Bản Dịch Tiếng Anh: Trích Lục Khai Sinh Tiếng Anh Là Gì, Mẫu Trích Lục Khai Sinh Bằng Tiếng Anh

Từ trước 1975 đến nay, Nhà nước ban hành rất nhiều biểu mẫu giấy khai sinh như: Form TP/HT, TP/HT-1999-A, Form TP/HT-2010-KS.1… Tương ứng với đó là các bản dịch thuật khác nhau. Ở nội dung bài này, chúng tôi xin chia sẻ một số bản mẫu dịch giấy khai sinh sang tiếng Anh phổ biến nhất. Dùng để nộp hồ sơ xin visa, xin giấy nhập học hoặc làm các thủ tục pháp lý với cơ quan nước ngoài

Tổng hợp một số mẫu dịch thuật giấy khai sinh

Đang xem: Trích lục khai sinh tiếng anh là gì

Giấy khai sinh tiếng anh là gì?

Giấy khai sinh dịch sang tiếng Anh là Birth certificate. Tương ứng có 3 thể thức là bản chính, bản trích lục và bản sao.

Bản chính – giấy khai sinh: Original – Birth certificateBản sao – giấy khai sinh: The Copy – Birth certificateBản trích lục – giấy khai sinh: Duplicate – Birth certificateMẫu dịch giấy khai sinh Form khoảng những năm 1975-1980

Download mẫu: tải về

*

Mẫu dịch giấy khai sinh theo Form HT3/P3 khoảng trước năm 1990

Download mẫu: tải về

*

Mẫu dịch giấy khai sinh theo Form TP/HT2 khoảng những năm 1990

Download mẫu: tải về

*

Mẫu dịch giấy khai sinh theo Form HT2/P3 khoảng những năm 1990

Download mẫu: tải về

*

Mẫu dịch bản sao giấy khai sinh Form TP/HT–1999-A.2

Download mẫu: tải về

*

Mẫu dịch tiếng Anh bản chính giấy khai sinh Form TP/HT-2010-KS.1

Download mẫu: tải về

*

Mẫu dịch tiếng Anh bản sao giấy khai sinh Form TP/HT-2010-KS.1a

Đọc thêm  Mẫu Biên Bản Kiểm Tra Hồ Sơ Giáo Viên Tiểu Học 2016, Biên Bản Kiểm Tra Giáo Viên

Download mẫu: tải về

*

Mẫu dịch giấy khai sinh theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP

Download mẫu: tải về

*

Lưu ý: bản dịch thuật này chỉ đáp ứng các đơn vị yêu cầu dịch thuật không cần công chứng. Để dịch thuật công chứng tư pháp giấy khai sinh, bạn sẽ phải đến công ty dịch thuật hoặc UBND cấp Quận,Huyện. Tham khảo bảng phí dịch thuật công chứng của bocdau.com tại đây nhé.

*****

DỊCH VỤ LÀM VISA UY TÍN

H: 0903752405E: dichvu

Xem thêm: Biên Bản Đối Chiếu Công Nợ Tiếng Anh ), Công Nợ Tiếng Anh Là Gì

bocdau.comT: Mon-Fri 8:00-17:00, Sat 8:00-11:30A: 3B, lầu 3, 76 Cách Mạng Tháng 8, Phường 6, Quận 03, Hồ Chí Minh 72407, Việt Nam

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Tiếng Anh 12 Unit 4 5 6, Bài Tập Ôn Unit 4, 5, 6 Tiếng Anh Lớp 12

Share this:

Viết một bình luận