: Quyển vở của em

*
*

Tập đọc: Con quạ thông minh

*
*

Tập đọc: Ngôi nhà

*
*

Tập đọc: Quà của bố

*
*

Tập đọc: Vì bây giờ mẹ mới về

*

Tập đọc: Đầm sen

*
*

Tập đọc: Mời vào

*
*

Tập đọc: Chú công

*
*

Tập đọc Chuyện ở lớp

*
*
*

Tập đọc Mèo con đi học

*
*
*

Tập đọc: Người bạn tốt

*
*

Tập đọc Ngưỡng cửa

*
*
*

Tập đọc: Kể cho bé nghe

*
*

Tập đọc: Hai chị em

*
*

Tập đọc Hồ gươm

*
*

Tập đọc: Lũy tre

*
*

Tập đọc: Sau cơn mưa

*

Tập đọc Cây bàng

*
*
*

Tập đọc Đi học

*
*
*
*
*

Tập đọc Bác đưa thư

*
*
*
*

Tập đọc Làm anh

*
*
*
*

Tập đọc Người trồng na

*

Tập đọc Anh hùng biển cả

*

Chính tả 25

*
*

Tập đọc Ò… ó… o

*
*
*

Tập đọc Không nên phá tổ chim

*

Tập đọc Sáng nay

*
*
*

Tập đọc Con chuột huênh hoanh

*
*
*

Tập đọc Lăng Bác

*
*
*

Tập đọc Gửi lời chào lớp một

*
*

Tập đọc Hai cậu bé và hai người bố

*
*
*

Tập đọc Mùa thu ở vùng cao

*
*

*

Trước đó

✅ Giáo dục phần lan đứng đầu thế giới ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Viết một bình luận