Trình bày nguyên nhân,diễn biến,kết quả và ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn. (ghi rõ ra nhé )

Lời giải 1:

Họ tên người giải: ngoc17320085

* Nguyên nhân 

Do Đinnh Tiên Hoàng bị sát hại, nội bộ triều đình lục đục

* Hoàn cảnh

Nhà Tống quyết định đem quân xâm lược nước ta để củng cố đất nước.

* Diễn biến

– Đầu năm 981, Quân Tống tiến đánh nước ta theo hai đường thủy, bộ tiến vào nước ta

+ Quân bộ theo đường Lạng Sơn.

+ Quân thủy: theo đường sông Bạch Đằng.

– Lê Hoàn trực tiếp chỉ huy cuộc kháng chiến.

– Lê Hoàn cho quân đóng cọc để ngăn chặn thuyền địch.

– Trên sông Bạch Đằng diễn ra nhiều trận chiến giữa ta và quân Tống cuối cùng thủy quân của địch bị đánh lui.

– Trên bộ, quân ta chặn đánh quyết liệt buộc quân Tống phải rút lui về nước.

* Kết quả

– Cuộc kháng chiến chống Tống kết thúc thắng lợi.

– Chiến tranh chấm dứt, Lê Hoàn vẫn sai sứ sang Trung Quốc trao trả một số tù binh và đặt lại quan hệ bình thường.

=> Tinh thần đoàn kết, anh dũng chiến đấu của nhân dân ta.

=> Tài chỉ huy, thao lược của Lê Hoàn.

* Ý nghĩa

– Bảo vệ nền độc lập của đất nước

– Biểu thị ý chí quyết tâm chống giặc ngoại xâm của dân ta.

– Chứng tỏ một bước phát triển của đất nước và khả năng bảo vệ độc lập dân tộc.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: quynhquynh095

Đọc thêm  Mẫu hợp đồng sang nhượng cửa hàng, chuyển nhượng quán

 Về phía quân Tống:

– Năm 981, quân Tống do Hầu Nhân Bảo chỉ huy theo hai đường thủy, bộ tiến vào nước ta.

+ Quân bộ theo đường Lạng Sơn

+ Quân thủy theo đường sông Bạch Đằng.

* Về phía quân Đại Cồ Việt:

– Lê Hoàn trực tiếp chỉ huy cuộc kháng chiến.

– Ông cho quân đóng cọc ở trên sông Bạch Đằng để ngăn chặn chiến thuyền địch. Quân thủy của địch bị thất bại trên sông Bạch Đằng sau nhiều trận chiến ác liệt.

– Trên bộ, do không thể kết hợp được với quân thủy và bị quân ta chặn đánh quyết liệt nên buộc phải rút quân về nước. Thừa thắng, quân ta truy kích và tiêu diệt nhiều sinh lực địch. Quân Tống đại bại.

– Ý nghĩa:

– Bảo vệ nền độc lập của đất nước

– Đánh bại âm mưu xâm lược của kẻ thù

– Chứng tỏ ý chí quyết tâm của nhân dân ta.

Viết một bình luận