Trình bày tình hình nhật bản giữa 2 cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

Lời giải 1:

Họ tên người giải: vuh326397

– Sau Chiến tranh thế giưới thứ nhất, Nhật Bản là nước thứ hai (sau Mĩ) thu được nhiều lợi nhuận và không thiệt hại gì nhiều. Nhật Bản trở thành một cường quốc duy nhất ở châu Á được các nước lớn, trong đó có Mĩ thừa nhận.

– Tuy nhiên, nền kinh tế Nhật Bản tăng trưởng không đều, không ổn định, mất cân đối giữa nông nghiệp và công nghiệp, lại chịu nhiều tác động của trận động đất (tháng 9-1923) làm cho thủ đô Tô-ki-ô gần như sụp đổ.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: Yashita1

Trình bày tình hình nhật bản giữa 2 cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)

=> Những năm 1918 – 1923:

     + Kinh tế phát triển vượt bậc.

     + Phong trào đấu tranh của công nhân diên ra mạnh mẽ và Đảng Cộng sản Nhật Bản được thành lập(7/1922).

– Những năm 1924 – 1927 : ổn định, kinh tế phục hồi và phát triển vượt mức so với trước chiến tranh.

– Những năm 1927 – 1929 : khủng hoảng kinh tế – tài chính.

1929 – 1933 : thời kì khủng hoảng kinh tế và quá trình quân phiệt hoá bộ máy nhà nước.

1933 – 1939:

– Phong trào đấu tranh của nhân dân Nhật chống chủ nghĩa quân phiệt diễn ra quyết liệt.

– Nhật ra sức đi xâm lược đánh chiếm các nước khác.

=> Giới cầm quyền Nhật Bản chủ trương tiến hành chiến tranh xâm lược bành trướng ra bên ngoài để giải quyết những khó khăn do thiếu nguồn nguyên liệu và thị trường tiêu thụ hàng hóa, thực hiện tham vọng mở rộng phạm vi ảnh hưởng của đế quốc Nhật.

Đọc thêm  Guest blog - Truyện tranh Việt Nam, lướt đi trên hai làn sóng

Viết một bình luận