Trong số các sự kiện từ năm 1945 đến nay, em hãy chọn năm sự kiện tiêu biểu nhất và nêu lí do vì sao em chọn những sự kiện đó

Lời giải 1:

Họ tên người giải: uyenpham2982

Trong số các sự kiện từ năm 1945 đến nay, em hãy chọn năm sự kiện tiêu biểu nhất và nêu lí do vì sao em chọn những sự kiện đó?

Trong số các sự kiện từ năm 1917 đến năm 1945, năm sự kiện tiêu biểu mà em chọn đó là:
1. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.
2. Cao trào cách mạng ở Châu Âu năm 1918-1923.
3. Phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở châu Á.
4. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933.
5. Chiến tranh thế giới thứ hai.

Lý do mà em chọn 5 sự kiện chính trên là vì:
1. Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga, lần đầu tiên chủ nghĩa xã hội đã trở thành hiện thực ở một nước, mở ra thời kì mới trong lịch sử của nhân loại: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
2. Cao trào cách mạng 1918-1923 có bước chuyển biến mới: giai cấp công nhân trưởng thành, nhiều Đảng Cộng sản ra đời => Quốc tế Cộng sản thành lập, lãnh đạo phong trào cách mạng đi theo con đường Cách mạng tháng Mười.
3. Phong trào độc lập dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc là đòn tấn công và tư bản chủ nghĩa, trong phong trào đó, giai cấp vô sản trưởng thành và tham gia lãnh đạo phong trào.
4. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 đẩy các nước tư bản vào cuộc khủng hoảng chưa từng có, dẫn đến hậu quả là chủ nghĩa phát xít thắng thế và đẩy nhân loại đứng trước nguy cơ một cuộc chiến tranh mới.
5. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) là cuộc chiến tranh gây ra những tổn thất khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại, kết thúc một thời kì phát triển của lịch sử thế giới hiện đại.

Đọc thêm  Quy định về công văn làm rõ hồ sơ dự thầu - Luật ACC

Lời giải 2:

Họ tên người giải: tranquochuymKIWq4

+ 5 sự kiện tiêu biểu là:

1- Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

2- Cao tròa cách mạng ở châu Âu 1918-1923.

3- Phong trào đòi độc lập dân tộc ở châu Á.

4- Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933.

5- Chiến tranh thế giới thứ hai.

+ Lí do:

1- Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga, lần đầu tiên chủ nghĩa xã hội đã trở thành hiện thực ở một nước, mở ra thời kì mới trong lịch sử của nhân loại: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

2- Cao trào cách mạng 1918-1923 có bước chuyển biến mới: giai cấp công nhân trưởng thành, nhiều Đảng Cọng sản ra đời => Quốc tế Cộng sản thành lập, lãnh đạo phong trào cách mạng đi theo con đường Cách mạng tháng Mười.

3- Phong trào độc lập dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc là đòn tấn công và tư bản chủ nghĩa, trong phong trào đó, giai cấp vô sản trưởng thành và tham gia lãnh đạo phong trào.

4- Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 đẩy các nước tư bản vào cuộc khủng hoảng chưa từng có, dẫn đến hậu quả là chủ nghĩa phát xít thắng thế và đẩy nhân loại đứng trước nguy cơ một cuộc chiến tranh mới.

5- Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) là cuộc chiến tranh gây ra những tổn thất khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại, kết thúc một thời kì phát triển của lịch sử thế giới hiện đại.

Đọc thêm  Đọc Truyện Doremon Plus - Đọc Truyện Tranh Doremon Màu Tập 33: Trà Tắc Kè

Viết một bình luận

Trong số các sự kiện từ năm 1945 đến nay, em hãy chọn năm sự kiện tiêu biểu nhất và nêu lí do vì sao em chọn những sự kiện đó ( từ 1945 trở đi )

Lời giải 1:

Họ tên người giải: nguyenquynh4267944

Phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở châu Á.

– Vì : Phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở châu Á phát triển mạnh mẽ, là đòn tấn công vào chủ nghĩa đế quốc. Trong phong trào đó, giai cấp vô sản trưởng thành và tham gia lãnh đạo phong trào.

cho mik xin hay nhất

Lời giải 2:

Họ tên người giải: quynhquynh091

Cách mạng tháng Mười Nga 1917.

– Lí giải: lần đầu tiên chủ nghĩa xã hội đã trở thành hiện thực ở một nước, mở ra thời kì mới trong lịch sử của nhân loại: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

* Quốc tế Cộng sản (Quốc tế thứ ba) thành lập (1919)

– Lí giải: Quốc tế Cộng sản ra đời là kết quả của sự phát triển của phong trào cách mạng Châu Âu nói riêng, cũng như trên thế giới nói chung, các Đảng Cộng sản ra đời ở nhiều nước. Quốc tế Cộng sản thành lập đã lãnh đạo phong trào cách mạng đi theo con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa.

* Phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở châu Á.

– Lí giải: Phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở châu Á phát triển mạnh mẽ, là đòn tấn công vào chủ nghĩa đế quốc. Trong phong trào đó, giai cấp vô sản trưởng thành và tham gia lãnh đạo phong trào.

Đọc thêm  Câu Hỏi Rung Chuông Vàng Khối 2 019, Rung Chuông Vàng Khối 2 Năm Học 2019

* Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933.

– Lí giải: Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 đẩy các nước tư bản vào cuộc khủng hoảng chưa từng có, dẫn đến hậu quả là chủ nghĩa phát xít thắng thế ở I-ta-li-a, Đức, Nhật Bản và đẩy nhân loại đứng trước nguy cơ một cuộc chiến tranh mới.

* Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

– Lí giải: cuộc chiến tranh đã gây ra những tổn thất khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại, kết thúc một thời kì phát triển của lịch sử thế giới hiện đại.

Viết một bình luận