Trắc Nghiệm Thống Kê Y Học, Tài Liệu Bộ Đề Trắc Nghiệm Thống Kê (Có Đáp Án)

… kinh doanh, chia doanh nghiệp thành loại: a Doanh nghiệp khu vực I, II, III b Doanh nghiệp quốc doanh, doanh nghiệp quốc doanh c Doanh nghiệp nông nghiệp, doanh nghiệp lâm nghiệp, doanh nghiệp … dung là: a Phạm vi nghiên cứu thống doanh nghiệp b Đối tượng nghiên cứu thống doanh nghiệp c Nhiệm vụ thống doanh nghiệp d Cơ sở lý luận thống doanh nghiệp Đáp án c Câu Các hoạt động … thành, hoạt động tài doanh nghiệp Thống phân tích hiệu quả, lợi nhuận kinh doanh doanh nghiệp Thống phân tích lựa chọn định đắn cho hướng phát triển kinh doanh doanh nghiệp Những nội dung…

Đang xem: Trắc nghiệm thống kê y học

*

xây dựng ngân hàng câu hỏi trăc nghiệm môn thống xã hội tại một số trường đại học ở thành phố hồ chí minh

… giảng dạy học tập mơn Thống hội 3.2.Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài việc xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mơn Thống hội số trường đại học thành phố Hồ Chí Minh Giả … học thành phố Hồ Chí Minh góp phần nhỏ việc bổ khuyết hạn chế tài liệu trắc nghiệm 1.2 Cơ sở lý luận việc xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mơn Thống hội số trường đại học thành phố … tập sinh viên Chính việc chọn nghiên cứu đề tài Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm mơn Thống hội số trường đại học thành phố Hồ Chí Minh nhằm cung cấp sản phẩm đề trắc nghiệm soạn thảo…

*

… Tính bình phương số ngay: p(1  p) N hay ví dụ 0.308 X 0.692 1000  0.015 Số gọi sai số chuẩn tỷ lệ Ngay nhận yếu tố sai số chương trước, nhân sai số chuẩn với 2, lần cách thống để tạo khoảng … ốm/khỏe, nam/nữ… chúng Test t Trong tình với liệu liên tục, người ta sử dụng test t (Student’s) để định khác biệt có ý nghĩa thống nhóm Các chương trình thống cho máy tính cá nhân thực điều … ngẫu nhiên Ngay với số nhỏ bảng 2×2, test fisher tốn nhiều thời gian để thực hiện, việc sử dụng số chương trình thống chuẩn máy tính khuyến cáo mạnh mẽ Test phía test phía Một vấn đề khác cần…

*

… thuốc không quy định m y sản xuất tháng với độ tin c y 95% Biết số viên thuốc m y sản xuất tháng 10000 viên b Nếu muốn sai số ước lượng khoảng tin c y cho tỷ lệ viên thuốc không quy định m y sản … có lọ thuốc A a L y ngẫu nhiên lọ thuốc hộp I Tính xác suất lọ thuốc l y có lọ thuốc A; lọ thuốc B b L y ngẫu nhiên lọ thuốc hộp I lọ thuốc hộp II b1 Tính xácsuất lọ thuốc l y có lọ thuốc A; lọ … phương a Tính xác suất người khám mắc bệnh; mắc bệnh.; không mắc bệnh b Giả sử người khám bị bệnh A, tính xác suất người bị bệnh B c Tính xác suất người khám bị bệnh B biết người không bị bệnh…

*

… Sự kiện tổng số (chấm) mặt xuất bé Câu 1: Phép thử có kết xảy a 30 b 36 c 65 d 66 Câu 2: Xác xuất A 11 11 11 a b c d 30 36 Câu 3: Xác xuất B 1 a b c d 12 36 Câu 4: Xác xuất C 15 16 13 14 a b c … bi lấy khác màu Trang Câu 1: Xác xuất A 1 a b c d 22 11 11 11 Câu 2: Xác xuất B 10 47 23 19 a b c d 33 66 66 66 Câu 3: Xác xuất C 19 47 23 10 a b c d 66 66 66 33 Bài 11: Một hộp kín có bi trắng, … mặt (chấm) xuất B= Ba mặt xảy có tổng 15 C= Có mặt (chấm) xuất Câu 1: Xác xuất A 75 35 65 10 a b c d 216 108 216 27 Câu 2: Xác xuất B 43 10 11 15 a b c d 216 216 216 216 Câu 3: Xác xuất C 75 10…

*

… Tất đáp án Trong tổ chức, hệ thống thông tin kế toán chia làm phận chủ yếu? A B C D Trong tổ chức hệ thống thông tin kế toán chia làm phận chủ yếu sau A Kế toán tài kế toán quản trị B Kế toán … tài kế toán thuế C Kế toán tài kế toán chi phí D Kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán thuế Thước đo sử dụng kế toán tài A Thước đo giá trị B Thước đo vật C Thước đo thời gian D Tất đáp án … thiết kế xây dựng hệ thống thông tin quản lý C Hệ thống thông tin thử nghiệm, cài đặt chuẩn bị đưa vào D D D D sử dụng D Tẫt đáp án Kế toán quản trị 95 A Kế toán thu nhận, xử lý cung cấp thông tin…
… chiếu với số liệu sổ kế toán Chương Sổ kế toán – kỹ thuật ghi sổ, sửa sổ kế toán hình thức kế toán Câu 65: Nếu phân loại sổ kế toán theo cách ghi chép sổ hình thức kế toán nhật ký chung thuộc … trị đối tượng kế toán Câu 25: Về hình thức biểu tài khoản a Chứng từ kế toán b Báo cáo kế toán c Sổ kế toán d Cả Câu 26: Nguyên tắc phản ánh tài khoản tài sản: a Bên Nợ: phản ánh số tài sản tăng … Chương Tính giá đối tượng kế toán Câu 45: Tính giá đối tượng kế toán việc: a Ghi nhận giá trị đối tượng kế toán sổ kế toán b Xác định giá trị đối tượng kế toán phù hợp với nguyên tác quy định nhà…
… Cho đờng tròn (O;R) dây AB cho sđ cung AB = 90 , tiếp tuyến A B cắt S Câu sau sai? A Tứ giác OASB hình vuông B SA = SB = R C lAB = R D Góc SAB = 90 0 27, Kết phép tính: 36 ( ) + (3) là: A 11 … Một kết khác 39, Cho tam giác ABC vuông A, AB = cm, AC = 12 cm Câu sau sai? A BC = 13 cm B sinB = 13 C TgC = 12 D Không có câu sai 40, Dây AB có khoảng cách đến tâm O đờng tròn ( O; 29 cm) 20 cm … nghiệm là: A x = B x = -1 C x =1 x = -1 D Vô nghiệm 0 18, Kết phép tính: tg25 tg 65 là: A B C D 19, Cho biết tam giác ABC vuông a, đờng cao AH, biết HB = 0,64 cm, HC = 4cm Vậy độ dài đoạn AH là:…

Xem thêm: 【Havip】 Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 3, Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh 2020

… 30) + 50 + X = 110 + X Vốn góp: X = 150 –110 = 40 >> ĐÁP ÁN C 10 Bảng CĐKT a BC kế toán b phương pháp kế toán c chứng từ kế toán d a b ĐÁP ÁN D 11 Vốn để DN hoạt động xét thời điểm a Tổng NV bảng … hệ thống tình hình tăng giảm đối tượng kế toán Biểu cụ thể kế toán dùng hệ thống sổ sách để ghi chép tình hình biến động đối tượng kế toán d Các câu ĐÁP ÁN C Tác dụng tài khoản a Phản ảnh tổng … tháng DN a 85tr b 55tr c 50tr d 60tr ĐÁP ÁN D 33 Tháng 1, đại bán vé máy bay VNA bán đc 500 vé thu đc 800tr đ 300 vé có trị giá 500tr thực chuyến bay tháng 1, lại thực tháng Doanh thu tháng…
… tin c Ghi chép sổ sách kế toán d Tất 20 KT TC việc a Cung cấp thông tin qua sổ KT b Cung cấp thông tin qua BC TC c Cung cấp thông tin qua mạng d Tất 21 Kỳ kế toán năm đvị kế toán đc xác định a Dương … (90 – 30) + 50 + X = 110 + X Vốn góp: X = 150 –110 = 40 10 Bảng CĐKT a BC kế toán b phương pháp kế toán c chứng từ kế toán d a b 11 Vốn để DN hoạt động xét thời điểm a Tổng NV bảng CĐ KT lập thời … (TK) a Sơ đồ chữ T ghi chép đối tượng kế toán (thực tế ko có ghi thế) b Là sổ ghi chép đối tượng kế toán (còn tờ sổ rời in từ máy tính) c Là phương pháp kế toán sở phân loại KT phản ảnh cách thường…
… tin c Ghi chép sổ sách kế toán d Tất 20 KT TC việc a Cung cấp thông tin qua sổ KT b Cung cấp thông tin qua BC TC c Cung cấp thông tin qua mạng d Tất 21 Kỳ kế toán năm đvị kế toán đc xác định a Dương … (90 – 30) + 50 + X = 110 + X Vốn góp: X = 150 –110 = 40 10 Bảng CĐKT a BC kế toán b phương pháp kế toán c chứng từ kế toán d a b 11 Vốn để DN hoạt động xét thời điểm a Tổng NV bảng CĐ KT lập thời … (TK) a Sơ đồ chữ T ghi chép đối tượng kế toán (thực tế ko có ghi thế) b Là sổ ghi chép đối tượng kế toán (còn tờ sổ rời in từ máy tính) c Là phương pháp kế toán sở phân loại KT phản ảnh cách thường…
… Chiết khấu toán ko đc trừ (mua nhanh, mua đc giảm giá) 31 Các phương pháp đánh giá hàng tồn kho a khai thường xuyên kiểm định kỳ (là phương pháp hạch toán hàng TKho, dùng quản hàng tồn … (TK) a Sơ đồ chữ T ghi chép đối tượng kế toán (thực tế ko có ghi thế) b Là sổ ghi chép đối tượng kế toán (còn tờ sổ rời in từ máy tính) c Là phương pháp kế toán sở phân loại KT phản ảnh cách thường … tục có hệ thống tình hình tăng giảm đối tượng kế toán Biểu cụ thể kế toán dùng hệ thống sổ sách để ghi chép tình hình biến động đối tượng kế toán d Các câu ĐÁP ÁN C Tác dụng tài khoản a Phản…
… (90 – 30) + 50 + X = 110 + X Vốn góp: X = 150 –110 = 40 10 Bảng CĐKT a BC kế toán b phương pháp kế toán c chứng từ kế toán d a b 11 Vốn để DN hoạt động xét thời điểm a Tổng NV bảng CĐ KT lập thời … (TK) a Sơ đồ chữ T ghi chép đối tượng kế toán (thực tế ko có ghi thế) b Là sổ ghi chép đối tượng kế toán (còn tờ sổ rời in từ máy tính) c Là phương pháp kế toán sở phân loại KT phản ảnh cách thường … liên tục có hệ thống tình hình tăng giảm đối tượng kế toán Biểu cụ thể kế toán dùng hệ thống sổ sách để ghi chép tình hình biến động đối tượng kế toán d Các câu Tác dụng tài khoản a Phản ảnh tổng…
… mua vật liệu làm a) Tăng tài sản, giảm tài sản b) Tăng tài sản, tăng nợ phải trả c) Giảm tài sản, giảm nợ phải trả d) Tất sai Một khoản vay để trả nợ người bán làm a) Tăng tài sản, giảm tài sản … b) Tăng tài sản, tăng nợ phải trả c) Tăng nợ phải trả, giảm nợ phải trả d) Tất sai Một khoản nợ mua vật liệu làm a) Tăng tài sản, giảm tài sản b) Tăng tài sản, tăng nợ phải trả c) Giảm tài sản, … HỎI TRẮC NGHIỆM Tài khoản dùng để a) Ghi nhận tình hình biến động tài sản b) Ghi nhận tình hình biến động tài c) Ghi nhận tình hình biến động kinh tế d) Tất Tài khoản sau tài khoản tài sản a) TK…

Xem thêm: Download Mẫu Đơn Đặt Hàng Bằng Excel, Mẫu File Excel Quản Lý Đơn Đặt Hàng

… Giá trị thực • Giá hành • Không phải loại giá Chiếc khấu toán hưởng mua nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ tính vào TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN • Giá gốc vật liệu, dụng cụ mua vào • Giá phí vật … trước – xuất trước • Nhập sau – xuất trước • Giá bình quân TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN • Giá thực tế đích danh • Chưa thể khẳng định Hạch toán tổng hợp vật liệu, dụng cụ thực theo • Phương pháp … sản xuất kinh doanh kì • a b • a c Chiếu khấu thương mại hưởng mua vật liệu, dụng cụ TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN • Ghi tăng giá gốc hàng tồn kho • Ghi tăng thu nhập tài • Ghi tăng chi phí tài…
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tạo cv xin việc cunghocvui tìm kiếm mua bán nhà đất Giỏi tin học Documento Dokument tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau

Viết một bình luận