Từ năm 1968 đến năm 1973 nền kinh tế nước nào trở thành con rồng của Châu á

Lời giải 1:

Họ tên người giải: lamtuele23104

Từ năm 1968 đến năm 1973 nền kinh tế nước nào trở thành con rồng của Châu á là nền kinh tế của Hàn Quốc

Lời giải 2:

Họ tên người giải: tienganhkimdinh20194

Singapore

Từ năm 1968 đến năm 1973, nền kinh tế của Singapore trở thành con rồng của Châu á

Đọc thêm  Dòng Sông Phẳng Lặng : Tiểu Thuyết Dòng Sông Phẳng Lặng : Tiểu Thuyết: Tập 1

Viết một bình luận