trắc nghiệm quản trị chiến lược có đáp án

Nhằm giúp các bạn ôn tập và hệ thống lại kiến thức nhanh chóng để đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới, bocdau.com tổng hợp và chia sẻ đến các bạn 470 câu hỏi trắc nghiệm Quản trị Chiến lược có đáp án, bao gồm các kiến thức về hoạch định chiến lược, thực hiện chiến lược và đánh giá chiến lược… Hi vọng sẽ trở thành nguồn tài liệu bổ ích giúp các bạn học tập và nghiên cứu một cách tốt nhất. Để ôn tập hiệu quả các bạn có thể ôn theo từng phần trong bộ câu hỏi này bằng cách trả lời các câu hỏi và xem lại đáp án và lời giải chi tiết. Sau đó các bạn hãy chọn mục “Thi thử” để hệ thống lại kiến thức đã ôn. Chúc các bạn thành công với bộ đề “Cực Hot” này nhé.

Đang xem: Trắc nghiệm quản trị chiến lược có đáp án

470 câu
700 lượt thi

Chọn hình thức trắc nghiệm (25 câu/30 phút)

Ôn tập từng phần

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Của Công An H Thủ Trong Công An, Chế Độ Phép Đối Với Cán Bộ Công An Nhân Dân

Trộn đề tự động

Chọn phần

Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7 Phần 8 Phần 9 Phần 10 Phần 11 Phần 12 Phần 13 Phần 14
Câu 1:

Việc hình thành và thực hiện chiến lược được cụ thể hóa qua ba giai đoạn, đó là những giai đoạn nào:

A. Giai đoạn xây dựng; giai đoạn triển khai chiến lược; giai đoạn kiểm tra chiến lược

B. Giai đoạn phân tích chiến lược; giai đoạn triển khai chiến lược; giai đoạn thích nghi chiến lược

C. Giai đoạn xây dựng và phân tích chiến lược; giai đoạn triển khai chiến lược; giai đoạn kiểm tra và thích nghi chiến lược

D. Giai đoạn xây dựng và phân tích chiến lược; giai đoạn triển khai chiến lược; giai đoạn kiếm tra chiến lược

Câu 2:

Môi trường vĩ mô gồm mấy yếu tố chủ yếu:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Xem thêm: Tài Liệu Học Power Bi E – Power Bi Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu

Câu 3:

Khi phân tích môi trường nội bộ của doanh nghiệp cần phân tích mấy yếu tố:

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Câu 4:

Thứ tự xem xet các nguồn thông tin là:

A.  Nội bộ thứ yếu, bên ngoài thứ yếu,bên trong chính yếu, bên ngoài chính yếu

B. Nội bộ thứ yếu, bên trong chính yếu, bên ngoài thứ yếu, bên ngoài chính yếu

C. Bên trong chính yếu, bên trong thứ yếu, bên ngoài thứ yếu, bên ngoài chính yếu

D. Tất cả đều sai.

Câu 5:

Các đối tượng chính ảnh hưởng đến mục tiêu:

A. Ban giám đốc, nhân viên, khách hàng, xã hội

B. Chủ nhân, nhân viên, khách hàng, xã hội

C. Mội trường bên trong, môi trường bên ngoài

D. Tất cả đều sai

Câu 6:

Nếu công ty đang ở trong tình trạng thị phần mạnh- tăng trưởng tiêu cực thì cần áp dụng chiến thuật nào dưới đây:

A. Sử dụng một lực lượng tấn công mạnh có tính lưu động cao

B. Sử dụng những sản phẩm chất lượng để bán cho các phân đoạn nhỏ của thị trường

C. Phòng thủ cố định và rút lui

D. Rút lui thật lẹ ra khỏi thị trường

Câu 7:

Tiến trình lựa chọn chiến lược tổng quát của doanh nghiệp gồm mấy bước:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 8:

Ở cấp doanh nghiệp cấp cơ sở, các chiến lược tăng trưởng tập trung nhằm vào các yếu tố:

A. Sản phẩm

B. Thị trường

C. Sản phẩm và thị trường

D. A, B, C đúng

Câu 9:

Trong cơ cấu tổ chức cho chiến lược, cơ cấu nào xuất phát từ sự phụ thuộc vào các luồng quyền lực và thông tin theo chiêu dọc và chiều ngang:

A. Cơ cấu chức năng

B. Cơ cấu bộ phận

C. Cơ cấu theo địa vị kinh doanh chiến lược

D. Cơ cấu ma trận

Câu 10:

Để đảm bảo việc kiểm tra có hiệu quả thì nhà quản trị cấp cao phải tiến hành kiểm tra theo qui trình:

A. Đề ra các tiêu chuẩn kiểm tra, xác định nội dung kiểm tra, so sánh kết quả với tiêu chuẩn đề ra, định lượng kết quả đạt được, xác định nguyên nhân sai lệch và thông qua biện pháp chấn chỉnh

B. Xác định nội dung, đề ra tiêu chuẩn, định lượng kết quả kiểm tra, so sánh kết quả với tiêu chuẩn đề ra, xác định nội dung sai lệch, thông qua biện pháp chấn chỉnh

C. Xác định nội dung, đề ra tiêu chuẩn, định lượng kết quả đạt được, xác định nguyên nhân sai lệch, so sánh kết quả với tiêu chuẩn đề ra, và thông qua biện pháp chấn chỉnh

D. Đề ra các tiêu chuẩn, xác định nội dung, định lượng kết quả, so sánh kết quả với tiêu chuẩn đề ra, xác định nguyên nhân sai lệch và đề ra biện pháp chấn chỉnh

Câu 11:

Bước nào sau đây nằm trong tiến trình chọn lựa chiến lược tổng quát:

A. Nhận ra chiến lược kinh doanh hiện nay

B. Điều khiển hạn mục vốn đầu tư

C. Đánh giá chiến lược doanh nghiệp

D. Cả ba câu trên đều đúng

Câu 12:

Chiến lược đa dạng hóa hàng ngang là chiến lược:

A. Tìm kiếm tăng trưởng bằng cách xâm nhập thị trường mới với sản phẩm mới nhưng sử dụng công nghệ hiện tại

B. Tìm kiếm tăng trưởng bằng cách xâm nhập thị trường mới và lôi cuốn thị trường hiện nay với sản phẩm mới không có liên quan gì tới sản phẩm hiện nay về mặt kỹ thuật

C. Tìm kiếm tăng trưởng bằng cách lôi cuốn thị trường hiện nay với sản phẩm mới không có liên quan gì tới sản phẩm hiện nay về mặt kỹ thuật

D. Cả ba câu trên đều sai 

Câu 13:

Mô hình năm áp lực cạnh tranh là quan điểm của tác giả nào sau đây

A. Garry D. Smith

B. Fred R. David

C. Michael E. Porter

D. Tất cả đều sai

Câu 14:

Trong các phát biểu sau, câu nào đúng nhất

A. Phân tích môi trường bên ngoài là để biết được điểm mạnh, điểm yếu của tổ chức

B. Phân tích môi trường bên ngoài là để biết được những cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp

C. Nhà quản trị chỉ cần phân tích môi trường nội bộ là đủ để đưa ra chiến lược cho công ty

D. B và C đều đúng

Câu 15:

Những yếu tố thực hiện có thể được quản trị và kiểm tra là: a. , b.  c.  d. Tất cả đều đúng

A. Số lượng, Chất lượng

B. Thời gian

C. Thời gian

D. Tất cả đáp án đều đúng

Câu 16:

Theo nghĩa rộng “nguồn lực” gồm:

A. Nguồn nhân lực

B. Các thiết bị

C. Nguồn tài chính

D. A, B, C đều đúng

Câu 17:

Quá trình xây dựng chiến lược gồm có mấy giai đoạn:

A. 1 giai đoạn

B. 2 giai đoạn

C. 3 giai đoạn

D. 4 giai đoạn

Câu 18:

 Chiến lược tăng trưởng đa dạng bao gồm:

A. Đa dạng hóa đồng tâm

B. Đa dạng hóa hàng ngang

C. Đa dạng hóa kết hợp

D. A, B, C đều đúng

Câu 19:

Tiến trình chọn lựa chiến lược không bao gồm:

A. Nhận ra chiến lược kinh doanh hiện nay

B. Lựa chọn chiến lược công ty

C. Đánh giá các chiến lược đã chọn

D. Tất cả đều sai 

Câu 20:

Yếu tố nào sau đây là yếu tố vi mô

A. Nhà cung cấp

B. Công nghệ và kỹ thuật

C. Yếu tố xã hội 

D. Yếu tố tự nhiên

Câu 21:

Chiến lược tăng trưởng tập trung bao gồm:

A. Chiến lược thâm nhập thị trường

B. Chiến lược phát triển thị trường

C. Chiến lược phát triển sản phẩm

D. Tất cả các câu trên

Câu 22:

Chiến lược hạn chế suy thoái được áp dụng khi

A. Tái cấu trúc doanh nghiệp để thu hẹp quy mô

B. Giai đoạn thâm nhập thị trường đạt hiệu quả

C. Sự biến động của môi trường kinh doanh có lợi cho doanh nghiệp

D. Tất cả đều đúng

Câu 23:

Hàng rào thương mại và đầu tư quốc tế giảm là do sự tác động của yếu tố

A. Văn hoá – xã hội

B. Công nghệ

C. Kinh tế

D. Chính trị – pháp luật

Câu 24:

 Sức ép của người mua đối với các doanh nghiệp trong ngành giảm nếu

A. Ngành cung cấp gồm nhiều doanh nghiệp nhỏ và số lượng người mua ít

B. Người mua mua số lượng lớn và tập trung

C. Người mua khó thay đổi nhà cung cấp

D. Khi doanh số mua của người mua chiếm tỷ trọng lớn trong doanh số bán của doanh nghiệp

Câu 25:

 Việc giáo dục cho các thành viên trong doanh nghiệp hiểu rõ nhu cầu khách hàng sẽ giúp doanh nghiệp tăng:

A. Khả năng đổi mới

B. Khả năng định hướng khách hàng

C. Tự hoàn thiện

D. Định hướng chiến lược

Viết một bình luận