văn kiện đại hội chi bộ trường thcs

Đại hội Chi bộ trường THCS Gia Trung nhiệm kì 2020-2022!

Ngày 29/02/2020, Chi bộ trường THCS Gia Trung đã long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kì 2020-2022.

Đang xem: Văn kiện đại hội chi bộ trường thcs

Đại hội Chi bộ trường THCS Gia Trung nhiệm kì 2020-2022!

Ngày 29/02/2020, Chi bộ trường THCS Gia Trung đã long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kì 2020-2022.

Thực hiện theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 về thi hành điều lệ Đảng; Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khoá XII) “Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Kế hoạch số 17-KH/ĐU ngày 14/12/2019 của Đảng ủy xã Gia Trung về “Tổ chức đại hội Chi bộ trực thuộc tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ xã Gia Trung nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Sáng ngày 29/02/2020, Chi bộ trường THCS Gia Trung long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Vũ Văn Hân – Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã Gia Trung dự và chỉ đạo đại hội. Dự đại hội còn có đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy xã Gia Trung, Chuyên viên văn phòng Đảng ủy xã, các đồng chí trong Ban giám hiệu, đại diện Công đoàn, cùng 19 đồng chí đảng viên của chi bộ.

*

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thành Chung – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội của chi bộ trường THCS Gia Trung nhiệm kỳ 2017-2020. Trên cơ sở đánh giá những ưu điểm và hạn chế, báo cáo đã trình bày rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chi bộ trong nhiệm kỳ tới (2020- 2022). Chi bộ xác định công tác chuyên môn là nhiệm vụ quan trọng và xuyên suốt, cùng với giáo dục đạo đức sẽ quyết định chất lượng và tương lai phát triển của một nhà trường. Do đó, Chi bộ đã quan tâm đặc biệt đến nhiệm vụ lãnh đạo công tác chuyên môn mà nhiệm vụ cơ bản là hoạt động giảng dạy của giáo viên. Trong 2 năm qua, công tác chuyên môn của nhà trường vẫn giữ vững và luôn được đánh giá là một trong các trường có thành tích tốt trong Huyện, tiến kịp với tốc độ phát triển của ngành. Chi bộ cũng tăng cường giáo dục rèn luyện đội ngũ đảng viên thông qua các nhiệm vụ được giao để nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu.

Để đóng góp vào những kết quả đã đạt được, những tồn tại hạn chế của chi bộ, chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020 cũng như những mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Đại hội đã tập trung thảo luận sôi nổi và bổ sung ý kiến quan trọng vào dự thảo báo cáo chính trị, phân tích, đánh giá tình hình, những kết quả đạt được, những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của nhiệm kỳ qua; xác định các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu từ nay đến năm 2022.

Xem thêm: số cột điểm tối thiểu thcs

Xem thêm: Sách Ngữ Pháp Mai Lan Hương Pdf, Sách Ngữ Pháp Tiếng Anh Mai Lan Hương Pdf/Ebook

Đại hội cũng đã đóng góp nhiều ý kiến và góp ý vào báo cáo chính trị trình tại Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVI.

Đại hội cũng được nghe phát biểu chỉ đạo của đồng chí Vũ Văn Hân- Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã Gia Trung. Đồng chí đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của Chi bộ, đồng thời ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh đó, đồng chí còn yêu cầu Chi bộ tiếp tục làm tốt hơn nữa trong việc tham mưu cho lãnh đạo nhà trường liên quan đến công tác, nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong thời gian tới.

*

 

*

Với tinh thần đổi mới, phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm của đảng viên. Sau hơn 3 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đúng trình tự, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, thực hiện đảm bảo các nội dung sau theo yêu cầu:

1. Tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2022.

2. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện đại hội đảng bộ Xã lần thứ XVI.

3. Bầu Cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 gồm 03 đồng chí:

– Đồng chí Nguyễn Thành Chung – chức vụ Bí thư chi bộ

– Đồng chí Dư Thị Hương Loan – chức vụ Phó Bí thư chi bộ

– Đồng chí Nguyễn Thiện Phương – chức vụ Chi ủy viên Chi bộ.

4. Bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kì 2020 – 2025 gồm 6 đồng chí:

– Đồng chí Nguyễn Thành Chung

– Đồng chí Dư Thị Hương Loan

– Đồng chí Nguyễn Thiện Phương

– Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hải

– Đồng chí Trương Thị Thắm

– Đồng chí Hà Xuân Sinh

Đại hội chi bộ trường THCS Gia Trung đã thành công tốt đẹp, Nghị quyết chi bộ được thông qua là căn cứ, cơ sở để chi bộ lãnh đạo thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu của trường THCS trong thời gian tới.

Một số hình ảnh:

*

 

*

*
*
*

 

*

   

*

               

*

Viết một bình luận