Bài Tập Trắc Nghiệm Xác Suất Thống Kê Có Đáp Án ), Tài Liệu Trắc Nghiệm Xác Suất Thống Kê Chọn Lọc

… 0,9375 Câu 4: Một đề thi trắc nghiệm gồm 20 câu hỏi độc lập với bao gồm câu hỏi (mỗi câu phương án trả lời phương án đúng) 16 câu hỏi (mỗi câu phương án trả lời, phương án đúng) Trả lời … tổng chúng số lẻ là: C51 C52 + C53 -Xác suất cần tính: P= C51 C52 + C53 = C10 Câu 2: lô hàng sản phẩm, phế phẩm, chia thành phần Tính xác suất để phần phế phẩm *Trước tiên, ta phải … tiếp hai môn A B Xác suất để sinh viên thi đạt yêu cầu môn A 0,8 Nếu đạt môn A xác suất để SV đạt yêu cầu môn B 0,7 Nếu không đạt môn A xác suất để SV đạt yêu cầu môn B 0,5 Tính xác suất để sinh…

Đang xem: Trắc nghiệm xác suất thống kê có đáp án

*

… luận máy độ xác không? a Kiểm định phía, máy độ xác b Kiểm định phía, máy độ xác c Kiểm định phía, máy độ xác khác d Kiểm định phía, máy độ xác khác (Sơn – 172) Để so sánh tỷ lệ … ppxs) Lãi suất (%) đầu tư vào dự án năm 2000 coi đại lượng ngẫu nhiên phân phối theo quy luật chuẩn Theo đánh giá ủy ban đầu tư lãi suất cao 20% xác suất 0,1587, lãi suất cao 25% xác suất 0,0228 … kiện thường tượng xếp nhầm số Xác suất xếp quần số 0.8 Xác suất xếp áo số 0.7 Xác suất xếp áo số 0.7 Mỗi kiện gọi chấp nhận số quần xếp số số áo xếp số Phải kiểm tra kiện để xác suất nhấ kiện…

*

*

*

… bi xanh, bi đỏ Chọn ngẫu nhiên viên bi Tính xác suất để chọn bi xanh bi đỏ a) 8/15 b) 5/7 c) 4/7 d) 11/15 Trong hộp kín có 10 viên bi bao gồm bi xanh, bi đỏ Một người chọn ngẫu nhiên khơng h an … nhiên khơng h an lại lần bi Nếu gặp bi xanh dừng lại, gặp bi đỏ chọn tiếp gặp bi xanh dừng Tính xác suất để người dừng lại lần thứ ba a) 1/ b) / 36 c) /18 d) 7/36 Một hộp có bi đỏ bi xanh Một người … 1/5 c 3/5 d Câu Có hộp đựng bi (kích cỡ nhau), hộp I có xanh đỏ, hộp II có xanh, đỏ Chọn ngẫu nhiên bi hộp I bi hộp II Xác suất để bi xanh a 1/8 b 1/4 c 3/8 d 1/5 Câu Trong hộp bi có viên đỏ viên…

*

… ThS Phạm Trí Cao * Đề thi mẫu trắc nghiệm XSTK ôn thi cao học Kinh tế 2013 Hướng dẫn Câu 19: n= 71 ; xtb= 24,7183 ; s= 7,7408 ĐỀ Câu 10 Chương 1 1 1 1 3 Giống Đ1C1 Đ1C3 … s= 17,0919 ThS Phạm Trí Cao * Đề thi mẫu trắc nghiệm XSTK ôn thi cao học Kinh tế 2013 Câu 19: n= 71 ; xtb= 24,7183 ; s= 7,7408 Câu 20: n= 400 ; xtb= 1,95 ; s= 0,9617 ĐỀ Câu 10 Chương 1 1 1 Giống … 20: n= 400 ; xtb= 2,1875 ; s= 0,6963 Hướng dẫn ThS Phạm Trí Cao * Đề thi mẫu trắc nghiệm XSTK ôn thi cao học Kinh tế 2013 Hướng dẫn ĐỀ Câu 10 Chương 1 2 1 Giống Đ2C2 Đ2C10 Đ1C8 Đ4C10 Đ5C2 Đ1C1…
… chu n c a s banh không t ch t lư ng th thu c t m u l a ch n b Tính xác su t m u l a ch n c 23 s n ph m ch t lư ng t t c Tính xác su t m u l a ch n ch t n s n ph m không t ch t lư ng … ph i xác su t sau: a Hãy tìm giá tr a b ng b Xác nh giá tr kỳ v ng l ch chu n v s ngư i n ăng ký tìm vi c t i trung tâm c Tìm xác su t 12 ngư i n tìm vi c t i trung tâm d Tìm xác su t t … t i u lo i A m s lư ng a Tìm xác su t s h t bao th p 310 h t ? b Tìm xác su t bao h t i u c ch n s h t n m kho ng t 345 n 365 ? c Xác su t bao h t i u c ch n s h t l n a 10% Tìm giá tr…
… công nhân su t ó Bài Chi u cao c a tr em t i m t trư ng h c c l p b ng sau Chi u cao (cm) S tr 10 0 -11 0 20 11 0 -12 0 48 12 0 -13 0 10 0 13 0 -14 0 17 0 14 0 -15 0 98 15 0 -16 0 44 16 0 -17 0 20 500 Nh n xét c … thành hàng, tính xác c s ch n su t S : a 4/9 b 4/9 Bài 19 B 52 lá, ó Át L y ng u nhiên Tính xác su t có: b) Át a) Át S : a 0,204 b 0, 013 Bài 20 M t bình 10 bi, ó bi su t có: a) bi xanh … n: 3!*2! =12 V y 12 +12 =24 cách x p s ch n s l riêng bi t S: a 12 0 b 48 c 24 TÍNH XÁC SU T B NG NH NGHĨA C I N V N D NG Bài 17 o n th ng chi u dài 1, 3, 5, 9cm Xác nh xác su t o n th ng…

Đọc thêm  Top 15 mẫu thiệp mời, thư mời khai trương, ấn tượng, sáng tạo

Xem thêm: Sách Tự Học Tiếng Trung Cho Người Mới Bắt Đầu Pdf, Sách Tự Học Tiếng Trung Cho Người Mới Bắt Đầu

… 4  Vectơ ngẫu nhiên Bài Số trẻ em sinh tuần làng A đại lượng ngẫu nhiên phân bố xác suất X P 0,4 0,3 0,2 0,1 Số người chết tuần làng A đại lượng ngẫu nhiên Y phân bố xác suất Y P 0,1 … Lập bảng phân phối xác suất điều kiện X Y c) Tính covariance hệ số tương quan X Y Tham số đặc trưng biến ngẫu nhiên Bài Các đại lượng ngẫu nhiên X Y bảng phân phối xác suất đồng thời sau … mang số 1, bi mang số 2, bi mang số Trong hộp hai : bi mang số 1, bi mang số 2, bi mang số Rút từ hộp bi Gọi X số ghi bi rút từ hộp một, Y số ghi bi rút từ hộp hai a) Hãy lập bảng phân phối xác…
… c) d) Một sọt Cam 10 trái trái hư Lấy ngẫu nhiên ba trái Tính xác suất lấy trái hư Tính xác suất lấy trái hư Tính xác suất lấy trái hư Tính xác suất lấy nhiều trái hư Giải Page Gọi X số … đầu tư Page lãi suất cao 20% xác suất 0,1587, lãi suất cao 25% xác suất 0,0228 Vậy khả đầu tư mà không bị thua lỗ bao nhiêu? Giải Gọi X lãi suất đầu tư vào dự án X N  , 2  , ,  chưa … 100 hộp a Tính xác suất 25 hộp nhận b Tính xác suất không 30 hộp nhận c Phải kiểm tra hộp để xác suất hộp nhận ≥ 95% ? Tiến hành khảo sát số gạo bán hàng ngày cửa hàng, ta xi (kg) 110-125…
… 0,90 c 0,92 d 0,98 Câu 28 Một lớp học bóng đèn, bóng xác suất bị cháy 0,25 Lớp học đủ ánh sáng bóng đèn sáng Xác suất để lớp học khơng đủ ánh sáng a 0,25 b 0,2617 c 0,7383 d 0,75 Câu … 0,145 Câu 25 Xác suất để gà đẻ 0,6 Trong chuồng con, xác suất để ngày gà đẻ a 0,9945 b 0,9942 c 0,9936 d 0,9959 Câu 26 Một hộp bi bi đỏ, chia thành phần Xác suất để phần bi đỏ a … cân đối đồng chất Xác suất để đồng xu sấp khơng q lần a 21/32 b 5/8 c 15/32 d 3/16 Câu 92 Một trò chơi xác suất thắng ván 1/50 Nếu người chơi 50 ván xác suất để người thắng ván 0.6358 Câu 93…
… từ kiện a) Hãy lập bảng phân phối xác suất cho X b) Tính EX, DX ĐS: Bài 2.8 Một xạ thủ bắn vào bia gồm phần, xác suất bắn trúng phần 0,7, xác suất bắn trúng phần 0,3 Nếu trúng vòng 10 điểm, trúng … A cử cầu thủ có xác suất thành công 0,7; 0,6 Đội B cử cầu thủ có xác suất thành công 0,8; 0,5 Giả sử đội A sút trước a) Tính xác suất để tỉ số hòa sau hai lượt sút b) Tính xác suất để đội A thắng … bay, xác suất trúng theo thứ tự 0,5 ; 0,6 ; 0,8 Nếu máy bay bị trúng phát xác suất rơi 0,3 ; hai phát 0,6 ; phát chắn rơi a) Tính xác suất máy bay bị bắn rơi b) Nếu máy bay bị bắn rơi Tính xác suất…
… 0,90 c 0,92 d 0,98 Câu 28 Một lớp học bóng đèn, bóng xác suất bị cháy 0,25 Lớp học đủ ánh sáng bóng đèn sáng Xác suất để lớp học khơng đủ ánh sáng a 0,25 b 0,2617 c 0,7383 d 0,75 Câu … 0,145 Câu 25 Xác suất để gà đẻ 0,6 Trong chuồng con, xác suất để ngày gà đẻ a 0,9945 b 0,9942 c 0,9936 d 0,9959 Câu 26 Một hộp bi bi đỏ, chia thành phần Xác suất để phần bi đỏ a … tiêu chuẩn 1,8 năm Một đề thi xác suất 15 câu hỏi, câu hỏi phương án lựa chọn, ch ỉ phương án Một thí sinh dự thi mà chưa học hay nghiên cứu xác suất Khả (xác suất) mà thí sinh trả lời câu…

Đọc thêm  Đề Kiểm Tra Môn Tiếng Việt Lớp 4 Giữa Học Kì 2 Theo Thông Tư 22 Fi

Xem thêm: Những Đề Tài Công Nghệ Phần Mềm, Đề Tài Môn Công Nghệ Phần Mềm

… vơiù xác suất 80% Nếu viên trúng mục tiêu bò diệt với xác suất 20% a) Tính xác suất để mục tiêu bò diệt b) Giả sử mục tiêu bò diệt Tính xác suất 10 viên trúng Lời giải Tóm tắt: – 19 Ta có: … 77 153 = 0, 4318 0, 5035 0, 432 – BÀI GIẢI a) Xác suất chai bia Sài Gòn bò bể XÁC SUẤT THỐNG KÊ CHƯƠNG ĐẠI LƯNG NGẪU NHIÊN VÀ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT Bài 2.1: Nước giải khát chở từ Sài Gòn … cố sản phẩm loại A sản phẩm Giả sử sản phẩm sản phẩm loại A Khi biến cố D xảy Do đó, xác suất để sản phẩm loại A máy sản xuất xác suất điều kiện P(A2/D) Theo công thức nhân xác suất…
Từ khóa: đề trắc nghiệm xác suất thống kê có đáp ánde thi trắc nghiệm xác suất thống kê có đáp ántrắc nghiệm môn xác suất thống kê có đáp ántrắc nghiệm xác suất thống kê có lời giảibài tập trắc nghiệm xác suất thống kê có lời giảiđề thi xác suất thống kê có đáp ánđề thi môn xác suất thống kê có đáp ánxác suất thong ke co đáp anbài tập xác suất thống kê có đáp ántrắc nghiệm lý thuyết thống kê có đáp ánbai tap trac nghiem nguyen ly thong ke co dap ancau hoi trac nghiem nguyen ly thong ke co dap antrac nghiem nguyen ly thong ke co dap antrắc nghiệm nguyên lý thống kê có đáp ántrắc nghiệm nguyên lý thống kê có đáp án uehBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tạo cv xin việc cunghocvui tìm kiếm mua bán nhà đất Giỏi tin học Documento Dokument tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau

Đọc thêm  Mẫu Bản Tự Nhận Xét Ưu Khuyết Điểm Của Bản Thân Trong Cv Xin Việc Hiệu Quả Nhất

Viết một bình luận