viết một đoạn văn ngắn 5 đến 7 câu nói về cảm nghĩ của em về quá trình đấu tranh chống xâm lược của các triều đại phong kiến phương bắc tiêu biểu đó là cuộc khởi nghĩa mai thúc loan

Lời giải 1:

Họ tên người giải: quyentruongle954

      Các cuộc khởi nghĩa liên tiếp nổ ra làm cho các triều địa phong kiến thống trị Trung quốc phải luôn đối phó. Sau phong trào khởi nghĩa của Hai Bà Trưng năm 40 – 43, từ đầu thế kỷ II, phong trào khởi nghĩa nhân dân lại phát triển rộng rãi và mạnh mẻ hơn trước. Năm 178, hàng vạn ngưòi dân các quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố nổi dậy hưởng ứng cuộc khởi nghĩa Lương Long, đánh chiếm các quận, huyện làm chủ đất nước suốt 4 năm (178 – 181). Sang thế kỷ III cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu năm 248 được nhân dân nhiệt liệt hưởng ứng đã làm “chấn động toàn thể Châu giao”(A195:110) . Đầu thế kỷ VI, ở Trung quốc nhà Lương cướp ngôi nhà Tề. Cũng như các triều đại phong kiến khác ở phương bắc, nhà Lương đã thực hiện chính sách thống trị và bốc lột hà khắc đối với nhân dân ta. Chúng chia nhỏ Châu Giao, cắt miền biển lập Châu Hoàng (Quảng Ninh) đặt Châu Ái ở Cửu Chân xưa (Thanh Hoá), Châu Đức ở Cửu Đức xưa (Đức Thọ – Hà Tỉnh), lập thêm hai châu mới để dễ bề cai trị. 

VOTE VÀ CHO MIK CÂU TRLOI HAY NHẤT NHA (mik ko chép mạng)

Lời giải 2:

Họ tên người giải: vuongbaomt7

 – Suốt X  thế kỷ dưới ách thống trị của các triều đại phong kiến, nhân dân các dân tộc của nước  không ngừng đấu tranh giành lại độc lập . Ý chí của họ trong cuộc đấu tranh là sự bền bỉ, đã cũng cố thêm tinh thần dân tộc và ý thức của nhân dân ta.-từ đó liên hệ về khởi nghĩa Mai Thúc Loan-

Đọc thêm  Đọc Truyện Đợi Em Tập 1 Next Chap 2, Ánh Sao Chờ Đợi Em

Viết một bình luận