Trong cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên lần thứ nhất, nhân dân Thăng Long được lệnh của triều đình đã thực hiện:, A. Vườn không nhà trống., B. Tiến đánh quyết liệt kẻ thù., C. Tấn công đồn lư

Lời giải 1:

Họ tên người giải: hodienankhoa9

Đáp án: A

Do địch dùng kế sách “đánh nhanh, thắng nhanh” nên ta dùng kế hoạch “Vườn không nhà trống” để đối phó. Kế hoạch đó đã làm hỏng âm mưu của địch, làm địch thiếu lương thực do không thể lấy lương thực ở các ngôi nhà của dân và chết dần.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: HoaiAnhMC5

Trong cuộc kháng chiến chống quân Mông – Nguyên lần thứ nhất, nhân dân Thăng Long được lệnh của triều đình đã thực hiện:
A. Vườn không nhà trống.
B. Tiến đánh quyết liệt kẻ thù.
C. Tấn công đồn lương của địch.
D. Chặn đánh quân địch ở kinh thành

Cả ba cuộc kháng chiến nhà Trần đều sử dụng kế hoạch này riêng kháng chiến chống Mông-Nguyên lần thứ nhất thì Mông Cổ do thế quân mạnh đà tiến công như vũ bão nên quân nhà Trần không chống nổi nên phải thực hiện kế hoạch vườn không nhà trống làm cho quân Mông Cổ thiếu lương thực mà suy yếu….,

H.AnhMC

Chúc bạn học tốt và cho mình xin ctlhn nha

Đọc thêm  Truyện: Mãi Mãi Là Bao Xa Sstruyen, Truyện Mãi Mãi Là Bao Xa

Viết một bình luận