việc làm của em góp phần giữ gìn và phát huy giá trị của di tích tháp bánh ít, ngắn gọn lại nha, ghi cách thực hiện thôi ko cần ghi nhiều

Lời giải 1:

Họ tên người giải: harryisthebest3

Chúng ta cần phải ra sức gìn giữ và bảo vệ các di sản văn hoá của đất nước, của dân tộc, bởi đây là biểu hiện rõ nhất của lòng yêu nước. Ai yêu quê hương mình mà chẳng yêu những nét đẹp truyền thống, yêu câu hát dân ca, lễ hội của làng quê hay một ngôi chùa, một đình làng xưa cũ, nơi mang trong mình những hơi thở của đời sống bao thế hệ cha ông. Từ đó, ta cũng thấy rằng bảo vệ, giữ gìn di sản văn hoá còn là bảo vệ nền tảng tinh thần của dân tộc. Mà nền tảng tinh thần là linh hồn của dân tộc, là bản sắc văn hoá. Nếu mất đi bản sắc đó tức là mất đi gốc rễ truyền thống, biết lấy gì để vun đắp cho tâm hồn, làm chỗ dựa trước những trào lưu phức tạp trong một thời đại toàn cầu hoá, đòi hỏi con người phải biết giữ bản sắc dân tộc không phai nhòa. Ngoài ra, di sản văn hóa của dân tộc đều có giá trị vô cùng to lớn. Làm tổn thất về di sản văn hóa chính là làm nghèo đất nước, đúng về cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Bởi di sản văn hóa giúp cho đất nước có thêm nguồn thu từ du lịch, di sản văn hóa cũng tạo nên sự hấp dẫn cho mọi vùng đất. Di sản văn hóa còn là sự kết nối các thế hệ con người Việt Nam. Sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, và tương lai là điều quan trọng để đất nước luôn phát triển bền vững.

Lời giải 2:

Đọc thêm  Tài Liệu British Culture - Bài Giảng British Culture

Họ tên người giải: diepcongdanh954

`-` Tuyên truyền với mọi người cùng nhau bảo vệ và giữ gìn tháp

`-` Tích cực thâm gia các hoạt động của trường , của địa phương trong việc bảo vệ tháp

`-` Phê phán , lên án , có hình thức xử phạt phù hợp đối với các hành vi phá hoại , không giữ gìn tháp

`-` thường xuyên kêu gọi bạn bè , người thân dọn dẹp giữ gìn bảo vệ tháp

`@Harryisthebest`

Viết một bình luận