Trình bày về nhật bản sau chiến tranh trên mặt kinh tế , XH ?

Lời giải 1:

Họ tên người giải: ThomasEdison24

Nhât bản sau chiến tranh thế giới thứ nhất là : 

+ kinh tế : Nhật bản có nền kinh tế phát triển vảo vài năm đầu sau chiến tranh, nhưng sau đó nhật bản rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế .

+ Xã hội: do tác hại của chiến tranh , đời sống nhân dân vô cùng khổ cực nhiều cuộc khởi nghĩa đã nổi dậy . Nhất là cuộc khởi công lúa gạo .

Lời giải 2:

Họ tên người giải: evil091

Nhật Bản sau chiến tranh trên mặt kinh tế, xã hội là:

+ Kinh tế:

– Nhật Bản là nước thu nhiều lợi nhuận đứng thứ hai thế giới sau chiến tranh thế giới thứ nhất, không mất mát gì trong chiến tranh.

– Trong những năm đầu (1914 – 1919), công nghiệp tăng 5 lần, sản xuất phát triển, hàng hóa xuất khẩu ra các thị trường châu Á.

– Nền nông nghiệp không có gì thay đổi, giá gạo tăng, đời sống nhân dân khó khăn. Tàn dư của phong kiến tồn tại nặng nề ở nông thôn.

– Năm 1927, Nhật lâm vào khủng hoảng tài chính, chấm dứt sự phục hồi của kinh tế Nhật.

 +Xã hội:

– Đời sống khó khăn, các cuộc đấu tranh bùng nổ.

– Năm 1928 diễn ra vụ “bạo động lúa gạo” và phong trào đấu tranh của công nhân cũng diễn ra sôi nổi.

– Đảng Cộng sản Nhật ra đời (7-1922) để lãnh đạo phong trào công nhân.

Đọc thêm  Bài Làm Và Dàn Ý Giải Thích Câu Tục Ngữ Uống Nước Nhớ Nguồn (14 Mẫu)


evil09

#hoidap247

Viết một bình luận