trong suốt 1000 năm bắc thuộc(179 TCN -938) nước ta đã lần lượt trải qua các triều đại phong kiến phương Bắc nào ?, Các đơn vị hành chính của nước ta trong từng triều đại như thế nào ?

Lời giải 1:

Họ tên người giải: duongxgcute9

Triệu – Hán- Ngô – Tuỳ – Lương – Đường

Lời giải 2:

Họ tên người giải: nguyendinhsang51OsAVu1

trong suốt 1000 năm bắc thuộc(179 TCN -938) nước ta đã lần lượt trải qua các triều đại phong kiến phương Bắc nào ? Các đơn vị hành chính của nước ta trong từng triều đại như thế nào ?

Triều Hán, Tần, Tống, Ngụy, Mông ,nguyên, Ziêm, …

Mik chỉ bt z thui

Đọc thêm  Kế Hoạch Khắc Phục Hạn Chế Khuyết Điểm Theo Nqtw4, Ke Hoach Khac Phuc Theo Nqtw4

Viết một bình luận