Triều đại nào đưa nước Trung Quốc vào thời phát triển rực rỡ nhất 25. Triều đại nào ngắn nhất, triều đại nào kéo dài nhất?.., – Đặc điểm chung của Trung Quốc tử Hán đến Tuỷ là gì?, − Triều đại phong

Lời giải 1:

Họ tên người giải: huyenpm1486

Nhà Hán duy trì bộ máy quân chủ chuyên chế thông qua hệ thống thu thuế hiệu quả, triệt để hơn bất kỳ một thể chế nào đương thời. Để tăng doanh thu, nhà Hán đã áp dụng phương thức kinh doanh độc quyền đối với hai mặt hàng là sắt và muối. Sự độc quyền về muối trở thành một nguồn thu nhập truyền thống cho nhiều vùng của Trung Quốc, thậm chí kéo dài đến tận năm 2014

Triều đại ngắn nhất: Hai Bà Trưng (3 năm) Triều đại dài nhất: Nhà Lê Trung hưng (256 năm), nếu tính luôn Nhà Lê sơ (99 năm) thì là 355 năm.

Nhà Hán mở đầu đặt ách thống trị hơn ngàn năm Bắc thuộc lên Việt Nam

Lời giải 2:

Họ tên người giải: tranquangphat6

Triều đại rực rỡ nhất trung quốc là nhà hán nhưng do lớp 6 chưa học đến nhà đường nên mình không nói triều đại ấy

Triều đại ngắn nhất là Tùy với 38 năm tồn tại còn triều đại nhà Hán tồn tại lâu nhất với 426 năm tồn tại chia thành hai thời kỳ đông hán và tây hán

Điểm chung vẫn là chế độ quân chủ chuyên chế

Triều đại nhà hán là triều đại mở đầu ách cai trị là nhà hán còn nhà triệu thì khi thôn tính nước ta thì vẫn miễn thế chăm lo đời sống nên không có áp bức 

Đọc thêm  Mẫu Giấy Xác Nhận Của Đơn Vị Thực Tập Chuẩn Nhất Là Như Thế Nào?

Viết một bình luận