Trước nguy cơ phát xít hóa bộ máy chính quyền, Đảng Cộng sản ở Đức đã, A. vận động thành lập Mặt trận nhân dân chống phát xít. , B. từ chối hợp tác với Đảng xã hội dân chủ. , C. nhanh chóng thỏa hiệp

Lời giải 1:

Họ tên người giải: dothotuantu4

Danh sách các câu trả lời: Câu hỏi : trước nguy cơ phát xít hoá bộ máy chính quyền , Đảng cộng sản ở Đức đã ? Đáp án : D. Vì : trước nguy cơ phát xít hoá bộ máy chính quyền , Đảng cộng sản ở Đức đã tiến hành đảo chính , lật đổ nền cộng hoà vai – ma

Lời giải 2:

Họ tên người giải: tongduongg233

Trước nguy cơ phát xít hóa bộ máy chính quyền, Đảng Cộng sản ở Đức đã:

A. vận động thành lập Mặt trận nhân dân chống phát xít.

B. từ chối hợp tác với Đảng xã hội dân chủ.

C. nhanh chóng thỏa hiệp với Đảng Quốc xã.

D. tiến hành đảo chính, lật đổ nền cộng hòa Vai-ma.

Giải thích:

– Trước nguy cơ phát xít hóa bộ máy chính quyền, Đảng Cộng sản ở Đức đã tiến hành đảo chính, lật đổ nền cộng hòa Vai-ma.

Đọc thêm  Sở y tế tỉnh Hà Tĩnh - Vloghealth

Viết một bình luận