Trình bày hoàn cảnh và diễn biến cuộc kháng chiến chống quân nguyên lần thứ 3

Lời giải 1:

Họ tên người giải: phantranhavy3

a. Hoàn cảnh:

– Tháng 1/1288, Thoát Hoan chiếm Thăng Long.

– Ta thực hiện “vườn không nhà trống”

→ Chọn sông Bạch Đằng để quyết chiến với giặc.

b. Diễn biến:

– Tháng 4/1288: Giặc kéo vào sông Bạch Đằng:

+ Ta nhử giặc vào trận địa cọc ngầm.

+ Nước rút ta đánh trả, thuyền giặc xô vào nhau chìm đắm.

+ Ta đánh từ hai bên bờ

Lời giải 2:

Họ tên người giải: luonyeuhoidap2473

-Hoàn cảnh :Hai lần thất bại trước trong những nỗ lực xâm lược Đại Việt năm 1258 ,1285 đã khiến cho nhà Nguyên cảm thấy tức giận ,quyết tâm xâm lược lần 3 để trả sạch mối thù còn ở Đại Việt ,nhờ chiến thắng trong hai lần chống giặc trước đã cùng củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo thông minh tài tình của nhà Trần ,hừng hực khí thế đánh giặc lần 3

-Diễn biến

+Tháng 12/1287 hơn 30 vạn quân Nguyên tiến vào nước ta theo hai đường bộ và thủy ,đường bộ do Thoát Hoan chỉ huy còn quân thủy đứng đầu là Ô Mã Nhi

+Khi đi qua cửa ải Vân Đồn đoàn thuyền lương của quân Nguyên đã bị mai phục ,đánh chìm bởi quân của Trần Khánh Dư

+Tháng 1/1288 ,Thoát Hoan chiếm Thăng Long ,nhân dân đã khịp chạy trốn để lại kinh thành trống vắng ,không có lương thực khiến cho quân Nguyên rơi vào tình thế hiểm nghèo

Đọc thêm  Nghĩa Của Từ Vi Ô Lét Vi - Thư Viện Bài Giảng Điện Tử

+ Cuối tháng 4 năm 1288 ,đoàn thủy quân của Ô Mã Nhi ở sông Bạch Đằng bị mai phục ,tàu chiến chìm nhiều vô kể bởi Trần Quốc Tuấn

+ Khi nghe được tin dữ ,Thoát Hoan vội lệnh cho quân rút lui bị chắn đánh dữ dội tại Lạng Sơn

Xin hay nhất#lovehistory#

Viết một bình luận