Vì sao ở thời kì cổ đại, kinh tế phương tây phất triển mạnh mẽ

Lời giải 1:

Họ tên người giải: mytram2409k6

vì ở phương tây đã sớm hình thành chủ nghĩa tư bản,học hỏi những người đã đi trước.

ko chép mạn (cô dạy nha)

ctlhn+5 sao

cảm ơn

Lời giải 2:

Họ tên người giải: tatkhanh5559

vì phương tây chủ yếu về:

 +) công nghiệp

 +) thương nghiệp

 +) buôn bán

Đọc thêm  Câu Hỏi Trắc Nghiệm Dược Lý 2, 1000 Câu Trắc Nghiệm Dược Lý Flashcards

Viết một bình luận