Vì sao vua quan nhà Nguyễn lại không muốn thực hiện những đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ? , A. Họ không hiểu biết về tình hình thế giới bên ngoài, B. Vua quan nhà Nguyễn căm ghét thự

Lời giải 1:

Họ tên người giải: thienanvstanjiro3

Trả lời

C

Vua Tự Đức quan tâm đến ngôi vua nên nếu cải cách thành công, nước ta sẽ đi theo con đường tư bản, như vậy chế độ phong kiến sẽ sụp đổ, điều mà vua Tự Đức không muốn.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: ananhlan1234566

Vì sao vua quan nhà Nguyễn lại không muốn thực hiện những đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ?

Đáp án:C 

Nếu cải cách thành công, nước ta sẽ đi theo con đường tư bản, như vậy chế độ phong kiến sẽ sụp đổ, điều mà vua Tự Đức không muốn.

@ananhlan123456

#Hoidap247

Đọc thêm  Tổng Hợp Bài Tập 50 Bài Minna No Nihongo Có Đáp Án Nghe Minano Nihongo 1

Viết một bình luận