tứ đại phát minh của TQ là gì

Lời giải 1:

Họ tên người giải: hieudz61

 Trung Quốc cổ đại đạt được nhiều thành tựu lớn về văn hóa :

+ Chữ viết được khắc trên mai rùa 

+ Văn học có bị kinh thi

+ Thiên văn làm ra lịch 

– Đặc biệt là Trung Quốc có 4 phát minh ảnh hưởng rất lớn đến nền văn minh nhân loại là làm ra giấy , thuốc nổ , la bàn và in ấn

Lời giải 2:

Họ tên người giải: LeNem2225

Tứ đại phát minh của TQ là :

⇒ la bàn, giấy, thuốc súng, đồng hồ

Đọc thêm  biên bản kiểm tra toàn diện giáo viên mầm non

Viết một bình luận