Tài Liệu Trắc Nghiệm Quản Trị Chiến Lược Có Đáp Án Đề Số 12, Trắc Nghiệm Quản Trị Chiến Lược (Có Đáp Án)

Sứ mệnh hay nhiệm vụ là một tuyên bố có giá trị lâu dài về mục đích, nó giúp phân biệt công ty này với công ty khác. Những tuyên bố như vậy còn được gọi là những triết lý kinh doanh, những nguyên tắc kinh doanh, những niềm tin của công ty.

Đang xem: Trắc nghiệm quản trị chiến lược

Theo Drucker bản tuyên bố sứ mệnh kinh doanh trả lời câu hỏi: “Công việc kinh doanh của chúng ta là gì?”, “Chúng ta cần làm gì/làm như thế nào để đạt được tuyên bố tầm nhìn?”.

Xem thêm: điếu văn cụ bà

Những mục tiêu có thể được định nghĩa là những thành quả xác định mà một tổ chức tìm cách đạt được khi theo đuổi nhiệm vụ chính/ sứ mệnh của mình. Cũng có thể hiểu, mục tiêu là những trạng thái, những cột mốc, những tiêu điểm cụ thể mà công ty muốn đạt được trong một khoảng thời gian nhất định
Câu 1Việc hình thành và thực hiện chiến lược được cụ thể hóa qua ba giai đoạn, đó là những giai đoạn nào:A.Giai đoạn xây dựng; giai đoạn triển khai chiến lược; giai đoạn kiểm tra chiến lượcB. Giai đoạn phân tích chiến lược; giai đoạn triển khai chiến lược; giai đoạn thích nghi chiến lượcC. Giai đoạn xây dựng và phân tích chiến lược; giai đoạn triển khai chiến lược; giai đoạn kiểm tra và thích nghi chiến lượcD. Giai đoạn xây dựng và phân tích chiến lược; giai đoạn triển khai chiến lược; giai đoạn kiếm tra chiến lượcĐáp án: CCâu 2Môi trường vĩ mô gồm mấy yếu tố chủ yếu: A 2B 3C 4D 5Đáp án: d

*

Jasminenói…

Xem thêm: Cách Viết Điếu Văn Tang Lễ Cụ Ông Ý Nghĩa, Mẫu Điếu Văn Tang Lễ Khi Truy Điệu

Từ câu 11 đến câu 20 không có đáp án ạ

23:20 20 tháng 11, 2020

Nhật Ký Chú Cuộinói…

Câu 11: a; Câu 12: d; Câu 13: c; Câu 14: c; Câu 15: d; Câu 16: c; Câu 17: b; Câu 18: b; Câu 19: c; Câu 20: B

20:53 26 tháng 11, 2020
Bài Đăngtháng ba (4)tháng hai (9)tháng một (19)tháng mười hai (16)tháng mười một (18)tháng mười (14)tháng chín (33)tháng tám (28)tháng bảy (19)tháng sáu (22)tháng năm (14)tháng tư (26)tháng ba (25)tháng hai (14)tháng một (12)tháng mười hai (18)tháng mười một (23)tháng mười (27)tháng chín (25)tháng tám (24)tháng bảy (26)tháng sáu (35)tháng năm (27)tháng tư (18)tháng ba (14)tháng hai (17)tháng một (31)tháng mười hai (32)tháng mười một (44)tháng mười (28)tháng chín (34)tháng tám (34)tháng bảy (27)tháng sáu (24)tháng năm (40)tháng tư (40)tháng ba (31)tháng hai (14)tháng một (18)tháng mười hai (18)tháng mười một (22)tháng mười (28)tháng chín (28)tháng tám (28)tháng bảy (31)tháng sáu (33)tháng năm (29)tháng tư (24)tháng ba (22)tháng hai (28)tháng một (17)tháng mười hai (22)tháng mười một (19)tháng mười (15)tháng chín (25)tháng tám (20)tháng bảy (14)tháng sáu (17)tháng năm (9)tháng tư (13)tháng ba (9)tháng hai (3)tháng một (11)tháng mười hai (4)tháng mười (7)tháng chín (7)tháng tám (7)tháng bảy (8)tháng sáu (3)tháng năm (6)tháng hai (1)tháng một (7)tháng mười hai (9)

Viết một bình luận