Trong những khó khăn sao cách mạng tháng 8, khó khăn nào là nguy hiểm nhất?, hộ mik với mai còn kiểm tra :C

Lời giải 1:

Họ tên người giải: baonhivu12346

Khó khăn nguy hiểm nhất trong những khó khăn của Cách Mạng tháng 8 là các thế lực đế quốc lũ lượt kép vào nước ta.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: minhnguyen914545

khó khăn lớn nhất và nguy hiểm nhất của Việt Nam chính là giặc ngoại xâm. Bởi:

– Nếu không giải quyết được khó khăn liên quan đến giặc ngoại xâm thì nền độc lập của dân tộc lại một lần nữa bị ảnh hưởng, nó đe dọa nghiêm trọng tới thành quả của cuộc cách mạng tháng 8 mà toàn thể dân tộc Việt Nam đã phải nỗ lực để giành lấy.

– Chỉ khi Việt Nam giữ được độc lập dân tộc thì các khó khăn trong nước mới có thể giải quyết được ổn thỏa.

Đọc thêm  Truyện Tranh8 - Truyện Tranh Hot Được Xem Nhiều Nhất

Viết một bình luận