Trình bày ý nghĩa lịch sử của 3 lần kháng chiến chống quân Mông- Nguyên, Các giáo sư giúp e vs:<

Lời giải 1:

Họ tên người giải: khoadang094

ý nghĩa

-Đẩy lùi tham vọng và ý chí xâm lược Đại Việt của mông Cổ

-Toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền

-Bảo vệ được độc lập dân tộc

-Khẳng định sức mạnh quân sự của Việt Nam, củng cố niềm tin nhân dân

-Để lại bài học quý báu cho thế hệ sau

-Ngăn chặn quân Mông-Nguyên xâm lược các quốc gia khác

Lời giải 2:

Họ tên người giải: pmt1708092

- Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược Đại Việt của đế chế Mông Nguyên bảo vệ nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ.

- Góp phần xây đắp truyền thống quân sự Việt Nam.

- Để lại bài học quý báu củng cố khối đoàn kết dân tộc trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

-Ngăn chặn những cuộc xâm lược của quân Nguyên đối với Nhật Bản và các nước phương Nam.

Đọc thêm  Trắc Nghiệm Công Nghệ 11 Hk1 Có Đáp Án Thpt Nguyễn Trung Trực

Viết một bình luận