Hướng Dẫn Cơ Bản Các Cách Trích Dẫn Apa, Trích Dẫn Tài Liệu Tham Khảo Kiểu Apa

Word tự động tạo danh mục tham khảo từ các nguồn mà bạn đã sử dụng để viết giấy. Mỗi lần bạn thêm một trích dẫn mới vào tài liệu của bạn, Word thêm nguồn đó để nó xuất hiện trong danh mục tham khảo theo định dạng thích hợp, chẳng hạn như MLA, APAvà Chicago-Style.

Đang xem: Trích dẫn apa

Thêm lời trích dẫn sau một báo giá

Trên tab tham chiếu , trong nhóm trích dẫn & danh mục tham khảo, bấm vào mũi tên kế bên kiểu.

*

Bấm vào kiểu bạn muốn sử dụng cho trích dẫn và nguồn. 

Bấm vào cuối câu hoặc cụm từ bạn muốn trích dẫn. 

Bấm vào chèn trích dẫn, rồi chọn Thêm nguồn mới

Trong hộp tạo nguồn , nhập chi tiết trích dẫn, rồi bấm OK.

*

Khi bạn đã hoàn thành các bước này, lời trích dẫn sẽ được thêm vào danh sách các trích dẫn sẵn có. Lần sau khi bạn trích dẫn tham chiếu này, bạn không cần phải nhập lại nó nữa, chỉ cần bấm vào chèn trích dẫn và chọn trích dẫn mà bạn muốn sử dụng.

*

Quan trọng: APA và MLA có thể thay đổi định dạng của họ, vì vậy bạn sẽ muốn đảm bảo rằng các phiên bản định dạng này đáp ứng được các yêu cầu của bạn. Bạn có thể tạo phiên bản Cập Nhật của riêng mình của một kiểu hoặc tạo kiểu tùy chỉnh. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục tham khảo & trích dẫn 102 – các kiểu tùy chỉnh của tòa nhà.

Tạo danh mục tham khảo từ các nguồn của bạn

Nếu bạn muốn tạo một danh mục tham khảo từ các nguồn của mình, hãy làm như sau:

Bấm vào nơi bạn muốn chèn danh mục tham khảo. Thông thường, chúng ở phần cuối của tài liệu. 

Trên tab tham chiếu , trong nhóm trích dẫn &danh mục tham khảo, bấm vào bibliography.

Tương tự như mục lục bộ dựng nội dung trong Word, bạn có thể chọn định dạng danh mục được thiết kế trước có chứa tiêu đề hoặc bạn chỉ có thể bấm vào chèn bibliography để thêm lời trích dẫn mà không có tiêu đề.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách sử dụng các nguồn trích dẫn và sửa đổi, hãy xem mục tạo danhmục tham khảo. Hoặc nếu bạn muốn xuất nguồn tham khảo của mình sang một máy tính khác, hãy xem bài đăng này trên blog bocdau.com Word.

Quy trình khắc phục sự cố theo kiểu bản trích thứ 6.

Kiểu APA dùng tên của tác giả và ngày xuất bản. Nếu bạn có nhiều trích dẫn từ cùng một tác giả, có một lỗi Word đã biết nơi số máy phát lời trích dẫn điền vào tiêu đề Ấn phẩm khi không được phép. Nếu điều này xảy ra với bạn, sau đây là cách khắc phục sự cố:

Trong tài liệu Word, bấm vào trích dẫn.

Bấm vào mũi tên xuống, rồi bấm vào sửa tríchdẫn.

*

Bấm vào hộp kiểm tiêu đề , rồi bấm OK.

APA và MLA có thể thay đổi định dạng của họ, vì vậy bạn sẽ muốn đảm bảo rằng các phiên bản định dạng này đáp ứng được các yêu cầu của bạn. Bạn có thể tạo phiên bản Cập Nhật của riêng mình của một kiểu hoặc tạo kiểu tùy chỉnh. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục tham khảo & trích dẫn 102 – các kiểu tùy chỉnh của tòa nhà.

Nếu bạn đang sử dụng kiểu trích dẫn bản ghi APA 5th Edition , có một vấn đề bạn nên biết. Kiểu APA dùng tên của tác giả và ngày xuất bản. Nếu bạn có nhiều trích dẫn từ cùng một tác giả, có một lỗi từ 2010 được biết đến khi máy phát lời trích dẫn điền vào tiêu đề Ấn phẩm khi không được phép. Nếu điều này xảy ra với bạn, hãy xem mục có tựa đề, “APA 5th Edition trích dẫn thủ tục sửa đổi kiểu dưới đây.

Xem thêm: How To Install Eviews 10 Download, How To Install Eviews

Thêm lời trích dẫn sau một báo giá

Trong tài liệu Word của bạn, hãy bấm vào tab tham chiếu trong ribbon.

*

Trong nhóm trích dẫn & danh mục tham khảo, hãy bấm vào mũi tên kế bên kiểu.

*

Bấm vào kiểu bạn muốn sử dụng cho trích dẫn và nguồn. 

Bấm vào cuối câu hoặc cụm từ bạn muốn trích dẫn. 

Bấm vào chèn trích dẫn, rồi chọn Thêm nguồn mới

Nhập vào chi tiết trích dẫn, rồi bấm OK.

*

Khi bạn đã hoàn thành các bước này, lời trích dẫn sẽ được thêm vào nút chèn trích dẫn, vì vậy lần tiếp theo bạn trích dẫn tham chiếu này, bạn không cần phải nhập lại tất cả.

*

Tạo danh mục tham khảo từ các nguồn của bạn

Nếu bạn muốn tạo một danh mục tham khảo từ các nguồn của mình, hãy làm như sau:

Bấm vào nơi bạn muốn chèn danh mục tham khảo. Thông thường chúng ở phần cuối của tài liệu. 

Trên tab Tham chiếu, trong nhóm Trích dẫn & Danh mục tham khảo, bấm vào Danh mục tham khảo

Giống như mục lục bộ dựng nội dung trong Word, bạn có thể chọn định dạng danh mục được thiết kế trước có chứa tiêu đề hoặc bạn chỉ có thể bấm vào chèn bibliography để thêm lời trích dẫn mà không có tiêu đề.

*

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách sử dụng các nguồn trích dẫn và sửa đổi, hãy xem mục tạo danh mục tham khảo trong Word 2010. Hoặc nếu bạn muốn xuất nguồn tham khảo của mình sang một máy tính khác, hãy xem bài đăng này trên blog bocdau.com Word.

Quy trình khắc phục sự cố theo kiểu bản sửa lỗi thứ 5

Kiểu APA dùng tên của tác giả và ngày xuất bản. Nếu bạn có nhiều trích dẫn từ cùng một tác giả, có một lỗi từ 2010 được biết đến khi máy phát lời trích dẫn điền vào tiêu đề Ấn phẩm khi không được phép. Nếu điều này xảy ra với bạn, sau đây là cách khắc phục sự cố:

Trong tài liệu Word, bấm vào trích dẫn.

Bấm vào mũi tên xuống, rồi bấm vào sửa tríchdẫn.

*

Bấm vào hộp kiểm tiêu đề , rồi bấm OK.

*

Bạn không thể tự động tạo trích dẫn trong Word Online. Word Online bảo lưu các danh mục tham khảo trong tài liệu của bạn, nhưng nó không cung cấp cách để tạo ra một.

Thay vào đó, nếu bạn có phiên bản Word trên máy tính, hãy chọn mở trong Word để mở tài liệu.

*

Sau đó làm theo các bước cho Word trên máy tính.

Xem thêm: Mẫu Số 4 Làm Nhiệm Vụ Quốc Tế Ở Campuchia Làm Nghĩa Vụ Quốc Tế Vào Năm 1984

Khi bạn đã hoàn tất và lưu tài liệu trong Word, bạn sẽ thấy mục lục khi bạn mở lại tài liệu trong Word Online.

Viết một bình luận