Trong số các nội dung trong chương trình lịch sử thế giới hiện đại từ 1945 đến nay, em hãy chọn một nội dung nào tiêu biểu nhất và nêu lí do vì sao em chọn nội dung đó

Lời giải 1:

Họ tên người giải: shinichi451802

Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới giành được nhiều thắng lợi.

– Phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mĩ La-tinh giành được những thắng lợi làm sụp đổ hệ thống thuộc địa và chế độ phân biệt chủng tộc, hơn 100 quốc gia độc lập ra đời.

– Các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh ngày càng có vai trò lớn trong đời sống chính trị thế giới, đạt nhiều thành tựu trong xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội.

HOẶC

Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại.

– Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật bắt đầu từ những năm 40 của thế kỉ XX với những thành tựu kì diệu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: diepcongdanh954

+Sự kiện thứ nhất:Cách mạng tháng mười Nga năm 1917.Với cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga ,lần đầu tiên chủ nghĩa xã hội đã trở thành hiện thực ở một nước ,mở ra một thời kì mới trong lịch sử nhân loại

+Sự kiện thứ 2:Cao trào cách mạng ở châu  Âu (1918-1923).Cao trào Cách Mạng ở Đảng Cộng sản ra đời dẫn tới sự thành lập quốc tế cộng sản,lãnh đạo phong trào đi theo con đường cách mạng tháng 10

+Sự kiện thứ ba:Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á.Trong phong trào đó ,giai cấp vô sản trưởng thành và tham gia lãnh đạo

Đọc thêm  Mẫu Tờ Trình Xin Nhân Sự Trong Doanh Nghiệp, Tờ Trình Xin Bổ Sung Nhân Sự

+Sự kiện thứ tư:Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933.Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 đẩy các nước tư bản vào cuộc khủng hoảng  chưa từng có ,dẫn đến hậu quả chủ nghĩa phát xít thắng thế và đẩy nhân loại đứng trước chiến tranh

+Sự kiện thứ năm:Chiến tranh thế giới thứ 2 

Viết một bình luận