Văn minh Trung Quốc gắn liền với những con sông nào? , a. Sông Hoàng Hà., b. Sông Trường Giang., c. Sông Hằng và sông Hoàng Hà., d. Sông Trường Giang và sông Hoàng Hà.

Lời giải 1:

Họ tên người giải: hoanvu95432

Văn minh Trung Quốc gắn liền với những con sông nào?

a. Sông Hoàng Hà.

b. Sông Trường Giang.

c. Sông Hằng và sông Hoàng Hà.

d. (Sông Trường Giang và sông Hoàng Hà.)

đáp án D nhé bạn

Lời giải 2:

Họ tên người giải: phannhathoang343

Trung Quốc cổ đại hình thành bên bờ 2 con sông Trường Giang và Hoàng Hà

⇒ Chọn D

Đọc thêm  Xây Dựng Kế Hoạch Làm Việc Cho Một Nhóm Nhỏ, Xây Dựng Kế Hoạch Làm Việc Cho 1 Nhóm Nhỏ

Viết một bình luận