vì sao các nước trên thế giới hiện nay có xu hướng liên minh kinh tế?

Lời giải 1:

Họ tên người giải: captianamongus5

vì sao các nước trên thế giới hiện nay có xu hướng liên minh kinh tế?

– bởi vì họ muốn có sự tương trợ lẫn nhau , giả dụ như một nước mà không thể xuất khẩu được một món hàng nào đó thì các nước liên minh sẽ giúp bán hoặc là đưa ra các hợp động để mua lại

Lời giải 2:

Họ tên người giải: truongkieutrinh4

$\text{Vì sao các nước trên thế giới hiện nay có xu hướng liên minh kinh tế?}$

$\rightarrow$ Sự hợp tác là cần thiết nhằm mở rộng thị trường, phát triển kinh tế, ổn định chính trị của các nước thành viên.

$\rightarrow$ Các nước giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn như dịch covid-19 hiện nay

$\rightarrow$ Giúp cho việc nhập khẩu các hàng hàng hóa qua lại giữa các nước dễ dàng hơn từ đó đó nền kinh tế của các nước dần dần phát triển ( không còn tình trạng tồn kho không xuất khẩu được )

Đọc thêm  Nghị quyết số 03-NQ/TW, ngày 16/7/1998, của Ban Chấp hành

Viết một bình luận