trong các triều đại phong kiến việt nam đã học triều đại nào một lúc có 2 vua ? vị vua nào đã hi sinh bản thân vì đất nước nhưng cuối cùng bị thất bại bởi nhân dân

Lời giải 1:

Họ tên người giải: ngankimz8

Trong các triều đại phong kiến việt nam đã học triều đại một lúc có 2 vua là:

-Nhà Trần thực hiện chế độ Thái Thượng Hoàng – Quan gia, tức chế độ cả hai vua cai trị đất nước.

Vị vua đã hi sinh bản thân vì đất nước nhưng cuối cùng bị thất bại bởi nhân dân là:

-Tôn Thất Thuyết sinh ngày 29 tháng 3 năm Kỷ Hợi, tức 12 tháng 5 năm 1835 tại làng Phú Mộng, bên bờ sông Bạch Yến cạnh Kinh thành Thuận Hóa, nay thuộc thôn Phú Mộng, phường Kim Long, thành phố Huế.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: bangbanglinhlinh2

* Nhà Ngô (939-965) là triều đại quân chủ trong lịch sử Việt Nam. Sau khi vua Ngô Quyền qua đời, giai đoạn từ năm 951-954, hai con của ông Ngô Xương Văn và Ngô Xương Ngập cùng làm vua nước Việt.

* Tôn Thất Thuyết là quan phụ chính đại thần, nhiếp chính dưới triều Dục Đức, Hiệp Hòa, Kiến Phúc  Hàm Nghi của triều đại nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam.

Ông làm quan đầu triều trong giai đoạn Việt Nam lâm nguy: bên ngoài thì bị quân Pháp xâm chiếm, bên trong thì vua Nguyễn nhu nhược bất tài, trong khi ông luôn chủ trương phải chiến đấu đến cùng để bảo vệ đất nước. Ông là người đã phế lập các vua Dục Đức, Hiệp Hoà và Kiến Phúc trong một thời gian ngắn do những ông vua này quá bất tài hoặc có ý đầu hàng Pháp, gây nên một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng bên trong hoàng tộc, cho tới khi Hàm Nghi được ông hỗ trợ lên ngôi. Khi thất bại trong một cuộc binh biến chống Pháp năm 1885, Tôn Thất Thuyết đã phò tá vua Hàm Nghi đi Quảng Trị, tổ chức nghĩa quân chống Pháp, và chính ông nhân danh Hàm Nghi đã ra chiếu Cần Vương, bản chiếu thư nổi tiếng kêu gọi nhân dân Việt Nam yêu nước đứng lên chống Pháp. Toàn bộ gia đình 3 đời của ông cũng tham gia kháng chiến và phần lớn đã hy sinh vì nước.

Đọc thêm  Con Tàu Định Mệnh By Various Artists On Amazon Music, Xem Phim Định Mệnh Tập 32 Hd Online

Viết một bình luận

trong các triều đại phong kiến việt nam đã học triều đại nào một lúc có 2 vua ? vị vua nào đã hi sinh bản thân vì đất nước nhưng cuối cùng bị thất bại bởi nhân dân

Lời giải 1:

Họ tên người giải: trongbayacc1234

Trong các triều đại phong kiến Việt Nam đã học triều đại nào một lúc có 2 vua ? Vị vua nào đã hi sinh bản thân vì đất nước nhưng cuối cùng bị thất bại bởi nhân dân ?

=> Nhà Ngô

Nhà Ngô (939-965) là triều đại quân chủ trong lịch sử Việt Nam. Sau khi vua Ngô Quyền qua đời, giai đoạn từ năm 951-954, hai con của ông Ngô Xương Văn và Ngô Xương Ngập cùng làm vua nước Việt. Về sau, 2 anh em Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ cùng trị vì đất nước nhưng đó là 2 triều đại khác nhau.

=> Tôn Thất Tuyết

– Sinh ngày : 29 tháng 3 năm Kỷ Hợi, tức 12 tháng 5 năm 1835

– Tại : Làng Phú Mộng, bên bờ sông Bạch Yến cạnh Kinh thành Thuận Hóa, nay thuộc thôn Phú Mộng, phường Kim Long, thành phố Huế.

Ông là con thứ hai của Đề đốc Tôn Thất Đính và bà Văn Thị Thu, cũng là cháu 5 đời của Hiền vương Nguyễn Phúc Tần

Đọc thêm  mẫu báo cáo thực tập sư phạm tiểu học

Viết một bình luận

trong các triều đại phong kiến việt nam đã học triều đại nào một lúc có 2 vua ? vị vua nào đã hi sinh bản thân vì đất nước nhưng cuối cùng bị thất bại bởi nhân dân

Lời giải 1:

Họ tên người giải: Yashita7

Trong các triều đại phong kiến Việt Nam đã học triều đại nào một lúc có 2 vua ? Vị vua nào đã hi sinh bản thân vì đất nước nhưng cuối cùng bị thất bại bởi nhân dân ?

=> Nhà Ngô

Nhà Ngô (939-965) là triều đại quân chủ trong lịch sử Việt Nam. Sau khi vua Ngô Quyền qua đời, giai đoạn từ năm 951-954, hai con của ông Ngô Xương Văn và Ngô Xương Ngập cùng làm vua nước Việt. Về sau, 2 anh em Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ cùng trị vì đất nước nhưng đó là 2 triều đại khác nhau.

=> Tôn Thất Tuyết

– Sinh ngày : 29 tháng 3 năm Kỷ Hợi, tức 12 tháng 5 năm 1835

– Tại : Làng Phú Mộng, bên bờ sông Bạch Yến cạnh Kinh thành Thuận Hóa, nay thuộc thôn Phú Mộng, phường Kim Long, thành phố Huế.

Ông là con thứ hai của Đề đốc Tôn Thất Đính và bà Văn Thị Thu, cũng là cháu 5 đời của Hiền vương Nguyễn Phúc Tần

Lời giải 2:

Họ tên người giải: MimikoMiuoru9

Trong các triều đại phong kiến Việt Nam đã học triều đại nào một lúc có 2 vua ? Vị vua nào đã hi sinh bản thân vì đất nước nhưng cuối cùng bị thất bại bởi nhân dân ?

= Nhà Ngô

= Tôn Thất Tuyết

                     

Đọc thêm  Con Tàu Định Mệnh By Various Artists On Amazon Music, Xem Phim Định Mệnh Tập 32 Hd Online

Viết một bình luận