Đáp Án Đề Thi Violympic Toán Lớp 7 Vòng 16 Năm 2016, Luyện Thi Violympic Toán Lớp 1 Năm Học 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 16 năm học 2016 – 2017, có đáp án đi kèm. Giúp các em học sinh lớp 7 ôn tập kiến thức thật tốt, để đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2016 – 2017.

Đang xem: đáp án đề thi violympic toán lớp 7 vòng 16 năm 2016

Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết:

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 15 năm 2016 – 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 17 năm 2015 – 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 16 năm 2016 – 2017 có đáp án

Bài 1: Đập dế

Câu 1: Biết đồ thị hàm số đi qua điểm (a là hằng số). Vậy a = ?

A. 2B. 16C. 9D. 4

Câu 2: Tổng các giá trị của x thỏa mãn (x + 15) (x – 2) = 0 bằng bao nhiêu?

A. 13B. 15C. -13D. -15

Câu 3: Tính tỉ số y/x biết với x # 0, y # 25.

A. -5B. 25C. -25D. 5

Câu 4: Thời gian (tính theo phút) thi giải toán nhanh của 20 học sinh lớp 7A được ghi lại ở bảng sau:

Mốt của dấu hiệu là bao nhiêu?

A. 5B. 3C. 6D. 4

Câu 5: Cho tam giác ABC có góc A tù, AB =25cm, AC = 26cm, và đường cao AH = 24cm. Độ dài cạnh BC là?

A. 7cmB. 17cmC. 3cmD. 13cm

Câu 6: Cho tam giác ABC cân tại A có AB = 10cm, M là trung điểm của BC, AM = 6cm. Phát biểu nào trong các phát biểu sau là sai?

Đọc thêm  Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Module Mn4, Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Mầm Non

Câu 7: Tính giá trị của biểu thức: A = 3x + 2y + z biết (x-3y)2 + (y-1)2 + (x + z)2 = 0

A. 6B. -6C. 8D. -8

Câu 8: Cho biểu thức: Q(x) = ax2 + bx + c thỏa mãn Q(0) = 1; Q(1) = 6 và Q(2) = 5. Vậy b = ?

A. 6B. 8C. 9D. 7

Câu 9: Số các giá trị của x thỏa mãn là?

A. 3B. 0C. 1D. 4

Câu 10: Số các chữ số của số a = 512. 46 là?

A. 13B. 11C. 12D. 10

Bài 2: Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm

Câu 1: Cho góc xOy bằng 110 độ. Lấy hai điểm A và B thuộc tia Ox (OA 2 – 6. Tập hợp các giá trị của x để f(x) = 14 là?

Trả lời: ……

Câu 5: Số đo cân nặng của các bạn học sinh (đơn vị: kg) trong một lớp được ghi lại ở bảng sau:

Số trung bình cộng của dấu hiệu bằng?

Trả lời: ……

Câu 6: Cho tam giác ABC, I là giao hai đường phân giác trong góc B và góc C, J là giao hai đường phân giác ngoài góc B và góc C. Biết góc BIC bằng 125 độ. Vậy số đo góc BJC là bao nhiêu?

Trả lời: ……

Câu 7: Chia số 640 thành 3 phần sao cho phần thứ nhất và phần thứ hai tỉ lệ nghịch với 5 và 2, phần thứ hai và phần thứ ba tỉ lệ nghịch với 3 và 7. Giá trị 3 phần lần lượt là?

Trả lời: ……

Câu 8: Tính tổng x + y biết x và y thỏa mãn

Trả lời: ……

Câu 9: Cho tam giác ABC vuông ở A (AB B. 8; 10; 12C. 15; 12; 10D. 10; 12; 15

Đọc thêm  ‎ Giải Đáp Thắc Mắc Tiếng Anh Và Bài Tập Toeic, Giải Tiếng Anh 6,7,8,9,10,11,12

Câu 2: Cho hàm số: y = -1,5x. Biết điểm B(x0;y0) (x0 #2) là một điểm thuộc đồ thị hàm số. Khi đó giá trị của biểu thức K= bằng bao nhiêu?

Trả lời: ……

Xem thêm: đề cương môn tiếng việt thực hành

Câu 3: Cho x và y thỏa mãn x – y = 9,6x + y # 0 và 8x – y # 0. Khi đó giá trị của biểu thức bằng bao nhiêu?

Trả lời: ……

Câu 4: Một tam giác cân có góc ở đỉnh bằng 54 độ thì số đo góc ở đây là bao nhiêu độ?

Trả lời: ……

Câu 5: Cho tam giác ABC có góc B bằng 45 độ và tia phân giác ngoài góc A song song với BC. Vậy góc A bằng bao nhiêu độ?

Trả lời: ……

Câu 6: Giá trị của x thỏa mãn là x = ?

Trả lời: ……

Câu 7: Tìm tất cả các giá trị x thỏa mãn . Giá trị đó là

Trả lời: ……

Câu 8: Tìm các số nguyên n sao cho biểu thức nhận giá trị nguyên. Các số nguyên đó là: n ϵ {….}

Trả lời: ……

Xem thêm: In Phiếu Bốc Thăm Trúng Thưởng Trong Công Ty Cổ Phần, Thể Lệ Chương Trình Khuyến Mại

Câu 9: Tìm các số nguyên n thỏa mãn . Các số đó là n ϵ {….}

Trả lời: ……

Câu 10: Cho x và y thỏa mãn và y – x = 4. Khi đó giá trị của x + y bằng bao nhiêu?

Viết một bình luận