Trận chiến trên sông Bạch Đằng tiếp diễn như thế nào?

Lời giải 1:

Họ tên người giải: kietleotop9

Diễn biến của trận quyết chiến sông Bạch Đằng: (Được #KietLeoTop tóm tắt ý chính, không lấy của ai)

– Vào năm 938, quân Nam Hán kéo vào biển nước ta, lúc này thủy triều đang dâng, quân ta khiêu chiến, giả vờ thua để rút chạy cho giặc đuổi theo và đi vô bãi cọc ngầm.

– Thủy triều rút, quân ta dốc toàn lực lượng đánh quật trở lại. Giặc rút chạy. Trận chiến diễn ra rất ác liệt (thuyền quân ta nhỏ gọn dễ luồn lách còn thuyền địch to lại cồng kềnh rất khó chạy qua bãi cọc  đã nhô lên do nước triều rút)

– Vua Nam Hán vội ra lệnh thu quân về nước. Trận Bạch Đằng kết thúc thắng lợi thuộc về chúng ta.

Mong đc CTLHN

Lời giải 2:

Họ tên người giải: hercules197081

Diễn biến trận đánh:

Khi thuyền quân Nguyên đã vào sâu bên trong sông Bạch Đằng, tướng Nguyễn Khoái dẫn các quân Thánh Dực ra khiêu chiến và nhử quân Nguyên tiến sâu vào khúc sông đã đóng cọc, trong khi quân Trần đợi cho thủy triều xuống mới quay thuyền lại và đánh thẳng vào đội hình địch.

Đọc thêm  Bài Thu Hoạch Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân, An Ninh Nhân Dân Bảo Vệ

Viết một bình luận