Bộ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Y Học Cổ Truyền Trang 1 Tải Miễn Phí Từ Tailieuxanh

TRẮC NGHIỆM YHCT (BỘ 250 CÂU) HỌC THUYẾT ÂM DƯƠNG A B C D Một qui luật học thuyết âm dương là: Âm dương đối lập

Đang xem: Trắc nghiệm y học cổ truyền

Âm dương sinh Âm dương Âm dương tồn A B C D Phạm trù cùa học thuyết âm dương là: Luôn chuyển hóa hai mặt âm dương Trong âm có dương, dương có âm
Nương tựa, giúp dở lẫn để tồn phát triền hai mặt âm dương Sự vận động không ngừng, chuyên hóa lẫn hai mặt âm dương Hai mặt âm dương lập lại cân băng hai vật A B C D Nếu thiên suy (hư chứng) dùng phép chữa nào? Thanh pháp Tiêu pháp Hòa pháp Bổ pháp
Tạng Can làm chủ huyết Tạng Tỳ làm chù huyết Cả câu sai 13 A B C D Tạng phủ có mổi quan hệ? Mối liên quan ngũ hành Mối liên quan Mối liên quan âm – dương, biểu lý
Huyết mạch Vận hóa Cả câu 15 A B C D Người có bệnh chóng mặt, da xanh, móng khô biểu bệnh tạng: Ở tạng can
Tâm, can, tam tiêu, phế, đởm Can, vị, phế, thận, bang quang Tâm, can, tỳ, phế, tiểu trường 17 A B C D Tạng Can có chức năng: Sự vận hành tuần hoàn huyết dịch Điều tiết lượng huyết
Sinh huyết, công dụng thông nhiếp huyết dịch Các câu 18 A B C D Chứng bệnh phát triển, trí tuệ đần độn thuộc tạng: Tạng Tâm
Tạng Can Tạng Tỳ Tạng Thận BÁT CƯƠNG 19 A B C D Phương pháp thích hợp để chữa bệnh biểu Phép Phép hạ Phát tán

Xem thêm: Invoice Mẫu Commercial Invoice, Packing List, Mẫu Invoice

Hai cương dùng để đánh giá tính chất bệnh Hai cương dùng để đánh giá trạng thái người bệnh Hai cương tổng quát dùng để đánh giá xu chung bệnh tật 21 A B C D Hai cương Hàn nhiệt đánh giá bệnh: Hai cương để tìm vị trí nông sâu bệnh tật Hai cương dùng để đánh giá tính chất bệnh
Hai cương dùng để đánh giá trạng thái người bệnh Hai cương tồng quát để đánh giá xu chung bệnh tật 22 A B C D Hai cương Hư thực để đánh giá bệnh: Hai cương để tìm vị ừí nông sâu bệnh tật Hai cương dùng để đánh giá tính chât bệnh Hai cương dùng để đánh giá trạng thái người bệnh
Hai cương tổng quát để đánh giá xu chung cùa bệnh tật 23 A B C D Hai cương Âm dương bát cương đê nói lên tính chất: Hai cương để tìm vị trí nông sâu cùa bệnh tật Hai cương dùng để đánh giá tính chất bệnh Hai cương dùng để đánh giá trạng thái người bệnh Hai cương tồng quát để đánh giá xu chung bệnh tật
24 A B C D Các triệu chứng lâm sàng “biểu chứng”là: Sốt cao, chất lưỡi đỏ, nước tiểu đỏ Phát sốt, sợ lạnh, ngạt mũi, ho
Sốt cao, mê sảng Phát sốt, sợ lạnh, táo bón hay ỉa chảy 25 A B C D Các triệu chửng lâm sàng cùa “nhiệt chứng” Sợ lạnh, thích ấm, sắc mặt xanh trắng, nước tiểu dài Sốt, thích mát, tiểu tiện ngắn đỏ, đại tiện táo
Sợ lạnh, thích ấm, mặt đỏ 26 A B C D Biểu sau “âm hư” Triều nhiệt, nhức ừong xương, di tinh liệt dương, Sợ lạnh, chân tay lạnh, tiểu dài Sợ lạnh, ho khan, hai gò má đỏ Triều nhiệt, nhức xương, ngũ tâm phiền nhiệt

Xem thêm: Expanding Tactics For Listening 3Rd Expanding Student Book Pdf Ebook Class Audio

B Sai 29 Tiêu pháp vị thuốc tạo thành thuốc có tác dụng chữa chứng bệnh gây tích tụ ngưng trệ, ứ huyêt, khí trệ, ứ nước, ứ đọng thức ăn A Đúng

Viết một bình luận