Luyen Thi Violympic Toan Lop 3 Vong 16 Năm 2015, Đề Thi Violympic Vòng 16

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 16 năm học 2016 – 2017 có đáp án đi kèm, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng lớp 3 năm học 2016 – 2017. Mời các em cùng tham khảo nội dung chi tiết:

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 15 năm 2016 – 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 17 năm 2015 – 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 16 năm 2016 – 2017 có đáp án

Bài 1: Mười hai con giáp

1.

Đang xem: Luyen thi violympic toan lop 3 vong 16

Người ta ghép 9 hình chữ nhật giống nhau thành một hình chữ nhật lớn hơn (hình vẽ). Tính chu vi của hình chữ nhật lớn biết chu vi của mỗi hình chữ nhật nhỏ là 28cm.

Trả lời: Chu vi của hình chữ nhật lớn là… cm.

2. Bạn Minh sinh vào ngày 29 tháng 2 năm 2012. Hỏi năm nào thì bạn Minh tổ chức sinh nhật lần thứ ba?

A. 2014B. 2018C. 2015D. 2024

3. Bao thứ nhất có 992kg ngô. Nếu chuyển 1/8 số ngô ở bao thứ nhất sang bao thứ hai thì số ngô ở 2 bao bằng nhau. Hỏi lúc đầu số ngô ở bao thứ hai là bao nhiêu?

Trả lời: Số ngô ở bao thứ hai là … kg

4. Tìm x biết, (478 – x) x 8 = 2960

Trả lời: x = …

5. Tính: 2738 x 3 = …

6. Hai bể nước chứa tất cả 3482 lít nước. Nếu lấy ở bể thứ nhất đi 1/3 lượng nước có trong bể thì cả hai bể còn lại 2654 lít nước. Hỏi lúc đầu bể thứ nhất có bao nhiêu lít nước?

Trả lời: Lúc đầu bể thứ nhất có …lít nước

7. Tính 1938 + 837 = …

8. Tìm x biết, 3267 – x + 425 = 758

Trả lời: x = …

9. Chọn câu khẳng định đúng

A. Bán kính bằng đường kínhB. Bán kính của một hình tròn là đoạn thẳng nối hai điểm trên hình trònC. Đường kính của một hình tròn là đoạn thẳng nối hai điểm trên hình trònD. Bán kính bằng một phần hai đường kính

10. Kho thứ nhất chứa được 2637kg gạo, kho thứ hai chứa được số gạo gấp đôi kho thứ nhất. Hỏi cả hai kho chứa được tất cả bao nhiêu kg gạo?

Trả lời: Cả hai kho chứa được …kg gạo

Bài 2:

1. 9 xe tải có thể chở được 954 tấn hàng. Hỏi mỗi xe đó chở được bao nhiêu tấn hàng?

Trả lời: Mỗi xe chở được … tấn hàng.

2. Tính: 6473 – 2817 = …

3. Tính 1837 x 4 = …

4.

Xem thêm: Bài Tham Luận Lấy Trẻ Làm Trung Tâm, Trường Mầm Non Thị Trấn Cần Giuộc

1/9 của 783 là …

5. Tính 8746 – 467 x 4 = …

6. Tính: 4637 + 864 : 4 = ….

7. Điền dấu >, B. 5034C. 5043D. 5340

2. Tính 4736 + 2167 = …

A. 6903B. 6930C. 6093D. 6309

3. Tìm y biết: y + 1726 = 3647 x 2

Trả lời: y = …

A. 5685B. 9020C. 5568D. 5930

4. Tính 3526 x 2 = …

A. 7052B. 7205C. 7502D. 7520

5. Giảm số 906 đi 3 lần rồi cộng với 2839 thì được kết quả là …

A. 5799B. 3141C. 121D. 5557

6. Minh đọc một quyển truyện dày 208 trang. Ngày thứ nhất Minh đọc được 96 trang. Số trang Minh đọc được ngày thứ hai nhiều hơn 1/4 số trang đọc được ngày thứ nhất 23 trang. Hỏi ngày thứ hai Minh đọc được bao nhiêu trang truyện?

Trả lời: Ngày thứ hai Minh đọc được … trang

A. 67B. 57C. 47D. 37

7. Tích của hai số là 674. Nếu gấp thừa số thứ nhất lên 2 lần và gấp thừa số thứ hai lên 3 lần thì được tích mới là …

A. 4404B. 3370C. 4440D. 4044

8. Tích của số chẵn nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau và 6 là …

A. 6192B. 6144C. 6071D. 6073

9. Tìm x biết, 4536 – x x 6 = 1938

A. 433B. 343C. 1097D. 1079

10.

Xem thêm: Biễu Mẫu Biên Bản Xử Lý Vi Phạm Quy Chế Thi, Kiểm Tra, Biên Bản Xử Lý Sinh Viên Vi Phạm Quy Chế Thi

Ba bạn Tuấn, Tùng, Minh có một số viên bi. Biết rằng tổng số viên bi của Tùng và Minh là số lớn nhất có hai chữ số khác nhau, tổng số bi của Tuấn và Minh là số chẵn bé nhất có 3 chữ số. Hỏi Tùng có ít hơn Tuấn bao nhiêu viên bi?

Trả lời: Tùng có ít hơn Tuấn … viên bi.

A. 4B. 3C. 2D. > 5

Đáp án và hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 16

Bài 1: Mười hai con giáp

Viết một bình luận