trắc nghiệm ngoại cơ sở có đáp án

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.69 MB, 162 trang )

Đang xem: Trắc nghiệm ngoại cơ sở có đáp án

KHÁM BỤNG NGOẠI KHOA
1.
Trong khám bụng ngoại khoa, yếu tố nào sau đây đóng vai trò
chủ đạo:
A. Khám lâm sàng
B. Siêu âm
C. Xét nghiệm sinh hóa-huyết học
D. Chụp cắt lớp
E. Tất cả đều sai
2.
Sự chính xác trong chẩn đoán bụng ngoại khoa bị hạn chế là do
phụ thuộc nhiều vào:
A. Trình độ của thầy thuốc
B. Kinh nghiệm của thầy thuốc
C. Xét nghiệm sinh hóa-huyết học
D. Phương tiện chẩn đoán hình ảnh
E. A và B đúng
3.
Phân chia vùng bụng dựa vào 4 đường thẳng, trong đó 2 đường
thẳng ngang là:
A. Đường đi qua đầu trước của 2 xương sườn 10
B. Đường nối 2 gai chậu trước trên
C. Đường nối 2 gai chậu trước trên
D. A và B đúng
E. A và C đúng
4.
Trong khám bụng ngoại khoa, khai thác triệu chứng đau bụng
cần chú ý các tính chất:
A. Hoàn cảnh xuất hiện
B. Liên quan với chế độ ăn, một số loại thuốc, thời tiết.. ..
C. Diễn biến của đau

D. A và C đúng
E. A, B và C đúng
5.
Trong thủng ổ loét dạ dày-tá tràng, đau bụng có tính chất:
A. Đột ngột
B. Âm ỉ kéo dài
C. Dữ dội
D. Từng cơn
E. A và C đúng

6.
Trong tắc ruột cơ học, đau bụng có tính chất:
A. Âm ỉ kéo dài
B. Giảm đau khi trung tiện được
C. Từng cơn
D. Đau liên tục
E. B và C đúng
7.
Hỏi bệnh khi khám bụng ngoại khoa cần khai thác thêm các
triệu chứng:
A. Nôn mữa
B. Rối loạn trung-đại tiện
C. Rối loạn về nuốt
D. Ợ hơi ợ chua
E. Tất cả đều đúng
8.
Khám bụng ngoại khoa cần phải:
A. Dùng cả lòng bàn tay
B. Tránh đột ngột

C. Khám từ vị trí đau đến vị trí không đau
D. A, B và C đúng
E. A và B đúng
9.
Nghe trong khám bụng ngoại khoa nhằm mục đích tìm:
A. Âm ruột tăng
B. Âm ruột giảm hay mất
C. Dịch tự do di chuyển
D. A và B đúng
E. A và C đúng
10. Nhìn trong khám bụng ngoại khoa để tìm:
A. Sóng nhu động bất thường trên thành bụng
B. Khối gồ bất thường trên thành bụng
C. Thay đổi về sự di động của thành bụng theo nhịp thở
D. Các vết xây sát trên thành bụng
E. Tất cả đều đúng
11. Phát hiện dịch tự do trong ổ phúc mạc khi khám bụng dựa vào:
A. Nhìn thấy bụng lớn
B. Nghe có dấu hiệu “sóng vỗ’’
C. Gõ đục vùng thấp

D. Có triệu chứng “cục đá nổi”
E. C và D đúng
12. Dấu hiệu “phản ứng thành bụng” thường gặp trong:
A. Viêm phúc mạc
B. Viêm ruột thừa
C. Viêm đại tràng
D. A và B đúng
E. A, B và C đúng

13. Dấu hiệu “”co cứng thành bụng”” gặp rõ nhất trong:
A. Ruột thừa vỡ mủ
B. Viêm đại tràng
C. Viêm tụy
D. Thủng dạ dày-tá tràng đến sớm
E. Tràn máu ổ phúc mạc do chấn thương bụng kín
14. Gõ trong khám bụng nhằm mục đích tìm:
A. Bụng chướng
B. Dấu ‘’phản ứng thành bụng’’
C. Vùng đục trước gan mất trong thủng tạng rỗng
D. A, B đúng
E. A, C đúng
15. Thăm trực tràng có thể phát hiện các thương tổn ở:
A. Hậu môn và vùng quanh hậu môn, trực tràng
B. Trực tràng và đại tràng xích ma
C. Tiền liệt tuyến ở nam và thành sau âm đạo ở nữ
D. A và B đúng
E. A và C đúng
16. Túi cùng bàng quang-trực tràng và túi cùng tử cung-trực tràng
căng đau được phát hiện nhờ:
A. Sờ bụng
B. Gõ bụng
C. Thăm trực tràng hay thăm âm đạo
D. Thăm trực tràng
E. Tất cả đều đúng
17. Trong viêm phúc mạc toàn thể thứ phát, các triệu chứng nào
sau đây là thường gặp nhất:

A. Phản ứng thành bụng

B. Co cứng thành bụng
C. Gõ đục vùng thấp
D. A và B đúng
E. B và C đúng
18. Chụp phim bụng không chuẩn bị tư thế đứng trong khám bụng
ngoại khoa là rất kinh điển và thường để tìm:
A. Hình ảnh mức hơi-dịch
B. Hình ảnh mờ ổ bụng do khối u
C. Hình ảnh hơi tự do trong ổ phúc mạc
D. A và B đúng
E. A và C đúng
19. Có 3 triệu chứng thường gặp để tạo nên tam chứng trong tắc
ruột là:
A. Đau bụng, nôn mữa, chướng bụng
B. Đau bụng, dâú rắn bò, bí trung-đại tiện
C. Đau bụng, nôn mữa, bí trung-đại tiện
D. Đau bụng, chướng bụng, dấu rắn bò
E. Đau bụng, bí trung đại tiện, tăng âm ruột
20. Trong hội chứng chảy máu trong, khám bụng phát hiện:
A. Co cứng thành bụng rõ
B. Phản ứng thành bụng nhẹ nhàng
C. Bụng chướng
D. A va B đúng
E. C và B đúng
21. Trong khám bụng ngoại khoa, siêu âm và chụp cắt lớp vi tính
đóng vai trò:
A. Chủ đạo
B. Thứ yếu
C. Quan trọng tuỳ trường hợp cụ thể
D. A, C đúng

E. B, C đúng
22. Phân chia vùng bụng trong khám bụng nhằm mục đích:
A. Thuận tiện cho việc mô tả trong khám lâm sàng
B. Giúp cho công tác phẫu thuật được chính xác

C. Định hướng được các tạng trong thương tổn trong ổ phúc mạc
D. A đúng, C sai
E. A và C đều sai
23. Trong khám bụng ngoại khoa, khi hỏi bệnh cần khai thác:
A. Đau bụng
B. Rối loạn tiêu hoá
C. Khám thực thể
D. Cho các xét nghiệm cận lâm sàng nếu cần
E. Tất cả đều đúng
24. Trong tắc mật do sỏi ống mật chủ, đau bụng có tính chất:
A. Đau ở vùng dưới sườn phải lan xuống đùi
B. Đau từng cơn ở hạ sườn phải
C. Đau âm ỉ kéo dài nhiều năm mà không thành cơn
D. Đau vùng thượng vị và khó thở
E. Tất cả đều sai
25. Sờ trong khám bụng ngoại khoa chủ yếu nhằm mục đích:
A. Tìm dấu hiệu phản ứng thành bụng
B. Tìm dấu hiệu co cứng thành bụng
C. Tìm dấu hiệu túi cùng Douglas căng và đau
D. A, B đúng
E. A, B và C đều đúng
26. Thăm trực tràng hay thăm âm đạo trong khám bụng ngoại khoa
nhằm mục đích:
A. Tìm dấu hiệu “sóng vỗ”

B. Tìm dấu hiệu “co cứngthành bụng “ và “phản ứng thành bụng”
C. Tìm dấu hiệu “túi cùng Douglas căng và đau”
D. A và C đúng
E. B và C đúng
27. Dấu hiệu “phản ứng thành bụng” dương tính có ý nghĩa chẩn
đoán trong:
A. Viêm phúc mạc
B. Viêm ruột
C. Viêm ruột thừa
D. A và B đúng
E. A và C đúng

Trong chụp phim X quang bụng đối với khám bụng ngoại khoa,
cần chú ý các yêu cầu:
A. Bụng đứng không chuẩn bị là tốt nhất
B. Lấy được toàn bộ bụng, từ vòm hoành hai bên đến hết khớp mu
C. Bụng nghiêng bên nếu không thể chụp ở tư thế bụng đứng được
D. A và B đúng
E. Tất cả đều đúng
29. Các tính chất của một khối u ổ bụng khi khám cần tìm bao
gồm:
A. Vị trí của u
B. Mật độ của u
C. Bề mặt của u
D. Kích thước và giới hạn của u
E. Tất cả đều đúng
28.

Xét nghiệm hình ảnh được ưu tiên lựa chọn trong cấp cứu bụng

là:
A. X quang bụng không chuẩn bị
B. Siêu âm bụng
C. Chụp cắt lớp vi tính
D. A và B đúng
E. A và C đúng
31. Dấu hiệu “co cứng thành bụng” có tính chất:
A. Tồn tại khách quan ngoài ý muốn của bệnh nhân
B. Sờ ấn vào làm bệnh nhân đau
C. Thường gặp trong bệnh ruột thừa viêm cấp chưa có biến chứng
D. A và B đúng
E. Tất cả đều đúng
32. Khi nhìn thấy dấu hiệu “bụng không di động theo nhịp thở”,
bệnh nhân thường bị:
A. Viêm phúc mạc do thủng tạng rỗng
B. Bụng báng trong xơ gan
C. Bụng chướng trong tắc ruột
D. Viêm phổi thùy
E. A và C đúng
30.

Dấu hiệu “túi cùng Douglas căng và đau” thường gặp trong các
bệnh lý:
A. Tràn máu ổ phúc mạc do vỡ gan-lách
B. Viêm phúc mạc toàn thể do ruột thừa viêm vỡ mủ
C. Viêm loét đại-trực tràng
D. Xuất huyết tiêu hoá
E. A và B đúng
34. Dấu hiệu “liềm hơi dưới cơ hoành” trên phim X quang bụng

đứng không chuẩn bị thường gặp trong:
A. Thủng ruột thừa
B. Thủng ổ loét dạ dày-tá tràng
C. Ổ áp xe trong ổ bụng
D. Viêm túi mật hoại tử
E. Viêm loét đại-trực tràng
35. Trong cấp cứu bụng, siêu âm có thể giúp phát hiện hình ảnh:
A. Lồng ruột cấp tính ở trẻ bú mẹ
B. Ruột thừa viêm
C. Viêm tuỵ cấp
D. A và B đúng
E. Tất cả đều đúng
36. Trong cấp cứu bụng, siêu âm bung được ưu tiên chọn lựa vì các
lý do chính:
A. Là xét nghiệm không thâm nhập
B. Rẽ tiền
C. Có thể lặp đi lặp lại nhiều lần
D. Có thể làm tại giường bệnh
E. Tất cả đều đúng
37. Phân chia vùng bụng dựa vào 4 đường thẳng, trong đó 2 đường
thẳng ngang là:
A. …………..
B.
38. Phân chia vùng bụng dựa vào 4 đường thẳng, trong đó 2 đường
thẳng đứng dọc là:
A.
B.
33.

Khi phân chia vùng bụng dựa vào 2 đường thẳng ngang và 2
đường thẳng dọc, bụng được chia thành 8 vùng
A. Đúng
B. Sai
40. Trong cách phân chia vùng bụng dựa vào 2 đường thẳng ngang
và 2 đường thẳng dọc, bụng được chia thành 9 vùng, trong đó 2
vùng dưới rốn là hạ vị và tầng sinh môn
A. Đúng
B. Sai
41. Phân chia vùng bụng trong khám bụng nhằm mục đích:
A. Giúp cho việc khám bụng được dễ dàng hơn
B. Giúp cho việc phát hiện thương tổn tương ứng bên dưới vùng
khám và từ đó gợi ý chẩn đoán
C. Giúp cho việc trao đổi thông tin được thuận tiện hơn
D. A và b đúng
E. Tất cả đều đúng
39.

HỘI CHỨNG CHẢY MÁU TRONG
42.
Chấn thương bụng kín được định nghĩa là:
A. Chấn thương vào vùng bụng bao gồm chấn thương do bạch khí và do hoả khí
B. Chấn thương vào vùng bụng mà không gây thủng phúc mạc
C. Chấn thương vào vùng bụng mà không gây thông thương giữa ổ phúc mạc với môi
trường bên ngoài
D. A và B đúng
E. A và C đúng
43. Vết thương thấu bụng được định nghĩa là:
A. Chấn thương vào vùng bụng bao gồm chấn thương do bạch khí và do hoả khí
B. Chấn thương vào vùng bụng gây thủng phúc mạc

C. Chấn thương vào vùng bụng tạo nên thông thương giữa ổ phúc mạc với môi trường
bên ngoài
D. A và B đúng
E. B vàC đúng
44.
Cơ chế tổn thương trong chấn thương bụng kín bao gồm:
A. Cơ chế trực tiếp
B. Cơ chế gián tiếp
C. Cơ chế giảm tốc
D. A và B đúng
E. Tất cả đều đúng
45.
Tổn thương tạng đặc thường gặp nhất trong chấn thương bụng kín theo thứ tự lần
lượt là:
A. Thận, gan, lách, tuỵ

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

B. Lách, gan, thận, tuỵ
C. Lách, thận, gan, tuỵ
D. Gan, tuỵ, thận, lách
E. Gan, tuỵ, lách, thận
Tổn thương tạng rỗng thường gặp nhất trong chấn thương bụng kín là:
A. Ruột già và dạ dày
B. Ruột non và dạ dày
C. Ruột non và bàng quang
D. Ruột và đường mật
E. Tấc cả đều sai
Phần ruột non hay bị tổn thương nhất trong chấn thương bụng kín là:
A. Hỗng tràng đoạn cuối và hồi tràng đoạn đầu
B. Hỗng tràng đoạn đầu và hồi tràng đoạn cuối
C. Hồi tràng đoạn cuối và hỗng tràng đoạn cuối
D. Đoạn đầu của hỗng tràng và hồi tràng
E. Tất cả đều sai
Đoạn cuối hỗng tràng và đoạn đầu hồi tràng thường bị vỡ trong chấn thương bụng
kín là do:
A. Đây là đoạn ruột nằm giữa một đầu cố định và đầu kia di động
B. Đây là phần ruột non có thành mỏng nhất
C. Đây là phần ruột ít di động nhất
D. A và B đúng
E. Tất cả đều sai
Đoạn đầu hỗng tràng và đoạn cuối hồi tràng thường bị vỡ trong chấn thương bụng
kín là do:
A. Đây là đoạn ruột nằm giữa một đầu cố định và đầu kia di động
B. Đây là phần ruột non có thành mỏng nhất
C. Đây là phần ruột ít di động nhất
D. A và B đúng

E. Tất cả đều đúng
Trong chấn thương bụng kín do cơ chế giảm tốc, bệnh nhân thường vào viện với:
A. Tổn thương thường là chỉ một tạng nào đó
B. Tổn thương thường phức tạp và đa tạng
C. Bệnh cảnh nặng nề và đe doạ tử vong nếu như không kịp thời hối sức và can thiệp
sớm
D. A và C đúng
E. B và C đúng
Khi khám một bệnh nhân bị chấn thương bụng kín cần chú ý khám các cơ quan:
A. Lồng ngực
B. Thần kinh sọ não
C. Các xương lớn như xương đùi, xương chậu
D. A và B đúng
E. Tất cả đều đúng
Chẩn đoán một vết thương thấu ổ phúc mạc dựa vào:
A. Có dịch tiêu hoá chảy ra ngoài qua vết thương
B. Tạng trong ổ phúc mạc lòi ra ngoài qua vết thương

Siêu âm có tổn thương tạng trong ổ phúc mạc ở một bệnh nhân có vết thương ở
thành bụng
D. A và B đúng
E.
Tất cả đều đúng
Chẩn đoán một vết thương thấu ổ phúc mạc dựa vào:
A. Có dịch tiêu hoá chảy ra ngoài qua vết thương
B. Ruột hay mạc nối lớn lòi ra ngoài qua vết thương
C. Siêu âm có tổn thương tạng trong ổ phúc mạc ở một bệnh nhân có vết thương ở
thành bụng
D. A và B đúng

E.
Tất cả đều đúng
Chẩn đoán một vết thương thấu ổ phúc mạc dựa vào:
A. Có dịch tiêu hoá chảy ra ngoài qua vết thương
B. X quang bụng không chuẩn bị có hơi tự do trong ổ phúc mạc
C. Siêu âm có tổn thương tạng trong ổ phúc mạc ở một bệnh nhân có vết thương ở
thành bụng
D. A và B đúng
E. Tất cả đều đúng
Chẩn đoán một vết thương thấu ổ phúc mạc dựa vào:
A. Tạng trong ổ phúc mạc lòi ra ngoài qua vết thương
B. Siêu âm có tổn thương tạng trong ổ phúc mạc ở một bệnh nhân có vết thương ở
thành bụng
C. X quang bụng không chuẩn bị có hơi tự do trong ổ phúc mạc
D. A và B đúng
E. A và C đúng
Trong vết thương thấu bụng do bạch khí, tổn thương thường có đặc điểm:
A. Vết thương thành bụng đơn giản
B. Tạng trong ổ phúc mạc thường bị thương tổn đơn giản, đôi khi chỉ tổn thương
thành bụng đơn thuần
C. Tổn thương thường tại chổ tương ứng với vị trí tổn thương thành bụng
D. A và B đúng, C sai
E.
Tất cả đều đúng
Trong vết thương thấu bụng do hoả khí, tổn thương thường có đặc điểm
A. Tạng trong ổ phúc mạc thường bị thương tổn phức tạp và nhiều cơ quan
B. Tạng trong ổ phúc mạc thường bị thương tổn đơn giản, đôi khi chỉ tổn thương
thành bụng đơn thuần
C. Tổn thương ống tiêu hoá theo dạng số chẳn 2, 4, 6
D. A và B đúng

E.
A và C đúng
Triệu chứng lâm sàng của hội chứng chảy máu trong do vỡ tạng đặc trong chấn
thương bụng kín bao gồm:
A. Dấu chứng mất máu cấp
B. Dịch tự do trong ổ phúc mạc, đề kháng thành bụng..
C. Chọc dò ổ phúc mạc ra máu không đông
D. B và C đúng
E.
Tất cả đều đúng
C.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.
A.
B.
C.
D.
E.
66.

Các nguyên nhân gây nên chảy máu trong ổ phúc mạc bao gồm:
A. Nguyên nhân sản phụ khoa như thai ngoài tử cung vỡ, u nang buồng trứng vỡ
B. Nguyên nhân bệnh lý ngoại khoa như K gan vỡ, phồng ĐMC bụng vỡ
C. Nguyên nhân chấn thương như vỡ gan-lách do chấn thương bụng kín
D. Chỉ B và C đúng
E. Tất cả đều đúng
Các nguyên nhân ngoại khoa gây nên hội chứng chảy máu trong bao gồm:
A. Vỡ tạng đặc
B. Tổn thương các mạch máu lớn trong ổ phúc mạc
C. Tổn thương rách hay đứt mạc treo ruột
D. A và B đúng
E. Tất cả đều đúng
Siêu âm trong chấn thương bụng kín có ý nghĩa:
A. Giúp phát hiện thương tổn tạng đặc
B. Giúp phát hiện dịch tự do hay ổ đọng dịch trong ổ phúc mạc

C. Hướng dẫn chọc dò ổ phúc mạc nếu cần
D. Giúp phát hiện hơi tự do trong ổ phúc mạc (đôi khi)
E. Tất cả đều đúng
X quang bụng đứng không chuẩn bị trong chấn thương bụng kín có ý nghĩa:
A. Giúp phát hiện thương tổn tạng đặc
B. Giúp phát hiện hơi tự do trong ổ phúc mạc
C. Giúp phát hiện mức hơi dịch nếu có
D. A và B đúng
E. A và C đúng
Chọc dò ổ bụng hay chọc rữa ổ bụng trong chấn thương bụng kín dương tính khi về
mặt đại thể ghi nhận có:
A. Máu không đông
B. Dịch tiêu hoá
C. Dịch dưỡng trấp trắng đục như sữa
D. A và B đúng
E. Tất cả đều đúng
Vị trí chọc dò ổ bụng tốt nhất để tìm máu không đông trong ổ phúc mạc là:
A. Điểm Mac Burney
B. Đối xứng với điểm M.B qua bên trái
C. Vị trí nghi ngờ có máu đọng nhất
D. A và B đúng, C sai
E. Tất cả đều sai
Vị trí chọc dò ổ bụng tốt nhất để tìm máu không đông trong ổ phúc mạc là:
Điểm Mac Burney
Điểm Lanz
Vị trí nghi ngờ có máu đọng nhất
A và B đúng, C sai
Tất cả đều sai
Trong hội chứng chảy máu trong, chọc rữa ổ bụng được gọi là dương tính khi:
A. Hồng cầu (HC) > 100000/mm3

B. HC > 1 triệu/mm3

C. BC > 500/mm3
D. A và C đúng
E. B và C đúng
67.
Siêu âm trong hội chứng chảy máu trong có ý nghĩa:
A. Giúp phát hiện dịch tự do trong ổ phúc mạc
B. Giúp phát hiện tạng thương tổn kèm theo có thể là nguyên nhân của hội chứng chảy
máu trong
C. Hướng dẫn chọc dò tìm máu không đông trong ổ phúc mạc
D. B và C đúng
E. Tất cả đều đúng
68.
Trong chấn thương bụng kín, tạng đặc hay bị thương tổn nhất theo thứ tự lần lượt là:
A. Lách, gan, tuỵ
B. Gan, tuỵ, lách
C. Lách, tuỵ, gan
D. B và C đúng
E. Tất cả đều đúng
69.
Trong chấn thương bụng kín, tổn thương gan, lách được phân độ theo:
A. Moore
B. Chatelain
C. Dukes
D. Gustilo
E. Cauchoix
70.
Cơ chế chấn thương trong tổn thương gan, lách do chấn thương bụng kín là:

A. Trực tiếp
B. Gián tiếp theo cơ chế đụng dội
C. Gián tiếp theo cơ chế giảm tốc
D. Câu A và B đúng
E. Tất cả đều đúng
71.
Trong vết thương thấu bụng do hoả khí, tổn thương gây nên thường phức tạp và tỷ lệ
theo công thức:
A. E= mV2
B. Năng lượng sinh ra tỷ lệ thuận với khối lượng và bình phương vận tốc
C. Tổn thương gây nên tỷ lệ thuận với trọng lượng của vật và với bình phương vận tốc
của nó
D. Câu C đúng
E. Tất cả đều đúng
72.
Triệu chứng lâm sàng của vỡ gan, lách là:
A. Hội chứng mất máu cấp
B. Hội chứng chảy máu trong
C. Hội chứng viêm phúc mạc
D. A và C đúng
E. A và B đúng
73.
Chọc dò ổ phúc mạc trong vỡ gan-lách nhằm mục đích
A. Tìm máu không đông trong ổ phúc mạc
B. Tìm dịch tiêu hoá trong ổ phúc mạc
C. Tìm hơi tự do trong ổ phúc mạc

D. A và B đúng
E. A và C đúng

74.
Trong trường hợp chảy máu trong, chọc dò ổ phúc mạc cho kết quả âm tính giả khi:
A. Chọc không đúng vị trí có máu
B. Kim hút bị tắc
C. Máu chảy quá ít (< 100ml) D. A và C đúng E. Tất cả đều đúng 75. Trong trường hợp chảy máu trong, chọc dò ổ phúc mạc cho kết quả âm tính giả khi: A. Chọc không đúng vị trí có máu không đông B. Kim hút bị tắc C. Chọc vào cục máu đông D. A và C đúng E. Tất cả đều đúng 76. Trong trường hợp chảy máu trong, chọc dò ổ phúc mạc cho kết quả dương tính giả khi: A. Chọc vào mạch máu B. Chọc vào khối máu tụ sau phúc mạc C. Chọc vào khối máu tụ dưới bao gan hay lách (khối máu tụ chưa vỡ) D. A và B đúng E. Tất cả đều đúng 77. Trong trường hợp chảy máu trong, chọc rữa ổ phúc mạc được gọi là dương tính khi: A. HC > 1000000/mm3
B. HC > 100000/mm3
C. BC > 2000/mm3
D. A và B đúng

E. A và C đúng
78.
Chấn thương bụng được định nghĩa là tất cả chấn thương và vết thương hoặc ở bụng
đơn thuần, hoặc bụng- ngực, bụng- tầng sinh môn hay theo chiều ngược lại.
A. Đúng
B. Sai
38.Vết thương thấu bụng được định nghĩa là tất cả vết thương ở bụng cho dù có thông vào ổ
phúc mạc hay không.
A. Đúng
B. Sai
39.Tổn thương gây nên trong vết thương thấu bụng do hoả khí tỷ lệ theo công thức:………
………………………………………………………………
Trong chấn thương bụng kín do cơ chế giảm tốc, tổn thương có đặc điểm bệnh nhân
thường …………trước khi vào đến bệnh viện, nếu đến viện thì trong tình trạng rất
………. do tổn thương thường dưới dạng……………..
Hội chứng chảy máu trong
1.
Triệu chứng lâm sàng của hội chứng chảy máu trong do vỡ tạng đặc trong chấn
thương bụng kín bao gồm:
A. Dấu chứng mất máu cấp
B. Dịch tự do trong ổ phúc mạc, đề kháng thành bụng..
C. Chọc dò ổ phúc mạc ra máu không đông

D.
E.
2.
A.
B.
C.

D.
E.
3.
A.
B.
C.
D.
E.
4.
A.
B.
C.
D.
E.
5.
A. Đúng
B. Sai
6.
A. Đúng
B. Sai
7.

A.
B.
C.
D.
E.

B và C đúng
Tất cả đều đúng

Các nguyên nhân gây nên chảy máu trong ổ phúc mạc bao gồm:
Nguyên nhân sản phụ khoa như thai ngoài tử cung vỡ, u nang buồng trứng vỡ
Nguyên nhân bệnh lý ngoại khoa như K gan vỡ, phồng ĐMC bụng vỡ
Nguyên nhân chấn thương như vỡ gan-lách do chấn thương bụng kín
Chỉ B và C đúng
Tất cả đều đúng
Các nguyên nhân ngoại khoa gây nên hội chứng chảy máu trong bao gồm:
Vỡ tạng đặc
Tổn thương các mạch máu lớn trong ổ phúc mạc
Tổn thương rách hay đứt mạc treo ruột
A và B đúng
Tất cả đều đúng
Siêu âm trong chấn thương bụng kín có ý nghĩa:
Giúp phát hiện thương tổn tạng đặc
Giúp phát hiện dịch tự do hay ổ đọng dịch trong ổ phúc mạc
Hướng dẫn chọc dò ổ phúc mạc nếu cần
Giúp phát hiện hơi tự do trong ổ phúc mạc (đôi khi)
Tất cả đều đúng
Hội chứng chảy máu trong được định nghĩa là tình trạng chảy máu trong ống
tiêu hoá
Hội chứng chảy máu trong được định nghĩa là tình trạng có máu chảy và không
đông trong ổ phúc mạc

Nguyên nhân thường gặp nhất trong sản phụ khoa gây nên hội chứng chảy máu
trong là……………
8.
Trong bệnh cảnh lâm sàng của hội chứng chảy máu trong bao gồm hội chứng
hội chứng mất máu cấp và hội chứng………………..
9.
Triệu chứng lâm sàng của hội chứng mất máu cấp trong hội chứng chảy máu

trong bao gồm: da niêm mạc nhợt nhạt ,…………… , Hồng cầu và Hct giảm.
10. Các nguyên nhân gây nên kết quả âm tính giả của chọc dò ổ phúc mạc trong
hội chứng chảy máu trong là: chọc trúng cục máu đông, chọc xuyên qua thành
ruột,……….
11. Các nguyên nhân gây nên kết quả âm tính giả của chọc dò ổ phúc mạc trong
hội chứng chảy máu trong là:
Chọc không đúng vị trí
Chọc vào tạng
Máu chảy trong ổ phúc mạc ít hơn 500ml
A và B đúng
A và C đúng
12. Các nguyên nhân gây nên kết quả âm tính giả của chọc dò ổ phúc mạc trong
hội chứng chảy máu trong là:

Tắc kim
Chọc không đúng vị trí
Máu chảy trong ổ phúc mạc ít hơn 500ml
A và B đúng
A và C đúng
13. Các nguyên nhân gây nên kết quả âm tính giả của chọc dò ổ phúc mạc trong
hội chứng chảy máu trong là:
A. Chọc vào tạng
B. Chọc không đúng vị trí
C. Máu chảy trong ổ phúc mạc ít hơn 200ml
D. A và B đúng
E. Tất cả đều đúng
14. Các nguyên nhân gây nên kết quả dương tính giả của chọc dò ổ phúc mạc trong
hội chứng chảy máu trong là: chọc trúng mạch máu và………………
15. Các nguyên nhân gây nên kết quả dương tính giả của chọc dò ổ phúc mạc trong

hội chứng chảy máu trong là:
A. Chọc vào tạng
B. Chọc không đúng vị trí có máu không đông
C. Máu chảy trong ổ phúc mạc ít hơn 200ml
D. A và B đúng
E. Tất cả đều sai
16. Chọc rữa ổ phúc mạc được chỉ định trong trường hợp bệnh nhân chấn thương
bụng nghi ngờ có chảy máu trong nhưng lâm sàng và cận lâm sàng không điển
hình, mặc dù huyết động rối loạn nặng nề.
A. Đúng
B. Sai
17. Chọc rữa ổ phúc mạc được chỉ định trong trường hợp bệnh nhân chấn thương
bụng nghi ngờ có chảy máu trong nhưng lâm sàng và cận lâm sàng không điển
hình và huyết động không bị rối loạn
A. Đúng
B. Sai
18. Chọc rữa ổ phúc mạc được chỉ định trong trường hợp nào sau đây của hội chứng chảy
máu trong:
A. Bệnh nhân có rối loạn huyết động nặng nề do chấn thương bụng mà không rõ chẩn đoán
B. Bệnh nhân chấn thương bụng nghi ngờ có chảy máu trong nhưng lâm sàng và cận lâm
sàng không điển hình, mặc dù huyết động rối loạn nặng nề
C. Bệnh nhân chấn thương bụng nghi ngờ có chảy máu trong nhưng lâm sàng và cận lâm
sàng không điển hình và huyết động không bị rối loạn
D. A và B đúng
E. Tất cả đều đúng
HỘI CHỨNG CHẢY MÁU TRONG
1. Hội chứng chảy máu trong được định nghĩa là tình trạng chảy máu trong ống tiêu hoá
C. Đúng
D. Sai
2. Hội chứng chảy máu trong được định nghĩa là tình trạng có máu chảy và không đông trong ổ

phúc mạc
A.
B.
C.
D.
E.

C. Đúng
D. Sai
3. Triệu chứng lâm sàng quan trọng nhất để theo dỏi trong hội chứng chảy máu trong:
A. Mạch quay
B. Nhiệt độ
C. Huyết áp
D. Nước tiểu
E. Đau bụng
4. Choáng mất máu trong hội chứng chảy máu trong biểu hiện trên lâm sàng là……….và…………
5. Triệu chứng thực thể quan trong để góp phần chẩn đoán tràn máu ổ bụng là……………..
6. Xét nghiệm cận lâm sàng về chẩn đoán hình ảnh có giá trị nhất được chỉ định trong tràn máu ổ
bụng là…………….
7. Các nguyên nhân gây nên kết quả âm tính giả của chọc dò ổ phúc mạc trong hội chứng chảy
máu trong là:
F. Chọc không đúng vị trí
G. Chọc vào tạng
H. Máu chảy trong ổ phúc mạc ít hơn 500ml
I. A và B đúng
J. A và C đúng
8. Các nguyên nhân gây nên kết quả âm tính giả của chọc dò ổ phúc mạc trong hội chứng chảy
máu trong là:
F. Tắc kim

Xem thêm: Các Giờ Kinh Phụng Vụ Hằng Ngày, Gio Kinh Phung Vu

G. Chọc không đúng vị trí
H. Máu chảy trong ổ phúc mạc ít hơn 500ml
I. A và B đúng
J. A và C đúng
9. Các nguyên nhân gây nên kết quả âm tính giả của chọc dò ổ phúc mạc trong hội chứng chảy
máu trong là:
F. Chọc vào tạng
G. Chọc không đúng vị trí
H. Máu chảy trong ổ phúc mạc ít hơn 200ml
I. A và B đúng
J. Tất cả đều đúng
10. Các nguyên nhân gây nên kết quả dương tính giả của chọc dò ổ phúc mạc trong hội chứng
chảy máu trong là ……………………………………………. (kể tên 2 nguyên nhân chính)
11. Các nguyên nhân gây nên kết quả dương tính giả của chọc dò ổ phúc mạc trong hội chứng
chảy máu trong là:
F. Chọc vào tạng
G. Chọc không đúng vị trí có máu không đông
H. Máu chảy trong ổ phúc mạc ít hơn 200ml
I. A và B đúng
J. Tất cả đều sai
12. Chọc rữa ổ phúc mạc được chỉ định trong trường hợp bệnh nhân chấn thương bụng nghi ngờ
có chảy máu trong nhưng lâm sàng và cận lâm sàng không điển hình, mặc dù huyết động rối loạn
nặng nề.
C. Đúng

D. Sai
13. Chọc rữa ổ phúc mạc được chỉ định trong trường hợp bệnh nhân chấn thương bụng nghi ngờ
có chảy máu trong nhưng lâm sàng và cận lâm sàng không điển hình và huyết động không bị rối
loạn

C. Đúng
D. Sai
14. Chọc rữa ổ phúc mạc được chỉ định trong trường hợp nào sau đây của hội chứng chảy máu
trong:
F. Bệnh nhân có rối loạn huyết động nặng nề do chấn thương bụng mà không rõ chẩn đoán
G. Bệnh nhân chấn thương bụng nghi ngờ có chảy máu trong nhưng lâm sàng và cận lâm
sàng không điển hình, mặc dù huyết động rối loạn nặng nề
H. Bệnh nhân chấn thương bụng nghi ngờ có chảy máu trong nhưng lâm sàng và cận lâm
sàng không điển hình và huyết động không bị rối loạn
I. A và B đúng
J. Tất cả đều đúng

i.

HỘI CHỨNG TẮC RUỘT
1.
Các nguyên nhân nào sau đây là tắc ruột cơ học:
A. Tắc ruột do dính sau mổ
B. Tắc ruột do phình đại tràng bẩm sinh ở trẻ em
C. Tắc ruột do viêm phúc mạc
D. A và B đúng
E. A và C đúng
2.
Các nguyên nhân sau gây bệnh cảnh tắc ruột cơ năng
A. Tắc ruột do thoát vị bẹn nghẹt
B. Liệt ruột sau mổ
C. Tắc ruột do phình đại tràng bẩm sinh ở trẻ em
D. A và B đúng
E. B và C đúng
3.

Ðau bụng trong tắc ruột cơ học có đặc điểm:
A. Ðau nhiều và liên tục
B. Ðau giảm khi bệnh nhân nôn mữa hay trung tiện được
C. Ðau tăng khi bệnh nhân uống nước hay ăn
D. A và B đúng
E. B và C đúng
4.
Các điểm khác nhau giữa tắc ruột cao và tắc ruột thấp là:
A. Bệnh nhân tắc ruột cao thường nôn sớm hơn và nhiều hơn
B. Bệnh nhân tắc ruột càng cao, bụng càng chướng
C. Mức hơi-dịch trong tắc ruột cao dạng đáy hẹp và vòm cao
D. A và C đúng
E. B và C đúng

Ðặc điểm của hình ảnh X quang bụng không chuẩn bị trong tắc ruột
cơ học cao là:
A. Mức hơi-dịch dạng đáy hẹp và vòm cao
B. Mức hơi-dịch dạng đáy rộng và vòm thấp
C. Tập trung đóng khung ổ bụng
D. Tắc càng cao, mức hơi-dịch càng nhiều
E. Tất cả đều sai
6.
Ðặc điểm của hình ảnh X quang không chuẩn bị trong tắc ruột cơ học
ở ruột già là:
A. Mức hơi-dịch dạng đáy hẹp và vòm cao
B. Mức hơi-dịch dạng đáy rộng và vòm thấp
C. Tập trung đóng khung ổ bụng
D. A và B đúng
E. A và C đúng

7.
Các xét nghiệm cận lâm sàng cần ưu tiên được làm trong tắc ruột là
A. Công thức máu, Hct
B. X quang bụng không chuẩn bị
C. Ðiện giải đồ
D. A và B đúng
E. Tất cả đều đúng
8.
Siêu âm trong tắc ruột có thể thấy:
A. Nguyên nhân gây tắc ruột và vị trí tắc
B. Hình ảnh tăng nhu động ruột trong tắc ruột cơ học
C. Mức hơi-dịch tương tự như trong X quang bụng không chuẩn bị
D. A và B đúng
E. Tất cả đều đúng
9.
Các nguyên nhân thường gây tắc ruột cơ học ở trẻ độ tuổi đi học là:
A. Búi giun đũa
B. Bã thức ăn
C. Lồng ruột
D. A và C đúng
E. A và B đúng
10.
Các nguyên nhân thường gây tắc ruột cơ học ở người trưởng thành là:
A. Lồng ruột
B. Tắc do dính sau mổ
C. Thoát vị nghẹt
D. Tất cả đều đúng
E. Chỉ B và C đúng
11.
Các nguyên nhân thường gây tắc ruột cơ học ở người già là:

A. Lồng ruột
5.

B. Ung thư đại tràng
C. U phân hay bã thức ăn
D. Tất cả đều đúng
E. Chỉ B và C đúng
12.
Tam chứng xoắn ruột là:
A. Chướng khu trú, sờ không có nhu động và ấn đau
B. Chướng khu trú, ấn đau và phản ứng thành bụng
C. Phản ứng thành bụng, đau từng cơn và không nôn
D. A và C đúng
E. B và C đúng
13.
Nguyên tắc điều trị tắc ruột là:
A. Giải quyết tình trạng tắc ruột
B. Giải quyết nguyên nhân gây nên tắc ruột
C. Ngăn ngừa tắc ruột tái phát
D. A và B đúng
E. Tất cả đều đúng
14.
Trong tắc ruột thấp do ung thư đại tràng, các xét nghiệm hình ảnh cần
làm là:
A. Siêu âm màu bụng
B. Nội soi đại tràng
C. Chụp khung đại tràng cản quang
D. A, B và C đúng
E. B và C đúng

15.
Ðể hạn chế nguy cơ tắc ruột do dính sau mổ, trong phẫu thuật cần lưu
ý:
A. Hạn chế lôi kéo, phẫu tích quá nhiều không cần thiết
B. Cố gắng không để đọng máu cục hay dịch nhiều trong ổ phúc mạc sau
khi mổ xong
C. Trước khi đóng bụng, nên cho thêm thuốc chống dính hoặc vào ổ phúc
mạc hoặc bằng đường toàn thân
D. A và C đúng
E. A và B đúng
16.
Một cháu trai 10 tuổi vào viện do đau bụng từng cơn kèm nôn mữa.
Khám thấy có hiện tượng tăng nhu động ruột và một vài quai ruột nổi
hằn dưới thành bụng. X quang có hình ảnh múc hơi-dịch đáy rộng
vòm thấp.
A. Cháu được chẩn đoán là tắc ruột và nguyên nhân có thể nhất là tắc ruột
do lồng ruột.
B. Cháu được chẩn đoán là tắc ruột và nguyên nhân có thể nhất là tắc ruột
do bã thức ăn hay do giun.

C. Cháu được chẩn đoán là tắc ruột và nguyên nhân có thể nhất là tắc ruột
do bã thức ăn hay do dính ruột sau mổ
D. Cháu được chẩn đoán là đau bụng giun hay viêm ruột cấp
E. Cháu được chẩn đoán là tắc ruột và nguyên nhân có thể nhất là tắc ruột
do bệnh phình đại tràng bâím sinh
17.
Một phụ nữ 45 tuổi vào viện do đau liên tục vùng bẹn-đùi một bên
kèm đau từng cơn ở bụng đã 8 tiếng đồng hồ. Bệnh nhân còn khai
rằng trước khi vào viện 30 giờ đã nôn 2 lần ra dịch vàng. Bệnh nhân

được cho làm siêu âm bụng ghi nhận có hình ảnh tăng nhu động dữ
dội ở ruột non.
A. Chẩn đoán phù hợp nhất là bệnh nhân bị tắc ruột mà nguyên nhân là do
dính sau mổ
B. Chẩn đoán phù hợp nhất là bệnh nhân bị tắc ruột mà nguyên nhân là do
lồng ruột non dạng bán cấp ở người lớn.
C. Chẩn đoán phù hợp nhất là bệnh nhân bị viêm dạ dày ruột cấp hay viêm
tuỵ cấp
D. Chẩn đoán phù hợp nhất là bệnh nhân bị thoát vị bẹn hay đùi nghẹt
E. Chẩn đoán phù hợp nhất là bệnh nhân bị xoắn ruột và đã có biến chứng
hoại tử ruột gây nên viêm phúc mạc.
18.
Tắc ruột được định nghĩa là tình trạng tắc lòng ruột do vật cản:
A. Đúng
B. Sai
19.Tắc ruột được định nghĩa là tình trạng …………..lưu thông trong lồng ruột.
20. trong những nguyên nhân gây tắc ruột là tình trạng ruột không co bóp do
hoặc là do nguyên nhân của cơ thành ruột hoặc là do nguyên nhân thần kinh
ruột.
A. Đúng
B. Sai
21.Các nguyên nhân gây tắc ruột cơ học bao gồm tắc ruột do bệnh phình đại
tràng bẩm sinh, tắc ruột do viêm phúc mạc, tắc ruột do ung thư ruột.
A. Đúng
B. Sai
22.Các nguyên nhân gây tắc ruột cơ năng bao gồm tắc ruột do bệnh phình đại
tràng bẩm sinh, tắc ruột do viêm phúc mạc, tắc ruột do ung thư ruột.
A. Đúng
B. Sai
Vô khuẩn- Tiệt khuẩn

19. Vô khuẩn là tạo ra một khoảng an toàn khi tổ chức cơ thể tiếp xúc với các
phương tiện, vật liệu được sủ dụng mà sẽ………….

Khử khuẩn là sử dụng các biện pháp để giết chết bất kỳ một phạm vi môi
trường, cũng nhưnhững vật liệu phương tiện, dụng cụ sử dụng trong phẫu thuật
mà tự nó……………
21. Để đánh giá một vật liệu, dụng cụ được xem là vô khuẩn người ta dựa vào chỉ số:
A. Đúng
B. Sai
22. Trong các phương pháp khử khuẩn bằng hơi nóng( nhiẹt ẩm) thì mối liên hệ
giữa nhiệt độ và thời gian tiếp xúc tối thiểu phải được duy trì trong suốt quá
trình khử khuẩn:
A. Đúng
B. Sai
23. Trình bày những ưu và nhược điểm của phương pháp khử khuẩn bằng khí
Oxide Ethylène?
24. Trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến tác dụng của một hoá chất dùng trong khử
khuẩn?
25. Trình bày những thuận lợi và bất lợi của phương pháp khử khuẩn bằng hơi
nóng(nhiệt ẩm)?
26. Kể các phương pháp khử khuẩn bằng phương pháp vật lý học?
27. Các phương pháp khử khuẩn chủ yếu bao gồm
A. Khử khuẩn bằng phương pháp sinh học
B. Khử khuẩn bằng phương pháp hoá học
C. Khử khuẩn bằng phương pháp lý học
D. B và C đúng
E. A,B và C đúng
28. Trong các phương pháp sau phương pháp nào không phải là phương pháp khử
khuẩn bằng phương pháp vật lý

A. Phương pháp nhiệt ẩm
B. Phương pháp nhiệt nóng sấy khô
C. Phương pháp khử khuẩn bằng đun sôi
D. Phương pháp khử khuẩn bằng siêu âm
E. Tất cả đều sai
29. Phương pháp khử khuẩn bằng hơi nóng ( nhiệt ẩm): hầu hết các vi sinh vật sẽ
chết trong vài phút ở nhiệt độ:
A. 30-350C
B. 70-800C
C. 60-700C
D. 45-550C
E. 54-650C
30. Những ưu điểm của phương pháp khử khuẩn bằng hơi nóng( nhiệt ẩm)
A. Dễ thực hiện, an toàn
B. Quá trình hấp nhanh
C. Rẻ tiền và dễ trang bị
D. A và C đúng
E. A,B và C đúng
31. Nhược điểm của phương pháp khử khuẩn bằng hơi nóng ( nhiệt ẩm):
A. Phải đóng gói đồ hấp kỹ, dễ làm ướt vật liệu hấp
20.

B. Phải làm sạch dụng cụ hấp
C. mau hư hỏng dụng cụ
D. A và C đúng
E. A,B và C đúng
32. Trong phương pháp khử khuẩn bằng nhiệt nóng-sấy khô ở nhiệt độ 1800C.
Thời gian hấp là:
A. 5-15 phút

B. 10-15 phút
C. 15-30 Phút
D. 15-45 Phút
E. 40-50 Phút
33.
Nhược điểm của phương pháp khử khuẩn bằng tia cực tím bao gồm:
A. Tác dụng trong phạm vi nhỏ
B. Chỉ tác dụng khi ở gần và dụng cụ sạch
C. không tác dụng khi vật cản quang
D. A và C đúng
E. A,B và C đúng
34. Các yéu tố ảnh hưởng đến tác dụng của một hoá chất dùng khử khuẩn; ngoại
trừ:
A. yếu tố thời gian
B. Yếu tố pH
C. Yếu tố nhiệt độ
D. Yếu tố môi trường
E. Yếu tố vi khuẩn
35.
Phương pháp khử khuẩn bằng Oxide Ethylène có nhược điểm; ngoại trừ:
A. Thời gian khử khuẩn lâu hơn pp khử khuẩn bằng nhiệt độ
B. Đắt tiền
C. Trang thiết bị đặc biệt
D. Thời gian vô trung cho vật liệu ngắn
E. EO có thể gây bỏng
36. Trong khử khuẩn bằng phương pháp đun sôi, đun sôi ở nhiệt độ 100oC /30 phút
sẽ diệt dược vi khuẩn nếu cho thêm 1 lít bicarbonate natri clorua thì nhiệt độ sẽ
đạt dược là:
A. 100oC
B. 95oC

C. 120oC
D. 105oC
E. 110oC
37. Trong phương pháp khử khuẩn bằng tia cực tím, tác dụng khử khuản tăng lên
khi; ngoại trừ:
A. Tia tiếp xúc ở cự ly gần
B. Dụng cụ sạch
C. Dụng cụ cản quang
D. Dụng cụ ô nhiểm
E. C và D đúng

Sóng siêu âm ứng dụng trong lau chùi các dụng cụ trước khi đem khử khuản
bằng các phương pháp khác có tần số nóng là:
A. 50.000Hz
B. 60.000Hz
C. 70.000Hz
D. 40.000Hz
E. 45.000Hz
39. Trong phương pháp khử khuẩn bằng phóng xạ, hiệu quả khử khuẩn phụ thuộc
vào:
A. Yếu tố môi trường
B. Yéu tố vi khuẩn
C. Yếu tố thiết bị
D. A và B đúng
E. A, B, C đều đúng
40.
Tiêu chuẩn của một hoá chất dược sử dụng để sát khuẩn phải đạt các tiêu
chuẩn:
A. Duy trì tác dụng diệt khuẩn trong thời gian dài

B. Không làm thương tổn tổ chức sống
C. Dễ sử dụng
D. Dễ tẩy sạch sau sát khuẩn
E. Tất cả các câu trên đều đúng
41. ồng dộ khí Oxide Ethylène để khử khuẩn cho một lít trong buồng khử khuẩn:
A. 450-800mg
B. 200-300mg
C. 100-200mg
D. 700-800mg
E. 450-900mg
42. Trong phương pháp khử khuẩn bằng khí Oxde Ethylène, ở nhiệt độ nào khí EO
sẽ ảnh hưởng tới khả năng diệt khuẩn:
A. 49-60oC
B. 40-50oC
C. 70-80oC
D. 20-30oC
E. các câu trên dều sai
43. Các chất họ Halogen và peroxyte được sử dụng trong khử khuẩn , ngoại trừ:
A. Oxy già 3%
B. Cồn Iode 5%
C. Acide péacetic dung dịch 2%
D. Acide péacetic dung dịc 10%
E. Phenol và các dẫn xuất
44.
Trong pp khử khuẩn bằng hoạt chất gluraraldehyde, thời gian tiếp xúc trực tiếp
tối thiểu có tác dụng diệt khuẩn là:
A. 2 giờ
B. 3 giờ
C. 4 giờ
D. 5 giờ

38.

E. 6 giờ
45. Trong phương pháp khử khuẩn bằng cồn, cồn Ethylic có thể diệt vi khuẩn
không có nha bào trong thời gian:
A. 1 phút
B. Vài phút
C. Vài giờ
D. Vài giây
E. Các câu trên đều sai
46. Trong phương pháp khử khuẩn bằng sóng siêu âm, hiệu quả diệt khuẩn tối ưu
đối với môi trường:
A. Áo quần sạch
B. Áo quần bẩn
C. Vật liệu rắn
D. Môi trường lỏng
E. Các câu trên đều đúng
47. Nhược điểm của phương pháp khử khuẩn bằng phương pháp sấy khô:
A. Dụng cụ mau hỏng
B. Không sử dụng được cho nhựa, cao su, áo quần
C. không sử dụng được cho vật liệu rắn
D. A và C đúng
E. A và B đúng
48. Phương pháp khử khuẩn bằng phương pháp đun sôi không diệt được loại vi
khuẩn nào sau đây:
A. VK gram (-)
B. VK gram (+)
C. VK kỵ khí
D. VK có nha bào

E. Tất cả các câu trên đều sai.

ii.

KHÁM CƠ QUAN TIẾT NIỆU SINH DỤC
1. Dấu hiệu sau đây là không phải là biểu hiện của tiểu khó:
A. Chờ một lúc mới tiểu được.
B. Rặn nhiều mới tiểu được.
C. Tia tiểu yếu.
D. Tiểu lắt nhắt nhiều lần trong ngày.
E. Tiểu ngắt quãng làm nhiều lần.
2. Triệu chứng tiểu khó biểu hiện rõ nhất bằng:
A. Tiểu ngắt quãng giữa dòng.
B. Rặn nhiều mới tiểu được.
C. Tiểu không tự chủ.
D. Tiểu lắt nhắt nhiều lần trong ngày.
E. Tiểu đau rát.

3. Ở người trường thành bình thường, lưu lượng nước tiểu trung bình
là:
A. 10 ml/giây.
B. 15 ml/giây.
C. 20 ml/giây.
D. 25 ml/giây.
E. 30 ml/giây.
4. Không phải là nguyên nhân gây tiểu khó:
A. Hẹp niệu đạo.
B. Hẹp niệu quản.
C. U xơ tiền liệt tuyến.

D. Xơ hẹp cổ bàng quang.
E. Ung thư tiền liệt tuyến
5. Hậu quả hay gặp nhất khi tiểu khó kéo dài:
A. Nhiễm trùng tiết niệu.
B. Ứ đọng nước tiểu mạn tính trong bàng quang (bí tiểu mạn tính).
C. Bí tiểu cấp.
D. Trào ngược bàng quang – niệu quản hai bên.
E. Sỏi bàng quang.
6. Chẩn đoán bí tiểu cấp dựa vào:
A. Hỏi bệnh sử.
B. Khám lâm sàng phát hiện cầu bàng quang cấp.
C. Làm siêu âm bàng quang.
D. Chụp phim hệ tiết niệu không chuẩn bị.
E. Tất cả các câu trên đều đúng trừ D.
7. Chẩn đoán bí tiểu mạn tính dựa vào:
A. Hỏi bệnh sử.
B. Khám lâm sàng phát hiện cầu bàng quang mạn.
C. Làm siêu âm bàng quang.
D. Chụp phim UIV.
E. Tất cả các câu trên đều đúng.
8. Hậu quả lâu dài của tiểu khó là trào ngược bàng quang – niệu quản thận. Phương tiện giúp chẩn đoán nhanh và chính xác tình trạng này
là:
A. UIV.

Tài liệu liên quan

*

Câu hỏi trắc nghiệm 10 có đáp án 28 4 22

*

câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mô và đáp án 12 4 9

*

câu hỏi trắc nghiệm tài chính quốc tế và đáp án 29 2 3

*

100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THUẾ CÓ ĐÁP ÁN 10 3 14

*

1000 câu hỏi trắc nghiệm hóa có đáp án docx 168 1 5

*

Câu hỏi trác nghiệm triết có đáp án 13 1 4

*

96 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MARKETING ( có đáp án) 18 2 7

*

hệ thống câu hỏi trắc nghiệm thuế có đáp án 70 3 16

*

1000 câu hỏi trắc nghiệm có trả lời MacLenin 77 597 1

Xem thêm: Mẫu Giấy Giới Thiệu Lấy Sổ Phụ Ngân Hàng Xin Sổ Phụ, Mẫu Giấy Giới Thiệu Lấy Sổ Phụ Ngân Hàng, Bn, Bc

*

câu hỏi trắc nghiệm môn cơ sở dữ liệu 16 473 0

Viết một bình luận