Bộ Đề Thi Violympic Toán Lớp 1, Luyện Thi Violympic

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.63 MB, 20 trang )

Đang xem: Bộ đề thi violympic toán lớp 1

TỔNG HỢP ĐỀ THIVIOLYMPIC TOÁN LỚP 1NĂM 2015-2016 1. ĐỀ THI VIOLYMPIC TỐN LỚP 1 VỊNG 1 NĂM 2015-20162. ĐỀ THI VIOLYMPIC TỐN LỚP 1 VỊNG 2 NĂM 2015-20163. ĐỀ THI VIOLYMPIC TỐN LỚP 1 VỊNG 3 NĂM 2015-20164. ĐỀ THI VIOLYMPIC TỐN LỚP 1 VỊNG 4 NĂM 2015-20165. ĐỀ THI VIOLYMPIC TỐN LỚP 1 VỊNG 5 NĂM 2015-20166. ĐỀ THI VIOLYMPIC TỐN LỚP 1 VỊNG 6 NĂM 2015-20167. ĐỀ THI VIOLYMPIC TỐN LỚP 1 VỊNG 7 NĂM 2015-20168. ĐỀ THI VIOLYMPIC TỐN LỚP 1 VỊNG 8 NĂM 2015-20169. ĐỀ THI VIOLYMPIC TỐN LỚP 1 VỊNG 9 NĂM 2015-201610. ĐỀ THI VIOLYMPIC TỐN LỚP 1 VỊNG 10 NĂM 2015-201611. ĐỀ THI VIOLYMPIC TỐN LỚP 1 VỊNG 11 NĂM 2015-201612. ĐỀ THI VIOLYMPIC TỐN LỚP 1 VỊNG 12 NĂM 2015-201613. ĐỀ THI VIOLYMPIC TỐN LỚP 1 VỊNG 13 NĂM 2015-201614. ĐỀ THI VIOLYMPIC TỐN LỚP 1 VỊNG 14 NĂM 2015-201615. ĐỀ THI VIOLYMPIC TỐN LỚP 1 VỊNG 15 NĂM 2015-201616. ĐỀ THI VIOLYMPIC TỐN LỚP 1 VỊNG 16 NĂM 2015-201617. ĐỀ THI VIOLYMPIC TỐN LỚP 1 VỊNG 17 NĂM 2015-201618. ĐỀ THI VIOLYMPIC TỐN LỚP 1 VỊNG 18 NĂM 2015-201619. ĐỀ THI VIOLYMPIC TỐN LỚP 1 VỊNG 19 NĂM 2015-2016 ĐỀ THI VIOLYMPIC TỐN LỚP 1 VỊNG 1 NĂM 2015 – 2016I. Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dầnTrả lời:Các giá trị theo thứ tự tăng dần:
(7) Nhập số thứ tự của các hình vào chỗ chấm để được dãy giá trị theo thứ tự tăng dần II. Chọn các cặp có giá trị bằng nhau hoặc đồng nhất với nhauTrả lời:Các cặp có giá trị bằng nhau:(1) = (2); (3) = …; (4) = …; (5) = …; (6) = …Dùng dấu (;) để tách các cặp gía trị ĐỀ THI VIOLYMPIC TỐN LỚP 1 VỊNG 2 NĂM 2015 – 2016I. Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dầnTrả lời:Các giá trị theo thứ tự tăng dần:(7) Nhập số thứ tự của các hình vào chỗ chấm để được dãy giá trị theo thứ tự tăng dầnII. Chọn các cặp có giá trị bằng nhau hoặc đồng nhất với nhau Trả lời:Các cặp có giá trị bằng nhau:(1) = (10); (2) = …; (3) = …; (4) = …; (5) = …Dùng dấu (;) để tách các cặp gía trị ĐỀ THI VIOLYMPIC TỐN LỚP 1 VỊNG 3 NĂM 2015 – 2016Bài 1: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần
Trả lời:Các giá trị theo thứ tự tăng dần là: ……. Nhập các giá trị trong bảng vào chỗ chấm để được dãy số theo giá trị tăng dần.Bài 2: Hãy điền dấu >, Câu 1:1 ….. 4Câu 2:5 ….. 6Câu 3:2 …… 6Câu 4:3 ….. 6 Câu 5:4 …… 5Câu 6:6 ….. 2Câu 7:8 …… 9Câu 8:8 …. 10Câu 9:3 …. 8Câu 10:10 ….. 6 ĐỀ THI VIOLYMPIC TỐN LỚP 1 VỊNG 4 NĂM 2015 – 2016
Bài 1: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dầnTrả lời:Các giá trị theo thứ tự tăng dần là: (1) ……… Nhập số thứ tự của các hình vào chỗ chấm để được dãy giá trị theo thứ tự tăng dầnBài 2: Chọn các cặp có giá trị bằng nhau hoặc đồng nhất với nhau Trả lời:Các cặp có giá trị bằng nhau:(1) = (4); (2) = …; (3) = …; (5) = …; (7) = …Dùng dấu (;) để tách các cặp gía trịBài 3: Nối các giá trị ở cột A với các giá trị ở cột B để được các cặp giá trị bằngnhauA1+ 22+212+08762+3100Trả lời:BSố 0
Số 84+13 +1Số 71+1Số 61+03+0Số 10 1 + 2 = ……….; 2 + 2 = ……….; 1 = ……….; 2 + 0 = ……….; 8 = ……….; 7 = ………..; 6 =………..; 2 +3 = ………..; 10 = ……….; 0 = ………..Dùng dấu (;) để tách các cặp gía trị ĐỀ THI VIOLYMPIC TỐN LỚP 1 VỊNG 5 NĂM 2015 – 2016Bài 1: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm nhé!Câu 1:3 + 1 + 0 = ………….Câu 2:4 – 2 + 3 = ………..Câu 3:3 – 2 + 3 = …………..Câu 4:3 – 1 + 3 = …………..Câu 5:3 – 1 + 2 = ………….Hãy điền dấu >, Câu 6:
6 ……….. 4 + 1Câu 7:5 + 0 ………. 3 + 2Câu 8:8 …………. 7Câu 9: 3 – 1 …………… 4 – 2Câu 10:3 + 1 ………….. 4 + 0Bài 2: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dầnTrả lời:Các giá trị theo thứ tự tăng dần là:……….. ĐỀ THI VIOLYMPIC TỐN LỚP 1 VỊNG 6 NĂM 2015 – 2016Bài 1: Tìm cặp bằng nhauTrả lời:Các cặp bằng nhau là:1 + 0 + 3 = …………; 0 + 0 + 0 + 2 = …………..; 0 + 0 + 0 = …………..; 2 + 0 + 2 + 1 =…………….; 0 + 2 + 0 + 1 = ………….Bài 2: Vượt chướng ngại vậtCâu 2.1:Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm:…. + 4 = 4Câu 2.2:

Đọc thêm  Mẫu Đề Kiểm Tra 1 Tiết - Đề Kiểm Tra 1 Tiết, 45 Phút

Xem thêm: Liên Kết – Gio Kinh Phung Vu

Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm:…. + 1 = 1Câu 2.3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm:3 + ….. = 4 + 0Câu 2.4:Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm:…. + 1 = 3 + 1Câu 2.5:Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm:3 + ….. + 0 = 0 + 4 + 1Bài 3: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dầnTrả lời:Các giá trị theo thứ tự tăng dần là:…………. hình trịn ĐỀ THI VIOLYMPIC TỐN LỚP 1 VỊNG 7 NĂM 2015 – 2016Bài 1: Cóc vàng tài baCâu 1.1:Tính: 4 + 1 = …………a. 1
b. 2c. 3d. 5Câu 1.2:Tính: 4 – 1 = ………..a. 1b. 2c. 3d. 4Câu 1.3:Tính: 4 – 3 = …………
d. 5Câu 1.5:Hãy chọn đáp án đúng: …………. = 4 – 1 a. 1b. 1 + 2c. 4d. 2Câu 1.6:Hãy chọn đáp án đúng: 2 + ………. = 4a. 1 + 3
Chọn đáp án đúng: 4 – 1 = 3 + …………a. 1b. 2c. 0d. 4Câu 1.9:Hãy chọn đáp án đúng: ……………. = 4 – 3 + 1a. 1b. 2 + 1
c. 1 + 1d. 4Câu 1.10: Hãy chọn đáp án đúng: 3 + 1 – ………….. = 2a. 1b. 2c. 3d. 2 + 1Bài 2: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dầnTrả lời: Các giá trị theo thứ tự tăng dần:……… Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấmCâu 3.1:

Xem thêm: sách khoa học tự nhiên

…………. – 1 = 2Câu 3.2:2 – ………… = 1Câu 3.3:4 – …………… = 3 Câu 3.4:3 + 1 = …………Câu 3.5:………… – 1 = 3Câu 3.6:1 + …………. = 3Câu 3.7:………. + 0 = 5Câu 3.8:1 + ………. = 5Câu 3.9:Hãy điền dấu >, 4 – 3 ………….. 0Câu 3.10:1 …………. 4 – 3 ĐỀ THI VIOLYMPIC TỐN LỚP 1 VỊNG 8 NĂM 2015 – 2016Bài 1: Sắp xếpSắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần.Trả lời: Các giá trị theo thứ tự tăng dần là:…………
Bài 2: Vượt chướng ngại vậtCâu 2.1:Điền số thích hợp vào chỗ chấm:4 – 3 + 1 = ……………Câu 2.2:Điền số thích hợp vào chỗ chấm:4 – 1 – 1 = …………..Câu 2.3:Chọn đáp án đúng:5 – 2 = ………….

Đọc thêm  Cách Lập Hóa Đơn Kèm Bảng Kê Có Mẫu Bảng Kê Ăn Uống Không Được Kèm Bảng Kê

Viết một bình luận