Văn Bản Word Mẫu – Mẫu Văn Bản Hành Chính Word

Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP, các cơ quan, tổ chức nhà nước và doanh nghiệp nhà nước áp dụng các văn bản hành chính theo các mẫu sau đây (09 mẫu/25 loại văn bản, không ban hành mẫu đối với Hợp đồng, Bản ghi nhớ, Bản thỏa thuận và Thư công)

Đang xem: Văn bản word mẫu

Mẫu 1.1 – Nghị quyết (cá biệt) Mẫu 1.2 – Quyết định (cá biệt) quy định trực tiếp Mẫu 1.3 – Quyết định (quy định gián tiếp) Mẫu 1.4 – Văn bản có tên loại Mẫu 1.5 – Công văn Mẫu 1.6 – Công điện Mẫu 1.7 – Giấy mời Mẫu 1.8 – Giấy giới thiệu Mẫu 1.9 – Biên bản Mẫu 1.10 – Giấy nghỉ phép Mẫu văn bản đối với văn bản điện tử Mẫu văn bản đối với văn bản giấy

nghị định, cơ quan, tổ chức, nhà nước, doanh nghiệp, áp dụng, sau đây, ban hành, hợp đồng, ghi nhớ, thỏa thuận

Xem thêm: Cách Tính Điểm Thi Đại Học Khối D1, Cách Tính Điểm Thi Đại Học

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Xem thêm: Solutions: Intermediate: Teacher'S Book And Cd, Teachers Book Solutions Intermediate

*

Viết một bình luận