vị vua nào nắm quyền thời trương định làm quan ở nam kì

Lời giải 1:

Họ tên người giải: khangninja300720072

vị vua nào nắm quyền thời trương định làm quan ở nam kì

=> Thiệu Trị  (16 tháng 6 năm 1807 – 4 tháng 11 năm 1847) là vị hoàng đế thứ ba của nhà Nguyễn nước Đại Nam.

CHÚC BẠN HỌC TỐT !

Lời giải 2:

Họ tên người giải: phomzvu3

Vị vua Thiệu Trị nắm quyền thời Trương Đinh ” Đại Nguyên Soái ” làm quan

Chúc bn k tốt!!!

Đọc thêm  Kinh Kim Cang Thọ Mạng Mp3 P2, Pháp Kinh Đà La Ni Kim Cang Thọ Mạng

Viết một bình luận