Trình bày cách đánh giặc độc đáo của cha ông ta trong cuộc kháng chiến Mông-Nguyên

Lời giải 1:

Họ tên người giải: phongnha5i2

#phongnha5i

* Giống nhau:

– Cả hai lần nhà Trần đều huy động nhân dân thực hiện kế sách “vườn không nhà trống”.

– Khi thế giặc mạnh, chủ động rút lui để bảo toàn lực lượng và chuẩn bị cho trận chiến chiến lược.

* Khác nhau:

– Trong lần 3, nhà Trần chủ động mai phục và tiêu diệt đoàn thuyền chở quân lương của giặc, đẩy chúng lâm vào tình thế khó khăn, thiếu thốn.

– Chủ động xây dựng trận địa mai phục trên sông Bạch Đằng, tiêu diệt gọn lực lượng quân giặc, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến.

cho mình ctlhn nha

Lời giải 2:

Họ tên người giải: diepconghoang1

h đánh giặc độc đáo ở đây là: thấy đc chỗ mạnh, chỗ yếu của giặc.

-Tránh được cái mạnh, đánh vào các yếu.

-Buộc giặc phải đánh theo cách của quân ta đã chuẩn bị từ trước, và quan trọng là đẩy giặc từ thế chủ động sang thế bị động để quân ta tiêu diệt

Cho mk 5* và ctlhn nhé:))

Đọc thêm  Vì sao nước Nga phải tiến hành hai cuộc cách mạng trong năm 1917 phân tích vai trò của lê nin trong và sau 2 cuộc cách mạng này ảnh hưởng của cách mạng tháng 10 đối với cách mạng Việt Nam

Viết một bình luận