Trung Quốc từ thời nhà Hán đến nhà Tùy, triều đại nào có ảnh hưởng lớn nhất đến Việt Nam?, A., , Nhà Tấn., B., , Nam Bắc triều., C., , Tam Quốc., D.

Lời giải 1:

Họ tên người giải: phamhongson20227

Từ nhà Hán đến nhà Tùy, lịch sử Trung Quốc lần lượt trải qua các thời kì và triều đại Tam Quốc, nhà Tấn, Nam – Bắc triều.

nên sẽ là: a và b

cho xin ctlhn

Lời giải 2:

Họ tên người giải: BaoPDG6

Trung Quốc từ thời nhà Hán đến nhà Tùy, triều đại nào có ảnh hưởng lớn nhất đến Việt Nam?

A. Nhà Tấn.

B. Nam Bắc triều.

C. Tam Quốc.

D. Nhà triều

Từ nhà Hán đến nhà Tùy, lịch sử Trung Quốc  trải qua các thời kì và triều đại Tam Quốc, Tấn, Nam – Bắc triều.

Đọc thêm  Đề Thi Olympic Vật Lý Sinh Viên Toàn Quốc Lần Thứ Xiv An Giang 2011

Viết một bình luận