Vì sao nhân dân Liên Xô đạt được những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội (1925 – 1941)?

Lời giải 1:

Họ tên người giải: Dilen135799

*Thành tựu của nhân dân liên xô

+ Từ 1 nước nông nghiệp lạc hậu, Liên Xô đã vươn lên trở thành 1 cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa
+ giáo dục: thanh toán nạn mù chữ, hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học trong cả nước và tiến tới thực hiện phổ cập giáo dục THCS tại các thành phố lớn.
+ các giai cấp bóc lột bị xóa bỏ, chỉ còn lại 2 giai cấp lao động là công nhân, nông dân và dội ngũ trí thức XHCN.

* Lí do nhân dân liên xô đạt được những thành tựu đó

– Liên Xô đã từng bước phá vỡ chính sách bao vây, cô lập của các nước phương Tây:

+ Trong vòng 4 năm (1922 – 1925), Liên Xô đã được các cường quốc tư bản: Đức, Anh, Italia, Pháp, Nhật, lần lượt công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao.

+ Năm 1933, Mĩ công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô.

+ Vai trò và uy tín của Liên Xô được nâng cao trên trường quốc tế.

+Quá trình công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa của Liên Xô được thực hiện thông qua những kế hoạch năm năm.

+ Đã tiến hành tập thể hóa nông nghiệp.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: nguyengiahuan20109

Bằng hai kế hoạch
Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1928 – 1932)
Kế hoạch 5 năm lần thứ hai(1933 – 1937)
Liên Xô đã giành được những thắng lợi to lớn trong công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội: trở thành nước công nghiệp hóa Xã hội chủ nghĩa với:

– Công nghiệp: Sản lượng công nghiệp đứng đầu châu Âu, đứng thứ hai trên thế giới (sau Mĩ).

Đọc thêm  Báo Cáo Kết Quả Học Tập Chuyên Đề Năm 2015

– Nông nghiệp:

+ Đã tiến hành tập thể hóa nông nghiệp.

– Về văn hóa – giáo dục:

+ Phát triển hệ thống giáo dục quốc dân.

– Về xã hội: các giai cấp bóc lột đã bị xóa bỏ, chỉ còn lại hai giai cấp công nhân, nông dân và tầng lớp trí thức Xã hội chủ nghĩa.

Viết một bình luận