Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở châu Á nổ ra sớm và phát triển mạnh nhất tại khu vực nào ?, `A. `Đông Nam Á ., `B. `Đông Bắc Á., `C. `Nam Á. , `D. `Tây

Lời giải 1:

Họ tên người giải: buithaovi5

Tận dụng thời cơ Nhật Bản đầu hàng Đồng minh (15-8-1945) nhân dân Đông Nam Á đã đứng lên đấu tranh, nhiều nước đã giành được độc lập và giải phóng được phần lớn lãnh thổ. Khu vực Đông Nam Á là khu vực di

Đông Nam Á .

Lời giải 2:

Họ tên người giải: nguyendieuha5

Đáp án: B

Phương pháp giải:

suy luận.

Giải chi tiết:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc bùng nổ sớm nhất ở Đông Nam Á, đánh dấu bằng cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi của ba nước trong năm 1945: Inđônêxia, Việt Nam, Lào.

Chọn: B

Đọc thêm  [PDF+Audio] Tải Sách Tactics For Listening Bản 3rd Edition - Prep.vn

Viết một bình luận